Genese 16:1-16

  • Hagare ni Ishimaele (1-16)

16  Cwale Sarai musalaa Abrame, naasika mupepela bana,+ kono naanani mutanga wa kwa Egepita yanaabizwa Hagare.+  Cwale Sarai abulelela Abrame, ali: “Shangwe, haku niteeleze. Jehova unitibezi kuli nisike napepa bana. Nakukupa, ulobale ni mutangaaka. Mwendi yena uka nipepela bana.”+ Abrame alumela zanaa mubulelezi Sarai.  Abrame hasaapilile lilimo zelishumi mwa naha ya Kanana, Sarai musalaa hae aanga Hagare, mutangaa hae wa Muegepita, mi amufa Abrame muunaa hae kuli abe musalaa hae.  Abrame kihaa lobala ni Hagare, mi Hagare aitwala. Hasaalemuhile kuli uitwezi, akala kushwaula muñaa hae.  Cwale Sarai ali ku Abrame: “Ki wena yanitahiselize butata bo. Ki na yanaa kufile mutangaaka mwa mazoho ahao,* kono hasaalemuhile kuli uitwezi, akala kunishwaula. Jehova aatule mwahalaa ka ni wena.”  Cwale Abrame ali ku Sarai: “Bona! Mutangaa hao u mwatasaa hao. Umueze moubonela kuli kulukile.” Mi Sarai ashubaula Hagare, mi Hagare abaleha.  Hasamulaho, lingeloi la Jehova lamufumana kwatuko a lisima la mezi mwa lihalaupa, ili lisima leli mwa nzila yeya kwa Shuri.+  Mi lali: “Wena Hagare, mutangaa Sarai, uzwa kai mi uya kai?” Hagare aalaba, ali: “Nibaleha kuzwa ku muñaaka Sarai.”  Lingeloi la Jehova kiha lili ku yena: “Ukutele ku muñaa hao mi uyo ikokobeza ku yena.” 10  Mi lingeloi la Jehova lali ku yena: “Nikaatisa hahulu bana* bahao, mi bakaba babañata hahulu kuli mane habana kukonahala kubalwa.”+ 11  Lingeloi la Jehova hape lali ku yena: “Uitwezi, mi ukapepa mwana wamushimani, mi ulukela kumubeya libizo la Ishimaele,* kakuli Jehova uutwile za manyando ahao. 12  Ukaswana sina mbongolo ya mwa naheñi.* Ukalwanisa mutu kaufela, mi batu kaufela baka mulwanisa, mi ukapila bukaufi ni banabahabo yena kaufela.”* 13  Cwale Hagare abiza fa libizo la Jehova, mi ali ku yena: “U Mulimu yabona lika kaufela,”+ kakuli naanzaa li: “Kana fa, niboni luli yena yanibona?” 14  Ki lona libaka lisima leo hane libizwa Beere-lakai-roi.* (Li mwahalaa Kadeshi ni Beredi.) 15  Cwale Hagare apepela Abrame mwana wamushimani, mi Abrame abeya mwanaa hae wamushimani yapepilwe ki Hagare libizo la Ishimaele.+ 16  Abrame naanani lilimo ze 86 za buhulu Hagare hamupepela Ishimaele.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mwa sifuba sahao.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Lelitalusa “Mulimu Wautwa.”
Ki mufuta wa mbongolo ya mwa naheñi, nihaike kuli babañwi banahana kuli ki pizi. Mwendi ili kutalusa moya wa kuipusa.
Kamba mwendi, “mi ukatoyana ni banabahabo yena kaufela.”
Lelitalusa “Lisima la Yapila Yanibona.”