Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Libri i dytë i Kronikave

Kapitujt

Përmbajtja

 • 1

  • Kërkesa e Solomonit për mençuri (1-12)

  • Pasuria e Solomonit (13-17)

 • 2

  • Përgatitjet për ndërtimin e tempullit (1-18)

 • 3

  • Solomoni fillon ndërtimin e tempullit (1-7)

  • Më e Shenjta (8-14)

  • Dy shtyllat prej bakri (15-17)

 • 4

  • Altari, Deti dhe legenët (1-6)

  • Shandanët, tryezat dhe oborret (7-11a)

  • Përfundojnë pajisjet e tempullit (11b-22)

 • 5

  • Përgatitjet për inaugurimin e tempullit (1-14)

   • Arkën e ngjitin në tempull (2-10)

 • 6

  • Solomoni i drejtohet popullit (1-11)

  • Lutja e Solomonit për inaugurimin (12-42)

 • 7

  • Lavdia e Jehovait mbush tempullin (1-3)

  • Ceremonitë e inaugurimit (4-10)

  • Jehovai i shfaqet Solomonit (11-22)

 • 8

  • Solomoni ndërmerr projekte të tjera ndërtimi (1-11)

  • Organizohet adhurimi në tempull (12-16)

  • Flota e Solomonit (17, 18)

 • 9

  • Mbretëresha e Shebës viziton Solomonin (1-12)

  • Pasuria e Solomonit (13-28)

  • Vdekja e Solomonit (29-31)

 • 10

  • Izraeli rebelohet kundër Rehoboamit (1-19)

 • 11

  • Sundimi i Rehoboamit (1-12)

  • Levitët besnikë shkojnë në Judë (13-17)

  • Familja e Rehoboamit (18-23)

 • 12

  • Shishaku sulmon Jerusalemin (1-12)

  • Fundi i sundimit të Rehoboamit (13-16)

 • 13

  • Abijahu, mbret i Judës (1-22)

   • Abijahu mund Jeroboamin (3-20)

 • 14

  • Vdekja e Abijahut (1)

  • Asa, mbret i Judës (2-8)

  • Asa mund 1.000.000 etiopas (9-15)

 • 15

  • Reformat e Asës (1-19)

 • 16

  • Marrëveshja e Asës me Sirinë (1-6)

  • Hanani qorton Asën (7-10)

  • Vdekja e Asës (11-14)

 • 17

  • Jehozafati, mbret i Judës (1-6)

  • Fushatë arsimimi (7-9)

  • Fuqia ushtarake e Jehozafatit (10-19)

 • 18

  • Aleanca e Jehozafatit me Akabin (1-11)

  • Mikajahu profetizon për humbjen e Akabit (12-27)

  • Akabi vritet në Ramot-Galad (28-34)

 • 19

  • Jehu qorton Jehozafatin (1-3)

  • Reformat e Jehozafatit (4-11)

 • 20

  • Kombet fqinje kërcënojnë Judën (1-4)

  • Jehozafati lutet për ndihmë (5-13)

  • Përgjigjja e Jehovait (14-19)

  • Juda shpëton në mënyrë të mrekullueshme (20-30)

  • Fundi i sundimit të Jehozafatit (31-37)

 • 21

  • Jehorami, mbret i Judës (1-11)

  • Mesazhi i shkruar nga Elija (12-15)

  • Fundi i keq i Jehoramit (16-20)

 • 22

  • Ahaziahu, mbret i Judës (1-9)

  • Atalia uzurpon fronin (10-12)

 • 23

  • Ndërhyrja e Jehojadës; Jehoasi bëhet mbret (1-11)

  • Atalia vritet (12-15)

  • Reformat e Jehojadës (16-21)

 • 24

  • Sundimi i Jehoasit (1-3)

  • Jehoasi restauron tempullin (4-14)

  • Apostazia e Jehoasit (15-22)

  • Jehoasi vritet (23-27)

 • 25

  • Amaziahu, mbret i Judës (1-4)

  • Lufta me Edomin (5-13)

  • Idhujtaria e Amaziahut (14-16)

  • Lufta me Jehoasin, mbretin e Izraelit (17-24)

  • Vdekja e Amaziahut (25-28)

 • 26

  • Uziahu, mbret i Judës (1-5)

  • Bëmat e Uziahut (6-15)

  • Uziahun fodull e zë lebra (16-21)

  • Vdekja e Uziahut (22, 23)

 • 27

  • Jotami, mbret i Judës (1-9)

 • 28

  • Akazi, mbret i Judës (1-4)

  • Mposhtet nga Siria dhe Izraeli (5-8)

  • Odedi paralajmëron Izraelin (9-15)

  •  Juda përulet (16-19)

  • Idhujtaria e Akazit; vdekja e tij (20-27)

 • 29

  • Hezekia, mbret i Judës (1, 2)

  • Reformat e Hezekisë (3-11)

  • Pastrohet tempulli (12-19)

  • Rifillojnë shërbimet në tempull (20-36)

 • 30

  • Hezekia kremton Festën e Kalimit (1-27)

 • 31

  • Hezekia çrrënjos apostazinë (1)

  • Mbështetin si duhet priftërinjtë dhe levitët (2-21)

 • 32

  • Senakeribi kërcënon Jerusalemin (1-8)

  • Senakeribi sfidon Jehovain (9-19)

  • Engjëlli godet ushtrinë asiriane (20-23)

  • Sëmundja dhe fodullëku i Hezekisë (24-26)

  • Arritjet e Hezekisë dhe vdekja e tij (27-33)

 • 33

  • Manaseu, mbret i Judës (1-9)

  • Manaseu pendohet për ligësinë e tij (10-17)

  • Vdekja e Manaseut (18-20)

  • Amoni, mbret i Judës (21-25)

 • 34

  • Josia, mbret i Judës (1, 2)

  • Reformat e Josisë (3-13)

  • Gjendet libri i Ligjit (14-21)

  • Profecia e Huldës për shkatërrimin (22-28)

  • Josia ia lexon librin popullit (29-33)

 • 35

  • Josia organizon një Festë Kalimi madhështore (1-19)

  • Faraoni Neko vret Josinë (20-27)

 • 36

  • Jehoahazi, mbret i Judës (1-3)

  • Jehojakimi, mbret i Judës (4-8)

  • Jehojakini, mbret i Judës (9, 10)

  • Zedekia, mbret i Judës (11-14)

  • Shkatërrimi i Jerusalemit (15-21)

  • Dekreti i Kirit për rindërtimin e tempullit (22, 23)