Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Lista tal-Kotba tal-Bibbja

Il-Kotba taʼ l-Iskrittura Ebrajka Qabel l-Era Komuni (Kristjana)

Isem il-Ktieb Ġenesi

Min Kitbu Mosè

Fejn Inkiteb Fix-xagħri

Meta Tlesta (Q.E.K.) 1513

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) “Fil-bidu” sa l-1657

Isem il-Ktieb Eżodu

Min Kitbu Mosè

Fejn Inkiteb Fix-xagħri

Meta Tlesta (Q.E.K.) 1512

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 1657-1512

Isem il-Ktieb Levitiku

Min Kitbu Mosè

Fejn Inkiteb Fix-xagħri

Meta Tlesta (Q.E.K.) 1512

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) xahar (1512)

Isem il-Ktieb Numri

Min Kitbu Mosè

Fejn Inkiteb Fix-xagħri u l-Pjanuri taʼ Mowab

Meta Tlesta (Q.E.K.) 1473

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 1512-1473

Isem il-Ktieb Dewteronomju

Min Kitbu Mosè

Fejn Inkiteb Pjanuri taʼ Mowab

Meta Tlesta (Q.E.K.) 1473

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) xahrejn (1473)

Isem il-Ktieb Ġożwè

Min Kitbu Ġożwè

Fejn Inkiteb Kangħan

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 1450

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 1473–ċ. 1450

Isem il-Ktieb Imħallfin

Min Kitbu Samwel

Fejn Inkiteb Israel

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 1100

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) ċ. 1450–ċ. 1120

Isem il-Ktieb Rut

Min Kitbu Samwel

Fejn Inkiteb Israel

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 1090

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 11-il sena taʼ ħakma mill-Imħallfin

Isem il-Ktieb 1 Samwel

Min Kitbu Samwel; Gad; Natan

Fejn Inkiteb Israel

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 1078

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) ċ. 1180-1078

Isem il-Ktieb 2 Samwel

Min Kitbu Gad; Natan

Fejn Inkiteb Israel

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 1040

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 1077–ċ. 1040

Isem il-Ktieb 1 Slaten

Min Kitbu Ġeremija

Fejn Inkiteb Ġuda u

Meta Tlesta (Q.E.K.) romblu 1

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) ċ. 1040-580

Isem il-Ktieb 2 Slaten

Min Kitbu Ġeremija

Fejn Inkiteb l-Eġittu

Meta Tlesta (Q.E.K.) 580

Isem il-Ktieb 1 Kronaki

Min Kitbu Esdra

Fejn Inkiteb Ġerusalemm (?)

Meta Tlesta (Q.E.K.) romblu 1

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) Wara l-1 Kronaki 9:44:

Isem il-Ktieb 2 Kronaki

Min Kitbu Esdra

Fejn Inkiteb Ġerusalemm (?)

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 460

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 1077-537

Isem il-Ktieb Esdra

Min Kitbu Esdra

Fejn Inkiteb Ġerusalemm

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 460

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 537–ċ. 467

Isem il-Ktieb Neħemija

Min Kitbu Neħemija

Fejn Inkiteb Ġerusalemm

Meta Tlesta (Q.E.K.) w. 443

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 456–w. 443

Isem il-Ktieb Ester

Min Kitbu Mordekaj

Fejn Inkiteb Susan, Għelam

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 475

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 493–ċ. 475

Isem il-Ktieb Ġob

Min Kitbu Mosè

Fejn Inkiteb Fix-xagħri

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 1473

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) Iktar minn 140 sena bejn l-1657 u l-1473

Isem il-Ktieb Salmi

Min Kitbu David u oħrajn

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 460

Isem il-Ktieb Proverbji

Min Kitbu Salamun; Agur; Lemwel

Fejn Inkiteb Ġerusalemm

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 717

Isem il-Ktieb Ekkleżjasti

Min Kitbu Salamun

Fejn Inkiteb Ġerusalemm

Meta Tlesta (Q.E.K.) q. 1000

Ekkleżjasti Salamun Ġerusalemm q. 1000

Isem il-Ktieb L-Għanja taʼ Salamun

Min Kitbu Salamun

Fejn Inkiteb Ġerusalemm

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 1020

Isem il-Ktieb Isaija

Min Kitbu Isaija

Fejn Inkiteb Ġerusalemm

Meta Tlesta (Q.E.K.) w. 732

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) ċ. 778–w. 732

Isem il-Ktieb Ġeremija

Min Kitbu Ġeremija

Fejn Inkiteb Ġuda; l-Eġittu

Meta Tlesta (Q.E.K.) 580

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 647-580

Isem il-Ktieb Lamentazzjonijiet

Min Kitbu Ġeremija

Fejn Inkiteb Qrib Ġerusalemm

Meta Tlesta (Q.E.K.) 607

Isem il-Ktieb Eżekjel

Min Kitbu Eżekjel

Fejn Inkiteb Babilonja

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 591

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 613–ċ. 591

Isem il-Ktieb Danjel

Min Kitbu Danjel

Fejn Inkiteb Babilonja

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 536

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 618–ċ. 536

Isem il-Ktieb Ħosea

Min Kitbu Ħosea

Fejn Inkiteb Samarija (Distrett)

Meta Tlesta (Q.E.K.) w. 745

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) q. 804–w. 745

Isem il-Ktieb Ġoel

Min Kitbu Ġoel

Fejn Inkiteb Ġuda

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 820 (?)

Żmien li Jkopri (Q.E.K.)

