Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Yésaya

Bab

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Bapak lan anak-anaké sing mbrontak (1-9)

  • Yéhuwah sengit karo ibadah sing ora saktulusé ati (10-17)

  • ”Ayo masalahé awaké dhéwé dirampungké” (18-20)

  • Zion dadi kutha sing setya manèh (21-31)

 • 2

  • Gunungé Yéhuwah bakal dadi luwih dhuwur (1-5)

   • Pedhang dadi pisau bajak (4)

  • Wong sing sombong bakal direndhahké pas dinané Yéhuwah (6-22)

 • 3

  • Para pemimpiné Yéhuda mblasukké wong-wong (1-15)

  • Wong-wong wédok Zion sing seneng nggodha bakal diadili (16-26)

 • 4

  • Wong wédok pitu lan wong lanang siji (1)

  • Tanduran sing dithukulké Yéhuwah bakal dadi mulya (2-6)

 • 5

  • Lagu soal kebon angguré Yéhuwah (1-7)

  • Cilaka kebon angguré Yéhuwah (8-24)

  • Gusti Allah nesu marang umaté (25-30)

 • 6

  • Wahyu soal Yéhuwah sing ana ing baité (1-4)

   • ”Suci, suci, suci Yéhuwah” (3)

  • Lambéné Yésaya digawé ora najis (5-7)

  • Yésaya diwènèhi tugas (8-10)

   • ”Aku waé. Utusen aku.” (8)

  • ”Nganti kapan, Yéhuwah?” (11-13)

 • 7

  • Berita kanggo Raja Ahaz (1-9)

   • Syéar-yasyub (3)

  • Imanuèl dadi tandha (10-17)

  • Akibat merga ora setya (18-25)

 • 8

  • Wong Asiria arep nyerang (1-8)

   • Mahèr-syalal-has-baz (1-4)

  • Aja wedi merga ”Gusti Allah ndhukung aku” (9-17)

  • Yésaya lan anak-anaké dadi tandha (18)

  • Manut karo hukum, dudu roh jahat (19-22)

 • 9

  • Cahaya sing padhang ing dhaérah Galiléa (1-7)

   • ”Pemimpin sing Nggawé Rukun lan Tentrem” lair (6, 7)

  • Gusti Allah nglawan Israèl (8-21)

 • 10

  • Gusti Allah ngukum Israèl (1-4)

  • Asiria dadi tongkaté Gusti Allah kanggo ngukum (5-11)

  • Asiria dihukum (12-19)

  • Keturunané Yakub sing slamet bakal bali (20-27)

  • Gusti Allah bakal ngadili Asiria (28-34)

 • 11

  • Cabang saka Isai bakal adil wektu mréntah (1-10)

   • Serigala bakal dolan bareng karo anak domba (6)

   • Pengetahuan soal Yéhuwah bakal ngebaki bumi (9)

  • Sing slamet bakal diklumpukké manèh (11-16)

 • 12

  • Lagu ucapan syukur (1-6)

   • ”Yah Yéhuwah kuwi sing nglindhungi aku” (2)

 • 13

  • Berita penghukuman kanggo Babilon (1-22)

   • Dinané Yéhuwah wis ora suwé manèh (6)

   • Wong Média nyerang Babilon (17)

   • Babilon ora bakal dienggoni manèh (20)

 • 14

  • Israèl bakal manggon ing tanahé dhéwé (1, 2)

  • Raja Babilon diécé (3-23)

   • Sing bersinar tiba saka langit (12)

  • Yéhuwah ngalahké Asiria (24-27)

  • Berita penghukuman kanggo Filistia (28-32)

 • 15

  • Berita penghukuman kanggo Moab (1-9)

 • 16

  • Lanjutané berita penghukuman kanggo Moab (1-14)

 • 17

  • Berita penghukuman kanggo Damaskus (1-11)

  • Yéhuwah bakal nggetak bangsa-bangsa (12-14)

 • 18

  • Berita penghukuman kanggo Étiopia (1-7)

