Yésaya 2:1-22

  • Gunungé Yéhuwah bakal dadi luwih dhuwur (1-5)

    • Pedhang dadi pisau bajak (4)

  • Wong sing sombong bakal direndhahké pas dinané Yéhuwah (6-22)

2  Iki wahyu sing didelok Yésaya anaké Amoz soal Yéhuda lan Yérusalèm:+   Ing dina-dina terakhir,Gunung panggonané omahé YéhuwahBakal tetep kuwat lan luwih dhuwur timbang gunung liyané.+ Kuwi ya bakal luwih dhuwur timbang bukit-bukit. Kabèh bangsa bakal bareng-bareng lunga mrono.+   Wong-wong saka bangsa liya bakal lunga mrono lan kandha,”Ayo munggah ing gunungé Yéhuwah,Ing omahé Gusti Allahé Yakub.+ Dhèwèké bakal ngajari awaké dhéwé soal dalané,Lan awaké dhéwé bakal mlaku ing dalané.”+ Hukum* bakal metu saka Zion,Lan omongané Yéhuwah bakal metu saka Yérusalèm.+   Gusti Allah bakal dadi hakimé bangsa-bangsaLan bakal mènèhi petunjuk marang bangsa-bangsa. Wong-wong bakal nggawé pedhangé dadi pisau bajakLan tombaké dadi arit.+ Bangsa ora bakal perang nglawan bangsaLan ora bakal ajar perang manèh.+   Hé keturunané Yakub,Ayo padha manut karo tuntunané Yéhuwah.*+   Oh Gusti Allah, Njenengan wis ninggalké umat-Mu, yaiku keturunané Yakub,+Merga wong-wong kuwi mèlu-mèlu kebiasaan saka Wétan,Nggunakké ilmu gaib+ kaya wong Filistin,Lan ngéntukké keturunané wong asing manggon ing antarané wong-wong kuwi.   Tanahé wong-wong kuwi kebak emas lan pérak,Lan hartané akèh banget nganti ora isa diétung. Jaran ing tanah kuwi akèh banget,Lan krétané akèh banget nganti ora isa diétung.+   Tanah kuwi kebak allah-allah sing ora ana gunané.+ Wong-wong kuwi nyembah brahala sing digawé dhéwé,Sing digawé nganggo tangané dhéwé.   Manungsa direndhahké lan dirèmèhké. Wong-wong kuwi ora mungkin mbok apura. 10  Mlebua ing gunung watu lan ndhelika ing lemah,Merga Yéhuwah medèni banget wektu nesu,Lan merga kuwasa lan kemuliaané.+ 11  Wong sing rumangsa hébatLan wong sing sombong bakal direndhahké. Ing dina kuwi, mung Yéhuwah sing bakal diluhurké. 12  Kuwi dinané Yéhuwah pemimpiné pasukan.+ Ing dina kuwi, Dhèwèké bakal ngukum wong sing sombong lan sing rumangsa hébat,Wong penting lan wong cilik,+ 13  Kabèh kayu aras Lébanon sing gedhé lan dhuwurLan kabèh wit sing gedhé banget ing Basyan, 14  Kabèh gunung sing dhuwurLan kabèh bukit sing dhuwur, 15  Kabèh menara sing dhuwur lan témbok sing kuwat, 16  Kabèh kapal Tarsyis+Lan kabèh prau sing apik banget. 17  Wong sing rumangsa hébatLan wong sing sombong bakal direndhahké. Ing dina kuwi, mung Yéhuwah sing bakal diluhurké. 18  Allah-allah sing ora ana gunané ora bakal ana manèh.+ 19  Wektu Gusti Allah teka kanggo nggawé bumi goncang merga wedi,Wong-wong bakal mlebu ing guwa sing ana ing gunung watuLan ing lubang ing njero lemah,+Merga Yéhuwah medèni banget wektu nesu,Lan merga kuwasa lan kemuliaané.+ 20  Ing dina kuwi, wong-wong bakal njupuk allah-allahé sing ora ana gunanéSing digawé saka emas lan pérak lan sing biasa disembah. Terus, kuwi kabèh bakal diuncalké marang tikus lan kelélawar.+ 21  Wektu Yéhuwah teka kanggo nggawé bumi goncang merga wedi,Wong-wong kuwi bakal mlebu ing guwa sing ana ing gunung watuLan ndhelik ing antarané watu-watu gedhé,Merga Dhèwèké medèni banget wektu nesu,Lan merga kuwasa lan kemuliaané. 22  Aja percaya manèh karo manungsa,Sing kudu ambegan bèn isa tetep urip.* Apa gunané percaya karo manungsa?

Katrangan Tambahan

Utawa ”Petunjuk”.
Lit.: ”padha mlaku ing cahayané Yéhuwah”.
Utawa ”Sing ambegané ana ing irungé”.