Yésaya 19:1-25

  • Berita penghukuman kanggo Mesir (1-15)

  • Yéhuwah bakal dikenal karo wong Mesir (16-25)

    • Mézbah kanggo Yéhuwah ing Mesir (19)

19  Berita penghukuman kanggo Mesir:+ Yéhuwah lunga menyang Mesir numpak méga sing cepet banget. Déwa-déwané Mesir sing ora ana gunané wedi marang Dhèwèké.+ Wong Mesir wedi banget.   ”Aku bakal nggawé wong Mesir nyerang wong Mesir liyané. Wong-wong kuwi bakal padha gelut. Saben wong bakal nglawan seduluré lan kancané. Kutha nglawan kutha, lan raja nglawan raja.   Wong Mesir bakal bingung,Lan rencanané bakal Tak gagalké.+ Wong-wong kuwi bakal njaluk tulung tukang mantra, wong sing ngundang* arwah, tukang ngramal,+Lan déwa-déwané sing ora ana gunané.   Mesir bakal Tak serahké marang majikan sing kejem. Wong Mesir bakal dipréntah raja sing kasar,”+ kandhané Gusti sing bener, Yéhuwah pemimpiné pasukan.   Banyu ing laut bakal asat,Lan kaliné bakal dadi garing lan gersang.+   Banyu ing kali bakal mambu. Saluran-saluran banyuné Kali Nil ing Mesir bakal dadi cethèk lan asat. Alang-alang lan suket sing dhuwur bakal dadi bosok.+   Tanduran ing pinggiré Kali Nil, sing ana ing ujungé Kali Nil,Lan lemah ing pinggiré Kali Nil+ sing ditanduri benih bakal garing.+ Kuwi bakal ilang merga kabur kena angin.   Para nelayan bakal nangis,Lan wong sing mancing ing Kali Nil bakal sedhih. Wong sing nguncalké jaring ing kali bakal dadi saya sithik.   Wong sing nggawé kain saka tanduran rami+Lan wong sing nenun kain putih bakal dadi isin. 10  Wong Mesir sing nggawé kain tenun bakal putus asa. Kabèh buruh upahan bakal sedhih. 11  Para pemimpin ing Zoan+ kuwi bodho. Naséhat saka para penaséhaté Firaun sing paling wicaksana kuwi ngawur.+ Wani-waniné kowé ngomong karo Firaun,”Aku iki keturunané wong sing wicaksana,Yaiku keturunané raja-raja jaman mbiyèn.” 12  Saiki, endi wong-wongmu sing wicaksana?+ Nèk wong-wong kuwi ngerti keputusané Yéhuwah pemimpiné pasukan soal Mesir, bèn waé wong-wong kuwi ngandhani kowé. 13  Tumindaké para pemimpin ing Zoan kuwi ora bener. Para pemimpin ing Nof*+ wis diapusi. Para kepala suku ing Mesir wis mblasukké rakyaté. 14  Yéhuwah nggawé wong Mesir bingung.+ Para pemimpin kuwi mblasukké wong Mesir. Wong Mesir kuwi kaya wong mabuk sing keplèsèt muntahané dhéwé. 15  Mesir ora bakal nduwé gawéan apa-apa,Ora soal kuwi endhas utawa buntut, tunas utawa suket sing dhuwur.* 16  Wektu kuwi, Mesir bakal dadi kaya wong wédok, wedi lan ndredheg merga Yéhuwah pemimpiné pasukan ngangkat tangané kanggo ngancam dhèwèké.+ 17  Mesir bakal wedi karo tanah Yéhuda. Pas ana sing nyebut tanah Yéhuda waé, wong Mesir padha wedi merga Yéhuwah pemimpiné pasukan wis nggawé keputusan soal wong-wong kuwi.+ 18  Wektu kuwi, ing Mesir bakal ana kutha lima sing penduduké ngomong nganggo basa Kanaan+ lan nggawé sumpah nèk bakal setya marang Yéhuwah pemimpiné pasukan. Salah siji kutha kuwi bakal disebut Kutha sing Diambrukké. 19  Wektu kuwi, bakal ana mézbah kanggo Yéhuwah ing tengah-tengahé tanah Mesir, lan ing perbatasané ana tugu kanggo ngluhurké Yéhuwah. 20  Ing Mesir, kuwi bakal dadi tandha bèn wong-wong éling karo Yéhuwah pemimpiné pasukan. Wong-wong kuwi bakal njaluk tulung marang Yéhuwah merga ditindhes, lan Dhèwèké bakal ngutus wong sing hébat kanggo nylametké wong-wong kuwi. 21  Wektu kuwi, Yéhuwah bakal dikenal karo wong Mesir, lan wong Mesir bakal kenal karo Yéhuwah. Wong-wong kuwi bakal mènèhké persembahan lan hadiah marang Gusti Allah. Wong-wong kuwi ya bakal nggawé janji marang Yéhuwah lan nepati janji kuwi. 22  Yéhuwah bakal ngukum Mesir,+ ning bar kuwi Dhèwèké bakal nggawé Mesir pulih manèh. Wong-wong kuwi bakal mertobat lan bali marang Yéhuwah. Dhèwèké bakal ngrungokké lan nggawé wong-wong kuwi pulih manèh. 23  Wektu kuwi bakal ana dalan gedhé+ saka Mesir menyang Asiria. Terus, wong Asiria bakal lunga ing Mesir, lan wong Mesir bakal lunga ing Asiria. Wong Mesir lan wong Asiria bakal bareng-bareng nyembah Gusti Allah. 24  Wektu kuwi, Israèl bakal nggabung karo Mesir lan Asiria.+ Israèl bakal dadi berkah kanggo wong-wong ing bumi. 25  Yéhuwah pemimpiné pasukan mberkahi wong-wong kuwi lan ngomong, ”Muga-muga Mesir umat-Ku, Asiria ciptaan-Ku, lan Israèl duwèk-Ku*+ padha diberkahi.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”Mèmfis”.
Utawa mungkin ”cabang wit palem utawa suket”.
Lit.: ”warisan-Ku”.