Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

MISTOQSIJA 15

Kif tistaʼ ssib il-ferħ?

“Aħjar platt ħaxix fejn hemm l-imħabba milli barri msemmen bil-mibegħda miegħu.”

Proverbji 15:17

“Jien, Ġeħova, jien Alla tiegħek, li ngħallmek għall-ġid tiegħek, li mmexxik fit-triq li għandek timxi.”

Isaija 48:17

“Henjin dawk li huma konxji tal-bżonn spiritwali tagħhom, għax tagħhom hi s-saltna tas-smewwiet.”

Mattew 5:3

“Ħobb lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek.”

Mattew 22:39

“Bħalma tridu li l-bnedmin jagħmlulkom, agħmlu l-istess lilhom.”

Luqa 6:31

“Henjin dawk li jisimgħu l-kelma t’Alla u jħarsuha!”

Luqa 11:28

“Meta wieħed ikollu bl-abbundanza, ħajtu ma tiddependix minn dak li għandu.”

Luqa 12:15

“Għalhekk, la għandna x’nieklu u biex nitgħattew, għandna nkunu kuntenti b’dawn l-affarijiet.”

1 Timotju 6:8

“Hemm iktar hena meta tagħti milli meta tirċievi.”

Atti 20:35