Libri i dytë i Kronikave 31:1-21

  • Hezekia çrrënjos apostazinë (1)

  • Mbështetin si duhet priftërinjtë dhe levitët (2-21)

31  Sapo e përfunduan gjithë këtë, izraelitët që ishin atje shkuan nëpër qytetet e Judës dhe bënë copë-copë kolonat e shenjta,+ prenë shtyllat e shenjta*+ dhe rrëzuan vendet e larta+ e altarët+ në gjithë Judën, Beniaminin, Efraimin e Manaseun,+ derisa i shkatërruan krejt. Pas kësaj, gjithë izraelitët u kthyen në shtëpi, secili në qytetin e tij.  Pastaj Hezekia i caktoi priftërinjtë dhe levitët sipas ndarjeve të tyre,+ secilin prift dhe levit për të kryer shërbimin e vet:+ për të paraqitur blatimet e djegura dhe flijimet në bashkësi, si edhe për të shërbyer, për të falënderuar e për të lëvduar në portat e oborreve* të Jehovait.+  Një pjesë e caktuar e të mirave të mbretit u dha për blatimet e djegura,+ ku përfshiheshin blatimet e djegura të mëngjesit e të mbrëmjes,+ blatimet e djegura për Sabatet,+ për hënat e reja+ e për festat,+ ashtu siç është shkruar në Ligjin e Jehovait.  Gjithashtu, ai urdhëroi banorët e Jerusalemit që t’u jepnin priftërinjve dhe levitëve racionin që u takonte,+ me qëllim që t’i përmbaheshin rreptësisht* Ligjit të Jehovait.  Sapo doli urdhri, izraelitët dhanë me bollëk frytet e para të drithit, të verës së re, të vajit,+ të mjaltit dhe të të gjithë prodhimit të arës.+ Ata sollën me bollëk të dhjetën e çdo gjëje.+  Edhe populli i Izraelit dhe populli i Judës, që banonin në qytetet e Judës, sollën të dhjetën e gjedhëve e të dhenve dhe të dhjetën e gjërave të shenjta+ që ishin shenjtëruar për Jehovain, Perëndinë e tyre. Ata i mblodhën dhe bënë shumë grumbuj.  Ata filluan t’i grumbullonin kontributet muajin e tretë+ dhe mbaruan muajin e shtatë.+  Kur Hezekia e princat erdhën dhe panë grumbujt, lëvduan Jehovain dhe bekuan popullin e tij, Izraelin.  Pastaj Hezekia i pyeti priftërinjtë dhe levitët për grumbujt, 10  dhe Azariahu, kreu i priftërinjve të shtëpisë së Sadokut, i tha: «Që kur filluan të sillnin kontribute në shtëpinë e Jehovait,+ njerëzit kanë ngrënë, janë ngopur dhe ka tepruar shumë, sepse Jehovai e ka bekuar popullin e tij; ja ka tepruar gjithë kjo.»+ 11  Atëherë Hezekia u tha të përgatitnin depot*+ në shtëpinë e Jehovait, dhe ata i përgatitën. 12  Vazhduan të sillnin me besnikëri kontributet, të dhjetat*+ dhe gjërat e shenjta. Këto i kishte në ngarkim leviti Konaniah, si përgjegjës, ndërsa vëllai i tij, Shimei, vinte pas tij. 13  Jehieli, Azaziahu, Nahati, Asaheli, Jerimoti, Jozabadi, Elieli, Ismakiahu, Mahati dhe Benajahu ishin caktuar sipas urdhrit të mbretit Hezekia që të ndihmonin Konaniahun dhe Shimein, vëllanë e tij, kurse Azariahu ishte përgjegjës i shtëpisë së Perëndisë së vërtetë. 14  Koreu, leviti, biri i Imnahut, që ishte derëtar në anën lindore,+ u caktua përgjegjës për blatimet vullnetare+ që i bëheshin Perëndisë së vërtetë dhe shpërndante kontributin për Jehovain+ dhe gjërat shumë të shenjta.+ 15  Nën drejtimin e tij, në qytetet e priftërinjve,+ ishin Edeni, Miniamini, Jeshuai, Shemajahu, Amariahu dhe Shekaniahu, të cilëve u ishte besuar detyra që t’u shpërndanin në mënyrë të barabartë vëllezërve të tyre pjesën që u takonte sipas ndarjeve,+ si të madhit, ashtu edhe të voglit. 16  Përveç kësaj, bëhej edhe shpërndarja e ushqimit për meshkujt nga mosha tre vjeç e lart, që ishin pjesë e regjistrimit gjenealogjik dhe që shkonin përditë në shtëpinë e Jehovait për të kryer shërbimin dhe detyrat e tyre sipas ndarjeve. 17  Regjistrimi gjenealogjik i priftërinjve dhe regjistrimi i levitëve nga mosha 20 vjeç e lart+ u bë sipas shtëpive të tyre atërore+ e sipas detyrave në ndarjet e tyre.+ 18  Ky regjistrim përfshinte të gjithë të vegjlit e levitëve, gratë, djemtë e vajzat e tyre, pra, të gjithë kongregacionin, sepse levitët siguroheshin që të ishin të shenjtëruar për shërbimin e tyre të shenjtë, për shkak të detyrës që u ishte besuar. 19  Njësoj u regjistruan edhe pasardhësit e Aronit, priftërinjtë, që jetonin në zonat përreth qyteteve të tyre.+ Në të gjitha qytetet ishin caktuar burra që t’i jepnin racionin çdo mashkulli mes priftërinjve dhe të gjithë atyre që ishin pjesë e regjistrimit gjenealogjik të levitëve. 20  Hezekia veproi kështu në mbarë Judën e vazhdoi të bënte atë që ishte e mirë dhe e drejtë para Jehovait, Perëndisë së vet, dhe i qëndroi besnik atij. 21  Çdo punë që ndërmori për t’i shërbyer* Perëndisë së tij, qoftë për shërbimin në shtëpinë e Perëndisë së vërtetë,+ qoftë për Ligjin a urdhërimin, ai e bëri me gjithë zemër dhe pati sukses.

Shënime në fund të faqes

Fjalë për fjalë «e kampeve».
Ose «t’i kushtoheshin plotësisht».
Ose «sallat e ngrënies».
Ose «për të kërkuar».