Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

MISTOQSIJA 11

X’jiġri meta xi ħadd imut?

“L-ispirtu tiegħu joħroġ, u hu jerġaʼ lura lejn l-art; dakinhar ħsibijietu jgħibu.”

Salm 146:4

“Il-ħajjin jafu li għad imutu; imma l-mejtin ma jafu assolutament xejn . . . Kulma idek issib x’tagħmel, agħmlu bil-qawwa tiegħek kollha, għax la hemm xogħol, la ppjanar, la għarfien, u lanqas għerf fil-Qabar, il-post fejn int sejjer.”

Ekkleżjasti 9:5, 10

“[Ġesù] qalilhom: ‘Il-ħabib tagħna Lazzru mar jistrieħ, imma jien se mmur inqajmu mill-irqad.’ Issa Ġesù kien tkellem dwar il-mewt tiegħu. Imma huma immaġinaw li kien qed jitkellem dwar il-mistrieħ fl-irqad. Għalhekk, dak il-ħin Ġesù qalilhom bla tlaqliq: ‘Lazzru miet.’”

Ġwanni 11:11, 13, 14