Genese 14:1-24

  • Abrame uyangwela Lota (1-16)

  • Melekisedeke ufuyola Abrame (17-24)

14  Cwale mwa mazazi a Amarafele mulena wa Shinari,+ Arioki mulena wa Elasari, Kedorelaomere+ mulena wa Elami,+ ni Tidali mulena wa Goimi,  malena bao balwanisa Bera mulena wa Sodoma,+ Birisha mulena wa Gomora,+ Shinabi mulena wa Adima, Shemebere mulena wa Zeboimi,+ ni mulena wa Bela, fo kikuli, Zoari.  Kaufelaa bona bakopanya limpi zabona mwa Musindi*+ wa Sidimi, fo kikuli, Liwate la Lizwai.*+  Nebasebelelize Kedorelaomere ka lilimo ze 12, kono bamufetuhela mwa silimo sabu 13.  Mi cwale mwa silimo sabu 14, Kedorelaomere ni malena bane bali ni yena bataha mi batula Marefaimi mwa Ashiteroti-karnaimi, Mazuzimi mwa Kama, Maemimi+ mwa Shave-kiriataimi,  ni Mahori+ fa lilundu labona la Seiri,+ kushetumuka ni kwa Eli-parani, sona sibaka sesifumaneha kwatuko a lihalaupa.  Kihona bamenuha ni kutaha mwa Eni-mishipati, fo kikuli, Kadeshi,+ mi bahapa sibaka kamukana sa Maamaleke+ ni sa Maamori+ bane bapila mwa Hazazoni-tamare.+  Cwale mulena wa Sodoma acaulisa mpi yahae, ni mulena wa Gomora aeza cwalo, ni mulena wa Adima, ni mulena wa Zeboimi, ni mulena wa Bela, fo kikuli, Zoari, mi bayema mwa libaka zabona kuitukiseza ndwa kuli babataseze mwa Musindi* wa Sidimi,  balwanisa Kedorelaomere mulena wa Elami, Tidali mulena wa Goimi, Amarafele mulena wa Shinari, ni Arioki mulena wa Elasari+—malena babane nebalwanisa malena baketalizoho. 10  Cwale mwa Musindi* wa Sidimi nekutezi misima ya taala, mi malena ba Sodoma ni Gomora balika kubaleha mi bawela mwateñi, mi bane basiyezi babalehela kwa malundu. 11  Mi malena babane bane batuzi baanga tutu kaufela ya mwa Sodoma ni Gomora ni lico kaufela za mwateñi mi baikela.+ 12  Hape bahapa Lota, mwanaa munyanaa Abrame, yanaapila mwa Sodoma,+ hamoho ni tutu yahae, mi bazwelapili mwa musipili wabona. 13  Hasamulaho, muuna yomuñwi yanaabalehile ataha mi ato bihela Abrame wa Muheberu. Ka nako yeo, Abrame naapila* mwahalaa likota zetuna za Mamare wa Muamori,+ mwanahabo Eshikoli ni Anere.+ Baana bao neli balikani ba Abrame. 14  Abrame ki mona mwanaautwezi kuli mwanahabo yena+ naahapilwe. Kihaa kopanya baana bahae babalutilwe ndwa, ili batanga ba 318 bane bapepezwi mwa ndu yahae, mi andongwama malena bao kuyo fita kwa Dani.+ 15  Ka nako ya busihu, aalula limpi zahae ka litopa, mi yena ni batanga bahae, babalwanisa ni kubatula. Mi abandongwama mane kuyo fita kwa Hoba, ye kwa mutulo wa Damaseka. 16  Akutisa tutu kaufela, mi hape akutisa Lota mwanahabo yena, ni tutu yahae, ni basali, ni batu babañwi. 17  Abrame hakuta kuzwa kwa kutula Kedorelaomere ni malena bane bali ni yena, mulena wa Sodoma kihaa zwa kuyo katanyeza Abrame mwa Musindi* wa Shave, fo kikuli, Musindi wa Mulena.+ 18  Mi Melekisedeke+ mulena wa Salema+ atisa sinkwa ni waine; neli muprisita wa Mulimu Yapahami ka Kufitisisa.+ 19  Mi amufuyola, ali: “Abrame afuyolwe ki Mulimu Yapahami ka Kufitisisa,Muezi wa lihalimu ni lifasi; 20  Mi kulumbwe Mulimu Yapahami ka Kufitisisa,Yakukonisize kutula bane bakuhatelela!” Mi Abrame amufa kalulo yabulishumi kwa lika kaufela.+ 21  Hasamulaho, mulena wa Sodoma abulelela Abrame, ali: “Unife batu, kono tutu uikungele yona.” 22  Abrame kihaa bulelela mulena wa Sodoma, ali: “Niyemiseza lizoho laka mwahalimu ka buitamo ku Jehova Mulimu Yapahami ka Kufitisisa, Muezi wa lihalimu ni lifasi, 23  kuli hanina kuunga sesiñwi kwa lika zahao, kukala ka bwanda kuisa kwa muhala wa sikatulo, ilikuli usike wali: ‘Nifumisize Abrame.’ 24  Hanina kuunga nto niyekana kwandaa zese bacile kale mitangana. Haili ka za kabelo ya baana bane baile ni na, bo Anere, Eshikoli, ni Mamare+—bona baange kabelo yabona.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Libala.”
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.
Kamba “Libala.”
Kamba “Libala.”
Kamba “naapila mwa litende.”
Kamba “Libala.”