Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Introduzzjoni għall-Kelma t’Alla

KIF ISSIB IL-VERSI FIL-BIBBJA

Il-Bibbja hi ġabra taʼ 66 ktieb iżgħar. Hi mqassma f’żewġ sezzjonijiet: l-Iskrittura Ebrajka u Aramajka (“It-Testment il-Qadim”) u l-Iskrittura Griega (“It-Testment il-Ġdid”). Kull ktieb tal-Bibbja hu mqassam f’kapitli u f’versi. Meta hemm l-iskritturi ċitati, l-ewwel numru wara l-isem tal-ktieb jindika l-kapitlu, u n-numru jew in-numri taʼ wara jirreferu għall-vers jew għall-versi. Pereżempju, Ġenesi 1:1 jirreferi għal Ġenesi kapitlu 1, vers 1.