Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

MISTOQSIJA 3

Min kiteb il-Bibbja?

“Mosè niżżel bil-miktub il-kliem kollu taʼ Ġeħova.”

Eżodu 24:4

“Danjel kellu ħolma u viżjonijiet li ġew f’rasu fuq soddtu. Dak il-ħin hu kiteb il-ħolma u rrakkonta l-istorja kollha taʼ kif ġraw l-affarijiet.”

Danjel 7:1

“Meta rċivejtu l-kelma t’Alla, li smajtu mingħandna, ma lqajtuhiex bħala l-kelma tal-bnedmin, imma bħalma hi tassew, bħala l-kelma t’Alla.”

1 Tessalonikin 2:13

“L-Iskrittura kollha hi mnebbħa minn Alla u tiswa biex tgħallem.”

2 Timotju 3:16

“Il-profezija qatt ma ġiet bir-rieda tal-bniedem, imma xi bnedmin tkellmu minn Alla skond kif tmexxew mill-ispirtu qaddis.”

2 Pietru 1:21