Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

A7-H

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art—L-aħħar ministeru taʼ Ġesù f’Ġerusalemm (It-2 parti)

ŻMIEN

POST

ĠRAJJA

MATTEW

MARKU

LUQA

ĠWANNI

14 taʼ Nisan

Ġerusalemm

Ġesù jidentifika lil Ġuda bħala traditur u jibagħtu ’l barra

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Jistabbilixxi l-Ikla taʼ Filgħaxija tal-Mulej (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Ibassar li Pietru se jiċħdu u li l-appostli se jinxterdu

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Iwiegħed ajjutant; tixbiha tad-dielja vera; jagħti kmand biex inħobbu; l-aħħar talba mal-appostli

     

14:1–17:26

Ġetsemani

Agunija fil-ġnien; Ġesù tradut u arrestat

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Ġerusalemm

Interrogat minn Anna; mgħoddi ġuri minn Kajfa u s-Sinedriju; Pietru jiċħdu

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Ġuda t-traditur jitgħallaq (At 1:18, 19)

27:3-10

     

Quddiem Pilatu, imbagħad għand Erodi, u lura għand Pilatu

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilatu jipprova jeħilsu imma l-Lhud jagħżlu lil Barabba; jingħata l-mewt fuq zokk tat-tortura

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(ċ. 3:00 taʼ waranofsinhar, il-Ġimgħa)

Golgota

Imut fuq zokk tat-tortura

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Ġerusalemm

Jittieħed il-ġisem minn fuq iz-zokk u jitqiegħed f’qabar

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 taʼ Nisan

Ġerusalemm

Il-Qassisin u l-Fariżej iħallu l-għassa mal-qabar u jissiġillawh

27:62-66

     

16 taʼ Nisan

Ġerusalemm u fil-qrib; Għemmaws

Ġesù jiġi rxoxtat; jidher ħames darbiet lid-dixxipli

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Wara s-16 taʼ Nisan

Ġerusalemm; il-Galilija

Ikompli jidher lid-dixxipli (1Ko 15:5-7; At 1:3-8); jgħallem; jinkariga biex nagħmlu dixxipli

28:16-20

   

20:26–21:25

25 taʼ Ijjar

Il-Muntanja taż-Żebbuġ, viċin Betanja

Ġesù jitlaʼ fis-sema 40 jum wara li jiġi rxoxtat (At 1:9-12)

   

24:50-53