Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

A7-A

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Ġrajjiet li jwasslu sal-ministeru taʼ Ġesù

L-erbaʼ Evanġelji f’ordni kronoloġiku

Iċ-ċarts li ġejjin fihom mapep li jaqblu magħhom u li juru l-vjaġġi taʼ ppritkar taʼ Ġesù. Il-vleġeġ fuq il-mapep ma jirrappreżentawx ir-rotot eżatti imma qegħdin hemm biex juru d-direzzjoni. Is-simbolu “ċ.” jfisser “ċirka” jew “madwar.”

Ġrajjiet li jwasslu sal-ministeru taʼ Ġesù

ŻMIEN

POST

ĠRAJJA

MATTEW

MARKU

LUQA

ĠWANNI

3 QK

Ġerusalemm, it-tempju

L-anġlu Gabrijel ibassar it-twelid taʼ Ġwanni l-Battista lil Żakkarija

   

1:5-25

 

ċ. 2 QK

Nazaret; il-Lhudija

L-anġlu Gabrijel ibassar it-twelid taʼ Ġesù lil Marija; hi żżur lill-qariba tagħha Eliżabetta

   

1:26-56

 

2 QK

L-għoljiet tal-Lhudija

Jitwieled Ġwanni l-Battista u jingħata ismu; Żakkarija jipprofetizza; Ġwanni se jgħix fid-deżert

   

1:57-80

 

2 QK, ċ. 1 t’Ott.

Betlem

Jitwieled Ġesù; “il-Kelma sar bniedem”

1:1-25

 

2:1-7

1:14

Qrib Betlem; Betlem

Anġlu jgħid aħbar tajba lil ragħajja; anġli jfaħħru lil Alla; ragħajja jżuru lit-tarbija

   

2:8-20

 

Betlem; Ġerusalemm

Ġesù jiġi ċirkonċiż (fit-8 jum); preżentat mill-ġenituri tiegħu fit-tempju (wara 40 jum)

   

2:21-38

 

1 QK jew 1 WK

Ġerusalemm; Betlem; l-Eġittu; Nazaret

Iż-żjara tal-astrologi; il-familja taħrab lejn l-Eġittu; Erodi joqtol trabi subien; il-familja tiġi lura mill-Eġittu u tibda tgħix Nazaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 WK, il-Qbiż

Ġerusalemm

Ġesù taʼ 12-il sena fit-tempju jistaqsi lill-għalliema

   

2:41-50

 
 

Nazaret

Imur lura Nazaret; jibqaʼ sottomess lejn il-ġenituri; jitgħallem is-sengħa taʼ mastrudaxxa; Marija jkollha erbaʼ subien oħra, kif ukoll bniet (Mt 13:55, 56; Mk 6:3)

   

2:51, 52

 

29, ir-rebbiegħa

Id-deżert, ix-Xmara Ġordan

Ġwanni l-Battista jibda l-ministeru tiegħu

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8