Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

MISTOQSIJA 19

X’hemm fid-diversi kotba tal-Bibbja?

L-ISKRITTURA EBRAJKA (“IT-TESTMENT IL-QADIM”)

PENTATEWKU (5 KOTBA):

Ġenesi, Eżodu, Levitiku, Numri, Dewteronomju

Mill-ħolqien sal-bidu tal-ġens t’Iżrael tal-qedem

KOTBA STORIĊI (12-IL KTIEB):

Ġożwè, Imħallfin, Rut

Meta l-Iżraelin daħlu fl-Art Imwiegħda u ġrajjiet li seħħew wara dan

1 u 2 Samwel, 1 u 2 Slaten, 1 u 2 Kronaki

L-istorja tal-ġens t’Iżrael sal-qerda taʼ Ġerusalemm

Esdra, Neħemija, Ester

L-istorja tal-Lhud wara li ħarġu mill-eżilju f’Babilonja

KOTBA POETIĊI (5 KOTBA):

Ġob, Salmi, Proverbji, Ekkleżjasti, Għanja taʼ Salamun

Ġabra taʼ qwiel u għanjiet mimlijin għerf

KOTBA PROFETIĊI (17-IL KTIEB):

Isaija, Ġeremija, Lamentazzjonijiet, Eżekjel, Danjel, Ħosea, Ġoel, Għamos, Għobadija, Ġona, Mikea, Naħum, Ħabakkuk, Sofonija, Ħaggaj, Żakkarija, Malakija

Profeziji, jew tbassir, rigward il-poplu t’Alla

L-ISKRITTURA GRIEGA KRISTJANA (“IT-TESTMENT IL-ĠDID”)

L-ERBAʼ EVANĠELJI (4 KOTBA):

Mattew, Marku, Luqa, Ġwanni

L-istorja tal-ħajja u l-ministeru taʼ Ġesù

L-ATTI TAL-APPOSTLI (KTIEB 1):

L-istorja tal-bidu tal-kongregazzjoni Kristjana u l-attività tal-missjunarji

ITTRI (21 KTIEB):

Rumani, 1 u 2 Korintin, Galatin, Efesin, Filippin, Kolossin, 1 u 2 Tessalonikin

Ittri lil diversi kongregazzjonijiet Kristjani

1 u 2 Timotju, Titu, Filemon

Ittri lil Kristjani individwali

Ebrej, Ġakbu, 1 u 2 Pietru, 1, 2, u 3 Ġwanni, Ġuda

Ittri ġenerali lill-Kristjani

RIVELAZZJONI (KTIEB 1):

Sensiela taʼ viżjonijiet profetiċi li rċieva l-appostlu Ġwanni