Isem il-Ktieb Għamos

Min Kitbu Għamos

Fejn Inkiteb Ġuda

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 804

Isem il-Ktieb Għobadija

Min Kitbu Għobadija

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 607

Isem il-Ktieb Ġona

Min Kitbu Ġona

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 844

Isem il-Ktieb Mikea

Min Kitbu Mikea

Fejn Inkiteb Ġuda

Meta Tlesta (Q.E.K.) q. 717

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) ċ. 777-717

Isem il-Ktieb Naħum

Min Kitbu Naħum

Fejn Inkiteb Ġuda

Meta Tlesta (Q.E.K.) q. 632

Isem il-Ktieb Ħabakkuk

Min Kitbu Ħabakkuk

Fejn Inkiteb Ġuda

Meta Tlesta (Q.E.K.) ċ. 628 (?)

Isem il-Ktieb Sofonija

Min Kitbu Sofonija

Fejn Inkiteb Ġuda

Meta Tlesta (Q.E.K.) q. 648

Isem il-Ktieb Ħaggaj

Min Kitbu Ħaggaj

Fejn Inkiteb Ġerusalemm mibnija mill-ġdid

Meta Tlesta (Q.E.K.) 520

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 112-il ġurnata

Isem il-Ktieb Żakkarija

Min Kitbu Żakkarija

Fejn Inkiteb Ġerusalemm mibnija mill-ġdid

Meta Tlesta (Q.E.K.) 518

Żmien li Jkopri (Q.E.K.) 520-518

Isem il-Ktieb Malakija

Min Kitbu Malakija

Fejn Inkiteb Ġerusalemm mibnija mill-ġdid

Meta Tlesta (Q.E.K.) w. 443

Il-Kotba taʼ l-Iskrittura Griega Miktubin Matul l-Era Komuni (Kristjana)

Isem il-Ktieb Mattew

Min Kitbu Mattew

Fejn Inkiteb Palestina

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 41

Żmien li Jkopri 2 Q.E.K.–33 E.K.

Isem il-Ktieb Marku

Min Kitbu Marku

Fejn Inkiteb Ruma

Meta Tlesta (E.K.) 60-65

Żmien li Jkopri 29-33 E.K.

Isem il-Ktieb Luqa

Min Kitbu Luqa

Fejn Inkiteb Ċesarija

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 56-58

Żmien li Jkopri 3 Q.E.K.–33 E.K.

Isem il-Ktieb Ġwanni

Min Kitbu L-appostlu Ġwanni

Fejn Inkiteb Efesu, jew qrib

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 98

Żmien li Jkopri Wara l-introduzzjoni tal-ktieb, 29-33 E.K.

Isem il-Ktieb Atti

Min Kitbu Luqa

Fejn Inkiteb Ruma

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 61

Żmien li Jkopri 33–ċ. 61 E.K.

Isem il-Ktieb Rumani

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Korintu

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 56

Isem il-Ktieb 1 Korintin

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Efesu

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 55

Isem il-Ktieb 2 Korintin

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Maċedonja

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 55

Isem il-Ktieb Galatin

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Korintu jew Antjokja tas-Sirja

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 50-52

Isem il-Ktieb Efesin

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Ruma

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 60-61

Isem il-Ktieb Filippin

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Ruma

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 60-61

Isem il-Ktieb Kolossin

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Ruma

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 60-61

Isem il-Ktieb 1 Tessalonikin

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Korintu

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 50

Isem il-Ktieb 2 Tessalonikin

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Korintu

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 51

Isem il-Ktieb 1 Timotju

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Maċedonja

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 61-64

Isem il-Ktieb 2 Timotju

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Ruma

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 65

Isem il-Ktieb Titu

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Maċedonja (?)

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 61-64

Isem il-Ktieb Filemon

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Ruma

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 60-61

Isem il-Ktieb Ebrej

Min Kitbu Pawlu

Fejn Inkiteb Ruma

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 61

Isem il-Ktieb Ġakbu

Min Kitbu Ġakbu (ħu Ġesù)

Fejn Inkiteb Ġerusalemm

Meta Tlesta (E.K.) q. 62

Isem il-Ktieb 1 Pietru

Min Kitbu Pietru

Fejn Inkiteb Babilonja

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 62-64

Isem il-Ktieb 2 Pietru

Min Kitbu Pietru

Fejn Inkiteb Babilonja (?)

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 64

Isem il-Ktieb 1 Ġwanni

Min Kitbu L-appostlu Ġwanni

Fejn Inkiteb Efesu, jew qrib

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 98

Isem il-Ktieb 2 Ġwanni

Min Kitbu L-appostlu Ġwanni

Fejn Inkiteb Efesu, jew qrib

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 98

Isem il-Ktieb 3 Ġwanni

Min Kitbu L-appostlu Ġwanni

Fejn Inkiteb Efesu, jew qrib

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 98

Isem il-Ktieb Ġuda

Min Kitbu Ġuda (ħu Ġesù)

Fejn Inkiteb Palestina (?)

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 65

Isem il-Ktieb Rivelazzjoni

Min Kitbu L-appostlu Ġwanni

Fejn Inkiteb Patmos

Meta Tlesta (E.K.) ċ. 96

[Xi ismijiet tal-kittieba taʼ ċerti kotba u l-post fejn inkitbu m’humiex ċerti. Ħafna dati jagħtu biss indikazzjoni, is-simbolu w. ifisser “wara,” q. ifisser “qabel” u ċ. ifisser “ċirka,” jew “madwar.”]

TITLI F’RAS IL-PAĠNI U PARENTESIJIET KWADRI

Fil-biċċa l-kbira, il-paġni tat-test taʼ din it-traduzzjoni għandhom titli fin-naħa taʼ fuq. Dawn jippreżentaw informazzjoni li tgħin lil dak li jkun isib ir-rakkonti Bibliċi malajr.

[[ ]] Il-parentesijiet kwadri li jkunu doppji jfissru interpolazzjonijiet (informazzjoni miżjuda) fit-test oriġinali.