Genese 6:1-22

  • Bana ba Mulimu baikungela basali fa lifasi (1-3)

  • Kupepiwa kwa Makwenyepa (4)

  • Bumaswe bwa batu buswabisa Jehova (5-8)

  • Nuwe ubulelelwa kuyaha aleka (9-16)

  • Mulimu uzibahaza za kutaha kwa Muunda (17-22)

6  Cwale batu hane bakalile kuata mwa lifasi mi bapepa bana babasizana,  bana ba Mulimu wa niti*+ kiha bakala kulemuha kuli bana babasizana ba batu nebabuheha. Ka mukwa ocwalo, bakalisa kuikungela basali kwa bana babasizana kaufela bane baketile.  Cwale Jehova ali: “Moya waka hauna kutuhelela mutu kuya kuile,+ kakuli ki nama feela.* Ka mukwa ocwalo, mazazi ahae akakuma fa lilimo ze 120.”+  Mwa lifasi nekunani Makwenyepa* ka nako yeo ni hasamulaho. Mwahalaa yona nako yeo, bana ba Mulimu wa niti nebalobalanga ni bana babasizana ba batu, mi babapepela bana babashimani. Neli babamaata mwa linako zeo zakale, ili baana bane baile kabubo.  Cwale Jehova abona kuli bumaswe bwa mutu nebuekezehile hahulu mwa lifasi, ni kuli mihupulo kaufela ya mwa pilu yahae neitengamezi feela kwa bumaswe ka nako kaufela.+  Jehova ainyaza* kuli naaezize batu mwa lifasi, mi pilu yahae yaswaba.*+  Ka mukwa ocwalo, Jehova ali: “Nikayundisa batu benibupile mwa lifasi, mutu hamoho ni limunanu, ni lifolofolo zehohoba, ni libupiwa zefufa mwa mbyumbyulu, kakuli nainyaza kuli nibabupile.”  Kono Nuwe ashemubiwa ki Jehova.  Ki ze litaba za Nuwe. Nuwe neli muuna yalukile.+ Naapilile asina mulatu* mwahalaa batu bane bapila ka nako yeo.* Nuwe naazamaile ni Mulimu wa niti.+ 10  Hamulaho wa nako, Nuwe apepa bana babashimani babalaalu, ili Sema, Kama, ni Jafeta.+ 11  Kono lifasi nelisinyehile mwa meeto a Mulimu wa niti, mi lifasi nelitezi mifilifili. 12  Ki cwalo, Mulimu atalima fa lifasi, mi abona kuli nelisinyehile;+ batu* kaufela nebasinyize mukwa wabona mwa lifasi.+ 13  Hasamulaho, Mulimu ali ku Nuwe: “Niatuzi kuyundisa batu kaufela kakuli lifasi litezi mifilifili kabakala bona, ka mukwa ocwalo, nika basinya hamoho ni lifasi.+ 14  Uikezeze aleka* fa kota ya gofere.+ Upumake mizuzu mwa aleka, mi uilile ka taala*+ mwahali ni fande. 15  Uka ieza cwana: Aleka iswanela kuba liñokolwa* ze 300 mwa butelele, ni liñokolwa ze 50 mwa bupala, ni liñokolwa ze 30 mwa butelele bwa kuya mwahalimu. 16  Ukaeza lihaulo lelikenya liseli mwa aleka, lelieza ñokolwa iliñwi kuzwa kwahalimu. Ueze munyako wa aleka kwa lineku layona,+ mi uieze ka mandu alundatami, kube ni ndu yapili, ndu yabubeli, ni ndu yabulaalu. 17  “Haili na, nikatisa mezi a muunda+ fa lifasi kuli asinye zepila kaufela zenani moya wa bupilo ze mwatasaa mahalimu. Lika kaufela ze fa lifasi likayunda.+ 18  Mi nieza tumelelano ni wena, mi ukene mwa aleka, wena ni bana bahao babashimani, ni musalaa hao, ni basali ba bana bahao.+ 19  Mi ukenye mwa aleka libupiwa zepila+ za mifuta kaufela ka bubeli, ilikuli lipunyuhe hamoho ni wena, sibupiwa samuuna ni samusali;+ 20  kwa libupiwa zefufa ka mifuta yazona, kwa limunanu ka mifuta yazona, ni kwa lifolofolo kaufela zehohoba ka mifuta yazona, likataha ku wena mwa aleka ka bubeli kuli lipunyuhe. + 21  Mi wena, ukubukanye lico za mifuta kaufela+ mi ukene ni zona mwa aleka, libe lico zahao ni za lifolofolo.” 22  Mi Nuwe aeza kaufela mwanaa mulaelezi Mulimu. Aeza honacwalo feela.+

Litaluso ze kwatasi

Ki pulelo ya Siheberu yetalusa bana ba Mulimu, ona mangeloi.
Kamba “kakuli ueza lika ka kuya ka nama.”
Mwa Siheberu ki Manefilimu. Mwendi ili kutalusa “Bawisi,” fo kikuli, babawiseza babañwi fafasi. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “aswaba.”
Kamba “mi autwa butuku kwa pilu yahae.”
Kamba “asanyazahali.”
Linzwi ka linzwi, “masika a linako zahae.”
Linzwi ka linzwi, “nama.”
Linzwi ka linzwi, “likwati”; sisepe sesituna.
Kamba “bitumi.”
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.