Genese 10:1-32

  • Mukoloko wa macaba (1-32)

    • Babasimuluha ku Jafeta (2-5)

    • Babasimuluha ku Kama (6-20)

      • Nimirodi ulwanisa Jehova (8-12)

    • Babasimuluha ku Sema (21-31)

10  Ki ze litaba za lusika lwa bana ba Nuwe babashimani, bo Sema,+ Kama, ni Jafeta. Nebapepile bana babashimani hamulaho wa Muunda.+  Bana ba Jafeta babashimani neli Gomere,+ Magogo,+ Madai, Javani, Tubali,+ Mesheki,+ ni Tirasi.+  Bana ba Gomere babashimani neli Ashikenazi,+ Rifati, ni Togarima.+  Bana ba Javani babashimani neli Elisha,+ Tareshishi,+ Kitimi,+ ni Dodanimi.  Kuzwelela ku bona bao, batu bane bayahile mwa lioli bahasanela mwa linaha zabona, ka lipuo zabona, ka mabasi abona, ni ka macaba abona.  Bana ba Kama babashimani neli Kushi, Miziraimi,+ Puti,+ ni Kanana.+  Bana ba Kushi babashimani neli Seba,+ Havila, Sabita, Raama,+ ni Sabiteka. Bana ba Raama babashimani neli Sheba ni Dedani.  Kushi apepa Nimirodi. Yo neli yena wapili kuba yamaata mwa lifasi.  Naabile muzumi yamaata yanaalwanisa Jehova. Ki lona libaka hakunani pulelo yeli: “Sina Nimirodi, muzumi yamaata yanaalwanisa Jehova.” 10  Makalelo a mubuso wahae neli* Babele,+ Ereki,+ Akadi, Kaline, mwa naha ya Shinari.+ 11  Hazwile mwa naha yeo, aya kwa Asiria+ mi ayaha Ninive,+ Rehoboto-Ire, Kala, 12  ni Reseni, ye mwahalaa Ninive ni Kala: Wo ki ona muleneñi omutuna.* 13  Miziraimi apepa Ludimi,+ Anamimi, Lehabimi, Nafutuhimi,+ 14  Paturusimi,+ Kasuluhimi (kokusimuluhile Mafilisita+), ni Kafetorimi.+ 15  Kanana apepa Sidoni,+ yena mweli wahae, ni Heti,+ 16  hamohocwalo ni Majebusi,+ Maamori,+ Magirigashi, 17  Mahivi,+ Maariki, Masini, 18  Maarevadi,+ Mazemari, ni Mahamati.+ Hasamulaho, mabasi a Makanana ahasana. 19  Ka mukwa ocwalo, mululwani wa Makanana neuzwa kwa Sidoni kuya kwa Gerari,+ bukaufi ni Gaza,+ kuisa kwa Sodoma, Gomora,+ Adima, ni Zeboimi,+ bukaufi ni Lasha. 20  Bao neli bona bana ba Kama babashimani ka kuya ka mabasi abona, ka lipuo zabona, ka linaha zabona, ni ka macaba abona. 21  Sema, kuku wa bana kaufela babashimani ba Ebere,+ muhabo Jafeta yena mweli,* ni yena apepa bana. 22  Bana ba Sema babashimani neli Elami,+ Ashuri,+ Aripakasadi,+ Ludi, ni Arami.+ 23  Bana ba Arami babashimani neli Uzi, Huli, Geteri, ni Masha. 24  Aripakasadi apepa Shela, mi Shela+ apepa Ebere. 25  Ebere apepa bana bababeli babashimani. Libizo la yomuñwi neli Pelegi,*+ kakuli mwa mazazi a bupilo bwahae kaufela, lifasi* nelialuhani. Libizo la mwanahabo yena neli Joketani.+ 26  Joketani apepa Alimodadi, Shelefe, Hazaramaveti, Jera,+ 27  Hadorami, Uzali, Dikila, 28  Obali, Abimaele, Sheba, 29  Ofiri,+ Havila, ni Jobabi; bao kaufela neli bana ba Joketani babashimani. 30  Sibaka mone bayahile nesikalela fa Mesha kuisa kwa Sefari, ili naha ya malundu ya kwa Upa. 31  Bao neli bona bana ba Sema babashimani ka kuya ka mabasi abona ni ka lipuo zabona, ka linaha zabona, ni ka macaba abona.+ 32  Ao neli ona mabasi a bana ba Nuwe babashimani ka kuya ka masika abona ni ka macaba abona. Kuzwelela kwa masika ao macaba ahasanela mwa lifasi hamulaho wa Muunda.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Mileneñi yapili ya mubuso wahae neli.”
Kamba mwendi, “Ieza muleneñi omutuna.”
Kamba mwendi, “muhulwanaa Jafeta.”
Lelitalusa “Kualuhana.”
Kamba “batu mwa lifasi.”