Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

A7-C

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-ministeru l-kbir taʼ Ġesù fil-Galilija (L-1 parti)

ŻMIEN

POST

ĠRAJJA

MATTEW

MARKU

LUQA

ĠWANNI

30

Il-Galilija

Ġesù jħabbar għall-ewwel darba li “qorbot is-saltna tas-smewwiet”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazaret; Kafarnahum

Ifejjaq iben fizzjal; jaqra mill-iskroll taʼ Isaija; imur Kafarnahum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Il-Baħar tal-Galilija, viċin Kafarnahum

Isejjaħ erbaʼ dixxipli: Xmun u Indrì, Ġakbu u Ġwanni

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kafarnahum

Ifejjaq lill-kunjata taʼ Xmun u lil oħrajn

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Il-Galilija

L-ewwel vjaġġ fil-Galilija mal-erbgħa

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Ifejjaq lir-raġel bil-ġdiem; folol imorru warajh

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kafarnahum

Ifejjaq paralitiku

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Isejjaħ lil Mattew; jiekol mal-kolletturi tat-taxxi; mistoqsija dwar is-sawm

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Il-Lhudija

Ixandar fis-sinagogi

   

4:44

 

31, il-Qbiż

Ġerusalemm

Ifejjaq raġel marid f’Betzata; il-Lhud jipprovaw joqtluh

     

5:1-47

Jiġi lura minn Ġerusalemm (?)

Id-dixxipli jaqtgħu l-qamħ f’jum is-Sabat; Ġesù “s-Sid tas-Sabat”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Il-Galilija; il-Baħar tal-Galilija

Ifejjaq id raġel fis-Sabat; folol isegwuh; ifejjaq ħafna iktar

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Mt. viċin Kafarnahum

Jagħżel 12-il appostlu

 

3:13-19

6:12-16

 

Viċin Kafarnahum

Jagħmel il-Prietka taʼ fuq il-Muntanja

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kafarnahum

Ifejjaq qaddej taʼ fizzjal tal-armata

8:5-13

 

7:1-10

 

Najn

Jirxoxta iben armla

   

7:11-17

 

Tiberija; il-Galilija (Najn jew fil-viċin)

Ġwanni jibgħat dixxipli għand Ġesù; il-verità tinkixef liċ-ċkejknin; madmad ħelu

11:2-30

 

7:18-35

 

Il-Galilija (Najn jew fil-viċin)

Mara midinba tferraʼ żejt fuq saqajh; tixbiha dwar xi ħadd midjun

   

7:36-50

 

Il-Galilija

It-tieni vjaġġ taʼ ppritkar mat-12

   

8:1-3

 

Ikeċċi d-demonji; dnub li ma jinħafirx

12:22-37

3:19-30

   

Ma jagħti l-ebda sinjal ħlief dak taʼ Ġona

12:38-45

     

Jiġu għandu ommu u ħutu; jgħid li d-dixxipli huma l-qraba tiegħu

12:46-50

3:31-35

8:19-21