Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

MISTOQSIJA 9

Il-bnedmin għala jbatu?

“Il-ħfief mhux dejjem jirbħu t-tiġrija, u lanqas is-setgħanin ma jirbħu dejjem il-battalja; l-għorrief ukoll ma jkollhomx ikel, u dawk li għandhom l-abbiltà li jifhmu wkoll ma jkollhomx rikkezzi, u lanqas dawk li għandhom l-għarfien ma jkollhom l-approvazzjoni; għax iż-żmien u l-ġrajjiet mhux mistennijin jiġu fuq kulħadd.”

Ekkleżjasti 9:11

“Permezz taʼ bniedem wieħed id-dnub daħal fid-dinja, u permezz tad-dnub il-mewt, u b’hekk il-mewt infirxet fuq il-bnedmin kollha għax kollha dinbu—.”

Rumani 5:12

“Għalhekk intwera l-Iben t’Alla, jiġifieri, biex ikisser l-għemejjel tax-Xitan.”

1 Ġwanni 3:8

“Id-dinja kollha qiegħda taħt il-qawwa tal-Ħażin.”

1 Ġwanni 5:19