Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

A7-E

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-ministeru taʼ Ġesù fil-Galilija (it-3 parti) u fil-Lhudija

ŻMIEN

POST

ĠRAJJA

MATTEW

MARKU

LUQA

ĠWANNI

32, wara l-Qbiż

Il-Baħar tal-Galilija; Betsajda

Fuq dgħajsa lejn Betsajda, Ġesù jwissi kontra l-ħmira tal-Fariżej; ifejjaq raġel agħma

16:5-12

8:13-26

   

L-inħawi taʼ Ċesarija Filippi

L-imfietaħ tas-Saltna; ibassar il-mewt u l-irxoxt tiegħu

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

X’aktarx il-Mt. Ħermon

Trasfigurazzjoni; jitkellem Ġeħova

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

L-inħawi taʼ Ċesarija Filippi

Ifejjaq tifel maħkum minn demonju

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Il-Galilija

Jerġaʼ jbassar mewtu

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kafarnahum

Iħallas it-taxxi b’munita minn ħalq ħuta

17:24-27

     

L-akbar fis-Saltna; tixbihat tan-nagħġa l-mitlufa u tal-ilsir li ma riedx jaħfer

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Il-Galilija; is-Samarija

Fi triqtu lejn Ġerusalemm, jgħid lid-dixxipli biex iwarrbu kollox għas-Saltna

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Il-ministeru taʼ Ġesù iktar tard fil-Lhudija

ŻMIEN

POST

ĠRAJJA

MATTEW

MARKU

LUQA

ĠWANNI

32, Festa tal-Għerejjex, jew, tat-Tabernakli

Ġerusalemm

Jgħallem fil-Festa; jintbagħtu uffiċjali biex jarrestawh

     

7:11-52

Jgħid “Jien id-dawl tad-dinja”; ifejjaq raġel imwieled agħma

     

8:12–9:41

X’aktarx il-Lhudija

Jibgħat is-70; jiġu lura ferħanin

   

10:1-24

 

Il-Lhudija; Betanja

Tixbiha tas-Samaritan it-tajjeb; imur id-dar taʼ Marija u Marta

   

10:25-42

 

X’aktarx il-Lhudija

Jerġaʼ jgħallem it-talba mudell; tixbiha tal-ħabib persistenti

   

11:1-13

 

Ikeċċi d-demonji permezz tas-sabaʼ t’Alla; jerġaʼ jagħti biss is-sinjal taʼ Ġona

   

11:14-36

 

Jiekol mal-Fariżej; jikkundanna l-ipokrisija tal-Fariżej

   

11:37-54

 

Tixbihat: raġel għani mhux raġunevoli u l-prokuratur leali

   

12:1-59

 

Ifejjaq mara magħtuba fis-Sabat; tixbihat dwar iż-żerriegħa tal-mustarda u l-ħmira

   

13:1-21

 

32, Festa tad-Dedikazzjoni

Ġerusalemm

Tixbiha tar-ragħaj mill-aħjar u l-maqjel tan-nagħaġ; il-Lhud jipprovaw iħaġġruh; jerħilha lejn Betanja n-naħa l-oħra tal-Ġordan

     

10:1-39