Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Buka ya Genese

Likauhanyo

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Kubupiwa kwa mahalimu ni lifasi (1, 2)

  • Mazazi a 6 a kubupa lifasi (3-31)

   • Lizazi Lapili: liseli; musihali ni busihu (3-5)

   • Lizazi Labubeli: mbyumbyulu (6-8)

   • Lizazi Labulaalu: mubu oomile ni limela (9-13)

   • Lizazi Labune: maboni a mwa lihalimu (14-19)

   • Lizazi Labuketalizoho: litapi ni linyunywani (20-23)

   • Lizazi Labu 6: lifolofolo zezamaya fafasi ni batu (24-31)

 • 2

  • Mulimu wapumula ka lizazi labu 7 (1-3)

  • Jehova Mulimu, Muezi wa lihalimu ni lifasi (4)

  • Muuna ni musali mwa simu ya Edeni (5-25)

   • Mutu wabupiwa ka liluli (7)

   • Kota ya kuziba bunde ni bumaswe yenehanisizwe (15-17)

   • Musali wabupiwa (18-25)

 • 3

  • Simuluho ya sibi sa batu (1-13)

   • Buhata bwapili (4, 5)

  • Katulo ya Jehova kwa bakwenuheli (14-24)

   • Bupolofita bwa kutaha kwa mwanaa musali (15)

   • Kulelekwa mwa Edeni (23, 24)

 • 4

  • Kaine ni Abele (1-16)

  • Bana ba Kaine (17-24)

  • Seta ni mwanaa hae Enoshi (25, 26)

 • 5

  • Kuzwa ku Adama kuisa ku Nuwe (1-32)

   • Adama naapepile bana babashimani ni babasizana (4)

   • Enoke naazamaile ni Mulimu (21-24)

 • 6

  • Bana ba Mulimu baikungela basali fa lifasi (1-3)

  • Kupepiwa kwa Makwenyepa (4)

  • Bumaswe bwa batu buswabisa Jehova (5-8)

  • Nuwe ubulelelwa kuyaha aleka (9-16)

  • Mulimu uzibahaza za kutaha kwa Muunda (17-22)

 • 7

  • Kukena mwa aleka (1-10)

  • Muunda wa mwa lifasi kaufela (11-24)

 • 8

  • Mezi a muunda afukuzeha (1-14)

   • Kulumiwa liiba (8-12)

  • Kuzwa mwa aleka (15-19)

  • Sepiso ya Mulimu ka za lifasi (20-22)

 • 9

  • Litaelo kwa batu kaufela (1-7)

   • Mulao ka za mali (4-6)

  • Tumelelano ya nambwamutalati (8-17)

  • Bupolofita bobuama bana ba Nuwe (18-29)

 • 10

  • Mukoloko wa macaba (1-32)

   • Babasimuluha ku Jafeta (2-5)

   • Babasimuluha ku Kama (6-20)

    • Nimirodi ulwanisa Jehova (8-12)

   • Babasimuluha ku Sema (21-31)

 • 11

  • Tawala ya Babele (1-4)

  • Jehova ulyanganisa puo (5-9)

  • Kuzwa ku Sema kuisa ku Abrame (10-32)

   • Lubasi lwa Tera (27)

   • Abrame uzwa mwa Ure (31)

 • 12

  • Abrame uzwa mwa Harani kuya kwa Kanana (1-9)

   • Sepiso ya Mulimu ku Abrame (7)

  • Abrame ni Sarai mwa Egepita (10-20)

 • 13

  • Abrame ukutela kwa Kanana (1-4)

  • Abrame ni Lota bakauhana (5-13)

  • Sepiso ya Mulimu ku Abrame yakutelwa (14-18)

 • 14

  • Abrame uyangwela Lota (1-16)

  • Melekisedeke ufuyola Abrame (17-24)

 • 15

  • Tumelelano ya Mulimu ni Abrame (1-21)

