Yésaya 30:1-33

  • Bantuané Mesir ora ana gunané (1-7)

  • Wong-wong ora gelem ngrungokké wahyu saka Gusti Allah (8-14)

  • Isa dadi kuwat nèk percaya (15-17)

  • Yéhuwah apikan karo umaté (18-26)

    • Yéhuwah kuwi Guru sing hébat (20)

    • ”Iki dalané” (21)

  • Yéhuwah ngukum Asiria (27-33)

30  Yéhuwah ngomong, ”Cilaka tenan anak-anak sing ndableg iki,+Sing nindakké rencanané dhéwé, dudu rencana-Ku,+Sing nggawé kerja sama* sing ora cocog karo karep-Ku. Dosané wong-wong kuwi saya akèh.   Wong-wong kuwi langsung lunga menyang Mesir+ tanpa takon dhisik karo Aku+Merga arep njaluk perlindungan marang Firaun*Lan berlindung ing* Mesir.   Ning, kowé bakal isin merga njaluk perlindungan marang Firaun,Lan kowé bakal direndhahké merga berlindung ing Mesir.+   Para pemimpin ana ing Zoan,+Lan para utusan wis tekan Hanès.   Wong-wong kuwi mesthi bakal digawé isin karo bangsa MesirMerga bangsa kuwi ora ana gunané,Ora isa nulungi lan ora ana gunané. Bangsa kuwi nggawé wong-wong isin lan direndhahké.”+  Berita penghukuman kanggo kéwan-kéwan sing ana ing kidul: Wong-wong kuwi nggawa hartané nganggo keledaiLan nggawa barang-barangé nganggo untaNgliwati tanah sing penduduké susah lan sengsara,Panggonané singa-singa sing swarané banter banget,Panggonané ula beracun lan ula beracun sing isa mabur. Ning, kuwi kabèh ora ana gunané kanggo wong-wong kuwi.   Bantuané Mesir kuwi ora ana gunané.+ Kuwi sebabé Aku nyebut dhèwèké, ”Rahab+ sing ora isa apa-apa.”   ”Omongan iki kudu mbok tulis ing lèmpèngan watu* ing ngarepé wong-wong kuwi. Kuwi kudu mbok tulis ing buku+Bèn kuwi isa ana manfaaté nganti sukmbèn,Nganti saklawasé.+   Wong-wong kuwi seneng mbrontak,+ anak-anak sing seneng ngapusi,+Sing ora gelem ngrungokké hukumé* Yéhuwah.+ 10  Wong-wong kuwi ngomong karo para nabi, ’Aja ndelok wahyu manèh,’ Lan ngomong karo wong sing nyampèkké wahyu, ’Aja ngandhani aku wahyu sing bener.+ Omongna sing pénak dirungokké waé. Critakna wahyu sing palsu waé.+ 11  Aja nindakké sing bener. Aja manut karo préntahé Gusti Allah. Aja ngomongké soal Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci+ manèh.’” 12  Mula, Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci ngomong ngéné,”Merga kowé ora manut karo omongan-Ku,+Ning malah percaya lan ngendelkéOmongan sing ngapusi,+ 13  Kesalahanmu kaya témbok sing retak,Kaya témbok dhuwur sing retakané saya amba,Sing isa ujug-ujug ambruk kapan waé. 14  Kuwi bakal pecah kaya wadhah tanah liat sing gedhéSing bener-bener remuk nganti ora ana pecahané manèh,Sing isa dienggo njupuk bara apiUtawa dienggo nyidhuk banyu saka bak.”* 15  Gusti Yéhuwah sing Mahakuwasa, Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci, ngomong ngéné,”Nèk kowé gelem mertobat, ora grusa-grusu, lan bali marang Aku, kowé bakal slamet. Nèk kowé tetep tenang lan percaya karo Aku, kowé bakal dadi kuwat.”+ Ning, kowé ora gelem kaya ngono.+ 16  Kowé malah ngomong, ”Wegah. Aku arep lunga numpak jaran.” Ya wis karepmu nèk arep lunga. ”Aku arep numpak jaran sing mlayuné banter.”+ Sing bakal ngoyak* kowé mlayuné ya banter.+ 17  Wong sèwu bakal wedi banget wektu diancam wong siji.+ Kowé bakal mlayu mung merga diancam wong lima. Wong sing ora mlayu bakal dadi kaya cagak siji ing pucuk gunung,Kaya cagak sing dadi tandha ing bukit.+ 18  Ning, Yéhuwah sabar ngentèni* bèn isa apikan karo kowé,+Lan Dhèwèké bakal mesakké karo kowé.+ Yéhuwah kuwi Gusti Allah sing adil.