Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

A6-B

Ċart: Profeti u slaten taʼ Ġuda u taʼ Iżrael (It-2 parti)

Slaten tas-saltna fin-Nofsinhar (Tkompli)

777 QK

Ġotam: 16-il sena

762

Aħaż: 16-il sena

746

Ħeżekija: 29 sena

716

Manasse: 55 sena

661

Amon: sentejn

659

Ġosija: 31 sena

628

Ġeħogħaħaż: 3 xhur

Ġeħojakim: 11-il sena

618

Ġeħojakin: 3 xhur, 10 ijiem

617

Sedekija: 11-il sena

607

Ġerusalemm u t-tempju tagħha ġew meqrudin meta invadewhom il-Babiloniżi taħt il-ħakma taʼ Nebukadnessar. Sedekija, l-aħħar sultan fuq l-art mil-linja taʼ David, ġie mneħħi minn fuq it-tron

Slaten tas-saltna fit-Tramuntana (Tkompli)

ċ. 803

Żakkarija: imniżżel li saltan 6 xhur biss

Żakkarija beda jaħkem f’ċertu sens, imma milli jidher ir-renju ma kienx ikkonfermat għalkollox li hu tiegħu sa madwar is-sena 792

ċ. 791

Sallum: xahar

Menaħem: 10 snin

ċ. 780

Pekaħija: sentejn

ċ. 778

Pekaħ: 20 sena

ċ. 758

Ħosegħa: 9 snin minn ċ. 748

ċ. 748

Jidher li r-renju taʼ Ħosegħa ġie stabbilit bis-sħiħ jew forsi ġie appoġġat mill-monarka Assirjan Tiglat-pileser III madwar is-sena 748

740

L-Assirja tirbaħ lis-Samarija u tieħu taħt idejha lill-Iżrael; is-saltna taʼ Iżrael b’għaxar tribujiet fit-Tramuntana tiġi fi tmiemha

 • Lista tal-profeti

 • Isaija

 • Mikea

 • Sofonija

 • Ġeremija

 • Naħum

 • Ħabakkuk

 • Danjel

 • Eżekjel

 • Obadija

 • Ħosea