   • Lilimo ze 400 za kunyandiswa zapolofitiwa (13)

   • Sepiso ya Mulimu ku Abrame yakutelwa (18-21)

 • 16

  • Hagare ni Ishimaele (1-16)

 • 17

  • Abrahama usepiswa kuli ukaba ndatahe macaba amañata (1-8)

   • Abrame ufiwa libizo la Abrahama (5)

  • Tumelelano ya mupato (9-14)

  • Sarai ufiwa libizo la Sara (15-17)

  • Sepiso ya kupepwa kwa mwana wamushimani wa libizo la Isaka (18-27)

 • 18

  • Mangeloi amalaalu apotela Abrahama (1-8)

  • Sara usepiswa mwana wamushimani; waseha (9-15)

  • Abrahama uitilelela kabakala Sodoma (16-33)

 • 19

  • Lota upotelwa ki mangeloi (1-11)

  • Lota ni lubasi lwahae balaelwa kuli bafunduke (12-22)

  • Mileneñi ya Sodoma ni Gomora yasinyiwa (23-29)

   • Musalaa Lota ufetuha sikoto sa lizwai (26)

  • Lota ni bana bahae babasizana (30-38)

   • Simuluho ya Moabi ni Amoni (37, 38)

 • 20

  • Sara ulukululwa mwa mazoho a Abimeleki (1-18)

 • 21

  • Kupepwa kwa Isaka (1-7)

  • Ishimaele usheununa Isaka (8, 9)

  • Hagare ni Ishimaele bafundulwa (10-21)

  • Tumelelano ya Abrahama ni Abimeleki (22-34)

 • 22

  • Abrahama utalusezwa kufa Isaka sina sitabelo (1-19)

   • Kufumana mbuyoti ka bana ba Abrahama (15-18)

  • Lubasi lwahabo Rebeka (20-24)

 • 23

  • Lifu la Sara ni sibaka sa mabita sabulukilwe kusona (1-20)

 • 24

  • Kubatela Isaka musali (1-58)

  • Rebeka uyo kopana ni Isaka (59-67)

 • 25

  • Abrahama wanyala hape (1-6)

  • Lifu la Abrahama (7-11)

  • Bana ba Ishimaele babashimani (12-18)

  • Kupepwa kwa Jakobo ni Isau (19-26)

  • Isau ulekisa tukelo yahae ya bueli (27-34)

 • 26

  • Isaka ni Rebeka mwa Gerari (1-11)

   • Sepiso ya Mulimu ikutelwa kubulelwa ku Isaka (3-5)

  • Kulwanela masima (12-25)

  • Tumelelano ya Isaka ni Abimeleki (26-33)

  • Basali ba Isau bababeli ba Mahiti (34, 35)

 • 27

  • Jakobo ufuyolwa ki Isaka (1-29)

  • Isau ubata kufuyolwa kono haasika baka (30-40)

  • Sitoyo sa Isau ku Jakobo (41-46)

 • 28

  • Isaka uluma Jakobo kwa Padani-arami (1-9)

  • Tolo ya Jakobo ali mwa Betele (10-22)

   • Sepiso ya Mulimu ikutelwa kubulelwa ku Jakobo (13-15)

 • 29

  • Jakobo ukopana ni Rahele (1-14)

  • Jakobo ulata Rahele (15-20)

  • Jakobo unyala Lea ni Rahele (21-29)

  • Bana ba Jakobo babane bakupepa ku Lea: Rubeni, Simioni, Livi, ni Juda (30-35)

 • 30

  • Biliha upepa Dani ni Nafetali (1-8)

  • Zilipa upepa Gadi ni Asere (9-13)

  • Lea upepa Isakare ni Zabuloni (14-21)

  • Rahele upepa Josefa (22-24)

  • Mitapi ya Jakobo yaekezeha (25-43)

 • 31

  • Jakobo watoba, kuliba kwa Kanana (1-18)

  • Labani ufumana Jakobo (19-35)

