Genese 11:1-32

  • Tawala ya Babele (1-4)

  • Jehova ulyanganisa puo (5-9)

  • Kuzwa ku Sema kuisa ku Abrame (10-32)

    • Lubasi lwa Tera (27)

    • Abrame uzwa mwa Ure (31)

11  Cwale lifasi kaufela lazwelapili kuba ni puo iliñwi ni manzwi aswana.*  Batu hane banze baya kwa upa, bafumana libala leli mwa naha ya Shinari,+ mi bakala kuyaha mwateñi.  Kiha babulelisana bali: “Hamutahe! Lueze litina mi lulicise ka mulilo.” Ka mukwa ocwalo, baitusisa litina mwa sibaka sa macwe, mi baitusisa taala sina daka.  Mi cwale bali: “Hamutahe! Luikahele muleneñi ni tawala ili yeo ngo yayona ikayo fita kwa lihalimu, mi luikezeze libizo, kuli lusike lwahasanyezwa mwa lifasi kaufela.”+  Cwale Jehova ashetumuka kuto bona muleneñi ni tawala yene bayahile bana ba batu.  Jehova kihaa li: “Ki batu balibañwi bababulela puo iliñwi,+ mi se ki sona sebakalile kueza. Cwale hakuna nto yebalela kueza yekapala.  Hamutahe! Lushetumukele+ kwateñi mi luyo lyanganisa puo yabona kuli mutu ni mutu asike autwa puo yebulelwa ki yomuñwi.”  Cwale Jehova abahasanyeza mwa lifasi kaufela,+ mi hanyinyani-hanyinyani batuhela kuyaha muleneñi.  Ki lona libaka muleneñi wo hane ubizizwe Babele,*+ kakuli Jehova naalyanganiselize puo ya mwa lifasi kamukana mwa muleneñi wo, mi Jehova abahasanyeza mwa lifasi kaufela. 10  Ki ze litaba za lusika lwa Sema.+ Sema naanani lilimo ze 100 hapepa Aripakasadi,+ lilimo zepeli kuzwa fokubela Muunda. 11  Sema hasaapepile Aripakasadi, azwelapili kupila lilimo ze 500. Mi apepa bana babashimani ni babasizana.+ 12  Aripakasadi apila lilimo ze 35 mi kihona apepa Shela.+ 13  Aripakasadi hasaapepile Shela, azwelapili kupila lilimo ze 403. Mi apepa bana babashimani ni babasizana. 14  Shela apila lilimo ze 30 mi kihona apepa Ebere.+ 15  Shela hasaapepile Ebere, azwelapili kupila lilimo ze 403. Mi apepa bana babashimani ni babasizana. 16  Ebere apila lilimo ze 34 mi kihona apepa Pelegi.+ 17  Ebere hasaapepile Pelegi, azwelapili kupila lilimo ze 430. Mi apepa bana babashimani ni babasizana. 18  Pelegi apila lilimo ze 30 mi kihona apepa Reu.+ 19  Pelegi hasaapepile Reu, azwelapili kupila lilimo ze 209. Mi apepa bana babashimani ni babasizana. 20  Reu apila lilimo ze 32 mi kihona apepa Serugi. 21  Reu hasaapepile Serugi, azwelapili kupila lilimo ze 207. Mi apepa bana babashimani ni babasizana. 22  Serugi apila lilimo ze 30 mi kihona apepa Nakori. 23  Serugi hasaapepile Nakori, azwelapili kupila lilimo ze 200. Mi apepa bana babashimani ni babasizana. 24  Nakori apila lilimo ze 29 mi kihona apepa Tera.+ 25  Nakori hasaapepile Tera, azwelapili kupila lilimo ze 119. Mi apepa bana babashimani ni babasizana. 26  Tera apila lilimo ze 70, mi hamulaho apepa Abrame,+ Nakori,+ ni Harani. 27  Ki ze litaba za lusika lwa Tera. Tera apepa Abrame, Nakori, ni Harani; mi Harani apepa Lota.+ 28  Harani ashwela mwa naha yanaapepezwi ku yona, mwa Ure+ wa Makaladeya,+ Tera ndatahe inge asapila. 29  Abrame ni Nakori banyala basali. Libizo la musalaa Abrame neli Sarai,+ mi libizo la musalaa Nakori neli Milika,+ mwanaa Harani, ndatahe Milika ni Jisika. 30  Cwale Sarai neli mumba;+ naasina mwana. 31  Mi Tera aanga mwanaa hae Abrame ni Lota muikulyae,+ mwanaa Harani, ni Sarai mukwenyanaa hae, musalaa mwanaa hae Abrame, mi bazwa ni yena mwa Ure wa Makaladeya kuya mwa naha ya Kanana.+ Hamulaho wa nako, bayo fita mwa Harani+ mi bakala kuina mwateñi. 32  Tera naapilile lilimo ze 205. Mi Tera ashwa inzaa li mwa Harani.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ni manzwi kaufela a puo iliñwi.”
Lelitalusa “Kulyangana.”