Genese 4:1-26

  • Kaine ni Abele (1-16)

  • Bana ba Kaine (17-24)

  • Seta ni mwanaa hae Enoshi (25, 26)

4  Cwale Adama alobala ni musalaa hae Eva, mi Eva aitwala.+ Hapepa Kaine,+ abulela, ali: “Nipepile* mwana wamushimani ka tuso ya Jehova.”  Hasamulaho hape, apepa Abele,+ munyanaa Kaine. Abele aba mulisana wa mutapi, kono Kaine aba mulimi.  Hakuse kufitile nako, Kaine atiseza Jehova nubu ya zebeiwa ki mubu.  Kono Abele atisa ku za maizibulo a mutapi wahae,+ hamohocwalo ni mafula azona. Jehova ashemuba Abele mi aamuhela nubu yahae,+  kono naasika shemuba Kaine nihanyinyani mi naasika amuhela nubu yahae. Kabakaleo, Kaine ahalifa hahulu mi aswaba.  Jehova kihaa li ku Kaine: “Kiñi seuhalifezi hahulu cwalo ni kuswaba?  Haiba ukalisa kueza zende, kana hauna kushemubiwa hape?* Kono hausa ezi zende, sibi sikubandamezi fa munyako, mi silakaza kukubusa; kono kana uka sikoma?”  Hamulaho wa fo, Kaine abulelela munyanaa hae Abele, ali: “Haluye mwa naheñi.” Cwale hane bali mwa naheñi, Kaine alwanisa munyanaa hae Abele mi amubulaya.+  Hasamulaho, Jehova ali ku Kaine: “Munyanaa hao Abele ukai?” mi yena ali: “Hanizibi. Kana ki na mubabaleli wa munyanaaka?” 10  Mulimu kihaa li: “Kiñi seuezize? Teeleza! Mali a munyanaa hao ahuweleza ku na kuzwelela mwa mubu.+ 11  Mi cwale ukutilwe mi ulelekilwe mwa naha yeatamisize mulomo wayona kuamuhela mali a munyanaa hao eusuluzi.+ 12  Hauka lima mubu, hauna kukukutiseza zebeiwa* ki ona. Ukaba muyambaeli ni mubalehi mwa lifasi.” 13  Kaine hautwa cwalo, ali ku Jehova: “Koto ya bufosi bwaka ki yetuna hahulu. 14  Kacenu wanileleka mwa naha, mi hanina kubonahala fapilaa hao; mi nikaba muyambaeli ni mubalehi mwa lifasi, mi mutu ufi kamba ufi yaka nifumana uka nibulaya luli.” 15  Jehova kihaa li ku yena: “Kabakaleo, mutu ufi kamba ufi yakabulaya Kaine ukakutisezwa ha 7.” Ka mukwa ocwalo, Jehova aeza* sisupo sa kuli Kaine asike abulaiwa ki mutu yaka mukatana. 16  Kaine kihaa zwa fapilaa Jehova mi ayo yaha mwa naha Isili,* kwa upa wa Edeni.+ 17  Hasamulaho, Kaine alobala ni musalaa hae,+ mi musalaa hae aitwala ni kupepa Enoke. Cwale akala kuyaha muleneñi mi aubeya libizo la mwanaa hae Enoke. 18  Hasamulaho, Enoke apepa Iradi. Mi Iradi apepa Mehujaele, mi Mehujaele apepa Metusaele, mi Metusaele apepa Lameke. 19  Lameke anyala basali bababeli. Libizo la musali wapili ki Ada, mi la wabubeli ki Zila. 20  Ada apepa Jabali. Ki yena wapili kupila mwa litende ni kuluwa limunanu. 21  Libizo la munyanaa hae neli Jubali. Ki yena wapili kwa balizi kaufela ba harepa ni ba paipi.* 22  Zila ni yena apepa Tubali-kaine, yena mumbuti wa lisebeliso kaufela za kopa ni za sipi. Mi kaizelaa Tubali-kaine neli Naama. 23  Cwale Lameke alokela basali bahae bo Ada ni Zila manzwi a: “Hamuutwe linzwi laka, mina basali ba Lameke;Hamuteeleze ku senibulela: Nibulaile muuna kabakala kuniholofaza,Ki cwalo, nibulaile mutangana kabakala kuninata. 24  Haiba Kaine ukakutisezwa bumaswe ha 7,+Uzibe Lameke yena ukakutisezwa bumaswe ha 77.” 25  Adama hape alobala ni musalaa hae, mi musalaa hae apepa mwana wamushimani. Musalaa hae amubeya libizo la Seta*+ kakuli naaize: “Mulimu unifile mwana* yomuñwi mwa sibaka sa Abele, kakuli Kaine umubulaile.”+ 26  Seta ni yena apepa mwana wamushimani, mi amubeya libizo la Enoshi.+ Ka yona nako yeo batu bakala kubiza fa libizo la Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Nipuluhile.”
Kamba “kana hauna kupahamiswa?”
Linzwi ka linzwi, “maata.”
Kamba “abeya.”
Kamba “naha ya Node.”
Kamba “kanamutolilo.”
Lelitalusa “Yaketilwe; Yabeilwe.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”