 • 19

  • Berita penghukuman kanggo Mesir (1-15)

  • Yéhuwah bakal dikenal karo wong Mesir (16-25)

   • Mézbah kanggo Yéhuwah ing Mesir (19)

 •  20

  • Tandha kanggo Mesir lan Étiopia (1-6)

 • 21

  • Berita penghukuman kanggo padhang belantara ing pinggir laut (1-10)

   • Terus ngamati saka menara penjaga (8)

   • ”Babilon wis kalah” (9)

  • Berita penghukuman kanggo Duma lan padhang pasir (11-17)

   • ”Hé penjaga, apa benginé isih suwé?” (11)

 • 22

  • Berita penghukuman soal lembah sing biasané dienggo ndelok wahyu (1-14)

  • Syébna diganti karo Èliakim (15-25)

   • Pathok sing dadi gambaran (23-25)

 • 23

  • Berita penghukuman kanggo Tirus (1-18)

 • 24

  • Yéhuwah bakal nggawé tanah kuwi ora dienggoni manèh (1-23)

   • Yéhuwah, Raja ing Zion (23)

 • 25

  • Berkah sing akèh kanggo umaté Gusti Allah (1-12)

   • Yéhuwah nggawé pésta nganggo anggur sing paling apik (6)

   • Ora ana manèh kematian (8)

 • 26

  • Lagu soal rasa percaya marang Gusti Allah, lan soal Gusti Allah sing nylametké (1-21)

   • Yah Yéhuwah kuwi Gunung Watu sing ana saklawasé (4)

   • Penduduk ing bumi dadi ngerti carané nindakké apa sing bener (9)

   • ”Wong sing mati bakal urip manèh” (19)

   • Mlebua ing kamar, lan ndhelika (20)

 • 27

  • Yéhuwah matèni Lèwiatan (1)

  • Lagu soal Israèl sing kaya kebon anggur (2-13)

 • 28

  • Cilaka tenan wong Éfraim sing seneng mabuk (1-6)

  • Imam lan nabi Yéhuda sempoyongan (7-13)

  • ”Perjanjian karo Kematian” (14-22)

   • Watu pondhasi sing berharga ing Zion (16)

   • Tumindaké Yéhuwah sing béda karo biasané (21)

  • Gambaran dhidhikané Yéhuwah (23-29)

 • 29

  • Cilaka tenan Arièl (1-16)

   • Ngibadah, ning ora tenanan saka ati (13)

  • Wong budheg bakal krungu lan wong wuta bakal ndelok (17-24)

 • 30

  • Bantuané Mesir ora ana gunané (1-7)

  • Wong-wong ora gelem ngrungokké wahyu saka Gusti Allah (8-14)

  • Isa dadi kuwat nèk percaya (15-17)

  • Yéhuwah apikan karo umaté (18-26)

   • Yéhuwah kuwi Guru sing hébat (20)

   • ”Iki dalané” (21)

  • Yéhuwah ngukum Asiria (27-33)

 • 31

  • Bantuan sing isa diendelké kuwi saka Gusti Allah, dudu saka manungsa (1-9)

   • Jarané Mesir kuwi mung kéwan (3)

 • 32

  • Raja lan para pemimpin sing adil wektu mréntah (1-8)

  • Wong wédok sing uripé pénak diélikké (9-14)

  • Berkah-berkah merga diwènèhi roh suciné Gusti Allah (15-20)

 • 33

  • Hukuman lan harapan kanggo wong sing bener (1-24)

   • Yéhuwah kuwi hakim, sing mènèhi hukum, lan raja (22)

   • Ora ana sing bakal ngomong, ”Aku lara” (24)

 • 34

  • Yéhuwah mbales bangsa-bangsa (1-4)

  • Ora ana sing bakal manggon ing Édom (5-17)

 • 35

  • Firdaus ana manèh (1-7)

   • Wong wuta isa ndelok lan wong budheg isa krungu (5)

  • Dalan Suci kanggo wong-wong sing ditebus (8-10)

