Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

MISTOQSIJA 13

Il-Bibbja x’tgħid dwar ix-xogħol?

“Rajt lil xi ħadd tas-sengħa f’xogħlu? Quddiem is-slaten se joqgħod; ma joqgħodx quddiem nies komuni.”

Proverbji 22:29

“Min kien jisraq ħa ma jisraqx iktar, imma minflok ħa jaħdem iebes u jagħmel b’idejh xogħol tajjeb, biex ikollu xi ħaġa x’jagħti lil min hu fil-bżonn.”

Efesin 4:28

“Kull bniedem għandu jiekol u jixrob u jgawdi affarijiet tajbin għax-xogħol iebes kollu tiegħu. Din hi l-għotja t’Alla.”

Ekkleżjasti 3:13