Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

MISTOQSIJA 12

X’tama jistaʼ jkollna għal dawk li mietu?

“Tistagħġbux b’dan, għax ġejja s-siegħa li fiha dawk kollha li qegħdin fl-oqbra tat-tifkira jisimgħu leħnu u joħorġu.”

Ġwanni 5:28, 29

“Se jkun hemm irxoxt kemm tan-nies sewwa u kemm taʼ dawk li m’humiex sewwa.”

Atti 24:15

“Rajt il-mejtin, il-kbar u ż-żgħar, weqfin quddiem it-tron, u nfetħu r-rombli. U nfetaħ romblu ieħor, ir-romblu tal-ħajja. U l-mejtin ġew ġudikati fuq dak li kien miktub fir-rombli skond l-għemejjel tagħhom. U l-baħar radd il-mejtin li kienu fih, u l-mewt u l-Qabar raddew il-mejtin li kienu fihom, u ġew ġudikati individwalment skond l-għemejjel tagħhom.”

Rivelazzjoni 20:12, 13