 • 36

  • Sanhèrib nyerang Yéhuda (1-3)

  • Rabsyaké ngécé Yéhuwah (4-22)

 • 37

  • Hizkia njaluk bantuané Gusti Allah liwat Yésaya (1-7)

  • Sanhèrib ngancam Yérusalèm (8-13)

  • Dongané Hizkia (14-20)

  • Yésaya nyampèkké jawaban saka Gusti Allah (21-35)

  • Malaékat siji matèni 185.000 wong Asiria (36-38)

 • 38

  • Hizkia lara, terus mari (1-22)

   • Lagu ucapan syukur (10-20)

 • 39

  • Para utusan saka Babilon (1-8)

 • 40

  • Penghiburan kanggo umaté Gusti Allah (1-11)

   • Swara ing padhang belantara (3-5)

  • Kehébatané Gusti Allah (12-31)

   • Bangsa-bangsa mung kaya banyu sak tètès saka timba (15)

   •  Gusti Allah manggon ing ndhuwuré ”bumi sing bunder” (22)

   • Kabèh bintang disebut nganggo jenengé (26)

   • Gusti Allah ora tau kesel (28)

   • Wong sing berharap marang Yéhuwah bakal dadi kuwat manèh (29-31)

 • 41

  • Ana wong saka wétan sing ngalahké (1-7)

  • Israèl dipilih dadi abdiné Gusti Allah (8-20)

   • ”Abraham kanca-Ku” (8)

  • Allah-allah liyané ditantang (21-29)

 • 42

  • Abdiné Gusti Allah lan tugasé (1-9)

   • ’Yéhuwah kuwi jeneng-Ku’ (8)

  • Lagu anyar kanggo muji Yéhuwah (10-17)

  • Israèl kuwi wuta lan budheg (18-25)

 • 43

  • Yéhuwah ngumpulké umaté manèh (1-7)

  • Allah-allah liya diuji (8-13)

   • ”Kowé kuwi seksi-seksi-Ku” (10, 12)

  • Dibébaské saka Babilon (14-21)

  • ”Ayo ngrembug masalahé awaké dhéwé” (22-28)

 • 44

  • Berkah kanggo umat sing dipilih Gusti Allah (1-5)

  • Ora ana Gusti Allah sakliyané Yéhuwah (6-8)

  • Wong sing nggawé patung kuwi bodho (9-20)

  • Yéhuwah kuwi sing nebus Israèl (21-23)

  • Dislametké liwat Korès (24-28)

 • 45

  • Korès dipilih kanggo ngalahké Babilon (1-8)

  • Tanah liat ora pantes protès karo pengrajin (9-13)

  • Bangsa-bangsa liya bakal ngajèni Israèl (14-17)

  • Ciptaan lan omongané Gusti Allah kuwi isa dipercaya (18-25)

   • Bumi diciptakké bèn dienggoni (18)

 • 46

  • Gusti Allahé Israèl nglawan déwa-déwa Babilon (1-13)

   • Yéhuwah ngandhani soal apa sing durung kelakon (10)

   • Elang saka wétan (11)

 • 47

  • Babilon dikalahké (1-15)

   • Ahli ilmu bintang ora ana gunané (13-15)

 • 48

  • Israèl disenèni lan digawé murni (1-11)

  • Yéhuwah nglawan Babilon (12-16a)

  • Gusti Allah mulang sing ana manfaaté (16b-19)

  • ”Kowé kudu metu saka Babilon” (20-22)

 • 49

  • Tugas kanggo abdiné Yéhuwah (1-12)

   • Cahaya sing madhangi bangsa-bangsa (6)

  • Israèl dihibur (13-26)

 • 50

  • Dosané Israèl nyebabké masalah (1-3)

  • Abdiné Yéhuwah sing manut (4-11)

   • Murid sing siap ngrungokké (4)

 • 51

  • Zion dadi kaya Taman Èden (1-8)

  • Sing nyiptakké Zion menghibur Zion (9-16)

