Genese 23:1-20

  • Lifu la Sara ni sibaka sa mabita sabulukilwe kusona (1-20)

23  Mi Sara apila lilimo ze 127; zeo neli zona lilimo za bupilo bwa Sara.+  Sara ashwela mwa Kiriati-ariba,+ fo kikuli, Hebroni,+ ili mwa naha ya Kanana,+ Abrahama aba mwa maswabi, mi akala kulila Sara.  Cwale Abrahama ananuha kusiya musalaa hae yashwile mi ali kwa bana ba Heti+  “Na ni muzwahule mi ni muenyi mwahalaa mina.+ Hamu nife sibaka senika eza mabita kuli niyo bulukela mwateñi mufu waka.”  Bana ba Heti kiha baalaba Abrahama, bali:  “Haku luutwe, mulenaaka. Wena u nduna yaketilwe ki Mulimu* mwahalaa luna.+ Wakona kubuluka mufu wahao mwa sibaka saluna sa mabita sesinde hahulu seuka iketela. Hakuna mutu ku luna yaka kuhanisa kubuluka mufu wahao mwa sibaka sahae sa mabita.”  Cwale Abrahama ananuha mi akubamela batu ba naha, bona bana ba Heti,+  mi ali ku bona: “Haiba mwalumela kuli niyo buluka mufu waka, hamu niteeleze, munikupele Efroni mwanaa Zohari  kuli anilekise mukoti wa Makapela, waluwile; u kwa mafelelezo a simu yahae. Anilekise ona fapilaa mina ka teko yekwanile ya masheleñi a silivera+ kuli ube sibaka saka sa mabita.”+ 10  Cwale Efroni naainzi mwahalaa bana ba Heti. Mi Efroni wa Muhiti aalaba Abrahama, bana ba Heti banze baikutwela, ili fapilaa batu kaufela bane bakeni mwa munyako wa muleneñi wahae,+ ali: 11  “Batili, mulenaaka! Haku niteeleze. Nikufa simu hamoho ni mukoti o ku yona. Nikufa yona fapilaa bana ba sicaba sahesu. Ubuluke mufu wahao.” 12  Abrahama kihaa kubama fapilaa batu ba naha 13  mi abulela ku Efroni, batu banze baikutwela, ali: “Haku niteeleze, haiba walata! Nika kufa masheleñi akwanile a silivera kuli nileke simu. Uaange ku na, kuli nibulukele mufu waka ku yona.” 14  Cwale Efroni aalaba Abrahama, ali: 15  “Haku niteeleze, mulenaaka. Mubu wo, uleka lishekele* za silivera ze 400, kono seo ki nto mañi mwahalaa ka ni wena? Buluka mufu wahao.” 16  Abrahama alumela manzwi a Efroni, mi aweitela Efroni buima bwa silivera bwanaabulezi Efroni bana ba Heti banze baikutwela, ili lishekele* za silivera ze 400 ka kuya ka buima bobulumelelwa ki balekisi.+ 17  Ka mukwa wo, simu ya Efroni ye mwa Makapela, fapilaa Mamare—ili simu ni mukoti o ku yona ni likota kaufela ze mwa simu—yapakwa kuli ki 18  liluwo la Abrahama lelilekezwi fapilaa bana ba Heti, ni fapilaa batu kaufela bane bakena mwa munyako wa muleneñi wahae. 19  Hamulaho wa fo, Abrahama abuluka Sara musalaa hae mwa mukoti o mwa simu ya Makapela ye fapilaa Mamare, fo kikuli, Hebroni, ili mwa naha ya Kanana. 20  Ka mukwa ocwalo, simu ni mukoti o ku yona zafiwa Abrahama ki bana ba Heti, kuli ibe sibaka sahae sa mabita.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “u nduna yomutuna.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.