  • Tumelelano ya Jakobo ni Labani (36-55)

 • 32

  • Mangeloi akopana ni Jakobo (1, 2)

  • Jakobo uitukiseza kukopana ni Isau (3-23)

  • Jakobo umangana ni lingeloi (24-32)

   • Jakobo ufiwa libizo la Isilaele (28)

 • 33

  • Jakobo ukopana ni Isau (1-16)

  • Jakobo uya kwa Sikemi (17-20)

 • 34

  • Dina uswalwa likalala (1-12)

  • Bana ba Jakobo baeza ka bupumi (13-31)

 • 35

  • Jakobo uzwisa milimu ya kusili (1-4)

  • Jakobo ukutela kwa Betele (5-15)

  • Kupepwa kwa Benjamine; lifu la Rahele (16-20)

  • Bana ba Isilaele babashimani ba 12 (21-26)

  • Lifu la Isaka (27-29)

 • 36

  • Babasimuluha ku Isau (1-30)

  • Malena ni manduna ba Edomo (31-43)

 • 37

  • Litolo za Josefa (1-11)

  • Josefa ni bahulwani bahae babanani muna (12-24)

  • Josefa ulekiswa sina mutanga (25-36)

 • 38

  • Juda ni Tamare (1-30)

 • 39

  • Josefa mwa ndu ya Potifaro (1-6)

  • Josefa uhana kufosa ni musalaa Potifaro (7-20)

  • Josefa mwa tolongo (21-23)

 • 40

  • Josefa utalusa litolo za mapantiti (1-19)

   • ‘Litaluso za litolo ki za Mulimu’ (8)

  • Mukiti wa lizazi la kupepwa kwa Faro (20-23)

 • 41

  • Josefa utalusa litolo za Faro (1-36)

  • Josefa upahamiswa ki Faro (37-46a)

  • Musebezi wa Josefa wa kuzamaisa za lico (46b-57)

 • 42

  • Bahulwani ba Josefa baya kwa Egepita (1-4)

  • Josefa ukopana ni bahulwani bahae mi wabalika (5-25)

  • Bahulwani ba Josefa bakutela kwa hae ku Jakobo (26-38)

 • 43

  • Bahulwani ba Josefa baya kwa Egepita lwabubeli; baya ni Benjamine (1-14)

  • Josefa ukopana ni bahulwani bahae hape (15-23)

  • Josefa ueza mukiti ni banabahabo yena (24-34)

 • 44

  • Komoki ya Josefa ya silivera mwa saka ya Benjamine (1-17)

  • Juda uitilelela kabakala Benjamine (18-34)

 • 45

  • Josefa waizibahaza (1-15)

  • Banabahabo Josefa bakuta kuyo nga Jakobo (16-28)

 • 46

  • Jakobo ni ba ndu yahae batutela kwa Egepita (1-7)

  • Mabizo a batu babatutela kwa Egepita (8-27)

  • Josefa ukopana ni Jakobo mwa Gosheni (28-34)

 • 47

  • Jakobo ukopana ni Faro (1-12)

  • Zamaiso yebutali ya Josefa (13-26)

  • Isilaele uyaha mwa Gosheni (27-31)

 • 48

  • Jakobo ufuyola bana ba Josefa bababeli (1-12)

  • Efraimi ufumana mbuyoti yetuna (13-22)

 • 49

  • Bupolofita bwa Jakobo hanaatuha ashwa (1-28)

   • Shilo ukazwa ku Juda (10)

  • Litaelo za kubulukiwa kwa Jakobo (29-32)

  • Lifu la Jakobo (33)

 • 50

  • Josefa ubuluka Jakobo mwa Kanana (1-14)

  • Josefa ukolwisa bahulwani bahae kuli ubaswalezi luli (15-21)

  • Mazazi a mafelelezo a bupilo bwa Josefa ni lifu lahae (22-26)

   • Taelo ya Josefa ka za masapo ahae (25)