+ Kabèh wong sing berharap marang Dhèwèké kuwi bahagia.+ 19  Wektu bangsa iki manggon ing Zion, ing Yérusalèm,+ kowé ora bakal nangis manèh.+ Pas kowé njaluk tulung, Gusti Allah* bakal apikan karo kowé. Wektu krungu dongamu, Dhèwèké bakal langsung njawab.+ 20  Senajan Yéhuwah nggawé kesusahan kaya roti sing mbok pangan lan sengsara sing mbok alami kaya banyu sing mbok ombé,+ kowé bakal ndelok Gurumu sing hébat.+ Dhèwèké ora bakal ndhelik saka kowé. 21  Nèk kowé ménggok ngiwa utawa nengen, kowé bakal krungu swara ing mburimu, ”Iki dalané.+ Mlakua liwat kéné.”+ 22  Kowé bakal nggawé najis patung-patung* sing mbok lapisi emas lan pérak.+ Kuwi bakal mbok buwang kaya kowé mbuwang kain pembalut* karo ngomong, ”Njijiki banget.”+ 23  Dhèwèké bakal nggawé benih sing mbok tandur kena udan,+ lan lemah bakal ngetokké hasil panèn sing akèh banget.*+ Wektu kuwi, ternakmu bakal mangan ing padhang rumput sing jembar.+ 24  Sapi lan keledai sing dienggo mbajak lemah bakal mangan panganan sing énak, sing kulit biji-bijiané wis dipisah.* 25  Wektu menara-menara ambruk lan wong-wong dipatèni, bakal ana kali lan aliran banyu+ ing kabèh gunung lan bukit. 26  Wektu Yéhuwah nambani umaté sing luka parah merga dihukum Dhèwèké+ lan merban luka kuwi,+ cahayané bulan purnama bakal kaya cahaya matahari,+ lan cahaya matahari bakal ping pitu luwih padhang, kaya cahaya matahari pitung dina sing didadèkké siji. 27  Yéhuwah* teka saka panggonan sing adoh. Dhèwèké nesu banget, lan ana mendhung sing kandel ing sekitaré. Saka omongané kétok nèk Dhèwèké nesu bangetNganti ilaté kaya metu geniné.+ 28  Napasé* kaya aliran kali sing deres sing dhuwuré tekan gulu,Sing nggoncangké bangsa-bangsa kaya biji-bijian sing diayak bèn regedané ilang. Dhèwèké kaya masang tali ing rahangé+ bangsa-bangsa bèn bangsa-bangsa kuwi kesasar. 29  Tapi kowé bakal nyanyi kaya nèk bengi-bengi kowé nyanyiPas siap-siap* ngrayakké perayaan.+ Atimu bakal seneng bangetKaya wong sing main* sulingWektu mlaku menyang gunungé Yéhuwah, Gunung Watuné Israèl.+ 30  Yéhuwah bakal nggawé wong-wong krungu swarané sing banter banget.+ Merga nesu banget,+ Dhèwèké nduduhké kuwasané+Nganggo geni sing ngobong nganti entèk,+Udan deres,+ badai, lan udan watu.+ 31  Swarané Yéhuwah nggawé wong Asiria wedi banget.+ Wong-wong kuwi bakal digebug nganggo tongkat.+ 32  Yéhuwah ngangkat tangané kanggo nggebug Asiria pas perang. Saben Dhèwèké ngukumLan nggebug Asiria nganggo tongkat,+Bakal ana swara rebana lan harpa.+ 33  Dhèwèké wis nyiapké panggonan* kanggo ngukum wong-wong kuwi.+ Kuwi ya wis disiapké kanggo rajané.+ Dhèwèké wis ngumpulké kayu-kayu nganti ngebaki panggonan sing jero lan amba. Dhèwèké nyiapké geni sing gedhé lan kayu sing akèh. Napasé Yéhuwah kaya kali belérangSing bakal ngobong kayu-kayu kuwi.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Sing ngesokké persembahan minuman”, maksudé nggawé kesepakatan.
Lit.: ”perlindungan ing bèntèngé Firaun”.
Lit.: ”ing bayangané”.
Utawa ”lèmpèngan kayu”.
Utawa ”petunjuké”.
Utawa mungkin ”sumur”.
Utawa ”nguber”.
Utawa ”Yéhuwah berharap”.
Lit.: ”Dhèwèké”.
Utawa ”patung-patung saka logam sing dilebur”.
Maksudé, kain pembalut sing dienggo pas mènstruasi.
Lit.: ”sing akèh gajih lan minyaké”.
Utawa ”dipisah nganggo sekop lan garpu gedhé”.
Lit.: ”Jeneng Yéhuwah”.
Utawa ”Roh suciné”.
Utawa ”Pas nggawé suci awakmu kanggo”.
Utawa ”sing diiringi swara”.
Lit.: ”Tofèt”. Kuwi nggambarké panggonan kanggo ngobong, sing maksudé dipatèni.