  • Gelas sing nglambangké rasa nesuné Yéhuwah (17-23)

 • 52

  • Hé Zion, kowé kudu kuwat manèh (1-12)

   • Seneng banget ndelok wong sing nggawa kabar apik (7)

   • Para penjaga padha sorak-sorak (8)

   • Wong sing nggawa barang-barangé Yéhuwah kudu tetep resik (11)

  • Abdiné Yéhuwah bakal dimulyakké (13-15)

   • Penampilané rusak banget (14)

 • 53

  • Abdiné Yéhuwah sengsara, mati, lan dikubur (1-12)

   • Diécé lan diedohi (3)

   • Nyangga penyakit lan kesusahan (4)

   • ”Kaya domba sing arep dibelèh” (7)

   • Dhèwèké nyangga dosané wong akèh (12)

 • 54

  • Zion sing mandhul nduwé anak akèh (1-17)

   • Yéhuwah dadi kaya bojoné Zion (5)

   • Anak-anaké Zion diwulang Yéhuwah (13)

   • Senjata sing dienggo nglawan Zion ora bakal mempan (17)

 • 55

  • Diundang mangan lan ngombé ora mbayar (1-5)

  • Golèka tuntunan lan omongané Yéhuwah sing isa dipercaya (6-13)

   • Tumindaké Gusti Allah ora kaya tumindaké manungsa (8, 9)

   • Omongané Gusti Allah mesthi bakal kelakon (10, 11)

 • 56

  • Wong lanang sing mandhul lan wong asing diberkahi (1-8)

   • Omah sing dienggo ndonga (7)

  • Penjaga sing wuta kaya asu sing bisu (9-12)

 •  57

  • Wong sing bener lan wong sing setya ora ana manèh (1, 2)

  • Israèl nyembah allah-allah liya (3-13)

  • Wong sing lara ati dihibur (14-21)

   • Wong jahat kaya ombaké laut sing ora tau mandheg (20)

   • Wong jahat ora tau ngrasa ayem (21)

 • 58

  • Pasa sing bener lan pasa sing salah (1-12)

  • Nganggep Sabat kuwi dina sing nyenengké (13, 14)

 • 59

  • Merga dosa, wong Israèl ora rukun karo Gusti Allah (1-8)

  • Ngaku dosa (9-15a)

  • Sing ditindakké Yéhuwah wektu ana sing mertobat (15b-21)

 • 60

  • Kemuliaané Yéhuwah madhangi Zion (1-22)

   • Kaya manuk dara sing mulih ing omahé (8)

   • Emas gantiné tembaga (17)

   • Sing sithik bakal dadi sèwu (22)

 • 61

  • Dipilih kanggo martakké kabar apik (1-11)

   • ”Wektuné Yéhuwah nduduhké rasa mesakké” (2)

   • ”Kaya wit sing gedhé lan kuwat” (3)

   • Wong asing bakal mbantu (5)

   • ”Imamé Yéhuwah” (6)

 • 62

  • Jeneng anyar kanggo Zion (1-12)

 • 63

  • Yéhuwah balas dendam karo bangsa-bangsa (1-6)

  • Sing ditindakké Yéhuwah kuwi bukti katresnané (7-14)

  • Donga njaluk ngapura (15-19)

 • 64

  • Lanjutan donga njaluk ngapura (1-12)

   • Yéhuwah kuwi ’pengrajin’ (8)

 • 65

  • Yéhuwah ngukum wong-wong sing nyembah berhala (1-16)

   • Déwa sing mènèhi keberuntungan lan déwa sing ngatur masa depan (11)

   • ”Abdi-Ku bakal mangan” (13)

  • Langit anyar lan bumi anyar (17-25)

   • Mbangun omah lan nggawé kebon anggur (21)

   • Kerja kerasé mesthi bakal ana hasilé (23)

 • 66

  • Ibadah sing bener lan sing salah (1-6)

  • Zion lan anak-anaké (7-17)

  • Wong-wong diklumpukké bèn ngibadah ing Yérusalèm (18-24)