Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

A7-D

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-ministeru l-kbir taʼ Ġesù fil-Galilija (It-2 parti)

ŻMIEN

POST

ĠRAJJA

MATTEW

MARKU

LUQA

ĠWANNI

31 jew 32

Fl-inħawi taʼ Kafarnahum

Ġesù jagħti tixbihat dwar is-Saltna

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Il-Baħar tal-Galilija

Jikkalma tempesta mid-dgħajsa

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Ir-reġjun taʼ Gadara

Jibgħat demonji fi ħnieżer

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

X’aktarx Kafarnahum

Ifejjaq mara bi tnixxija taʼ demm; jirxoxta lil bint Ġajru

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kafarnahum (?)

Ifejjaq l-għomja u l-muti

9:27-34

     

Nazaret

Jerġaʼ jiġi miċħud f’pajjiżu

13:54-58

6:1-5

   

Il-Galilija

It-tielet vjaġġ fil-Galilija; ikabbar ix-xogħol billi jibgħat lill-appostli

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberija

Erodi jaqtaʼ ras Ġwanni l-Battista; Erodi mħawwad minħabba Ġesù

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, viċin il-Qbiż (Ġw 6:4)

Kafarnahum (?); in-naħa tal-Grigal tal-Baħar tal-Galilija

L-appostli jiġu lura mill-vjaġġ tal-ippritkar; Ġesù jitmaʼ 5,000 raġel

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

In-naħa tal-Grigal tal-Baħar tal-Galilija; Ġennesaret

In-nies jipprovaw jagħmlu lil Ġesù sultan; jimxi fuq il-baħar; ifejjaq lil ħafna

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kafarnahum

Jgħid li hu “l-ħobż tal-ħajja”; ħafna jitfixklu u jitilqu

     

6:22-71

32, wara l-Qbiż

X’aktarx Kafarnahum

Jikxef it-tradizzjonijiet tal-bniedem

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Il-Feniċja; id-Dekapoli

Ifejjaq bint mara Sirofeniċjana; jitmaʼ 4,000 raġel

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Ma jagħti l-ebda sinjal ħlief dak taʼ Ġona

15:39–16:4

8:10-12