Yésaya 7:1-25

  • Berita kanggo Raja Ahaz (1-9)

    • Syéar-yasyub (3)

  • Imanuèl dadi tandha (10-17)

  • Akibat merga ora setya (18-25)

7  Raja Ahaz+ kuwi anaké Yotam, putuné Uzzia. Wektu Ahaz mréntah dadi raja Yéhuda, Rézin raja Siria lan Pékah+ anaké Rémalia raja Israèl nyerang Yérusalèm, ning dhèwèké* ora isa ngrebut kutha kuwi.+  Ana laporan sing disampèkké marang keturunané Daud, ”Pasukané Siria wis kerja sama karo pasukané Éfraim.” Ahaz lan kabèh rakyaté* dadi wedi lan gemeter kaya wit-wit ing hutan sing goyang kena angin.  Terus Yéhuwah ngomong karo Yésaya, ”Kowé kudu ngejak Syéar-yasyub*+ anakmu nemoni Ahaz ing ujungé saluran banyu sing ana ing kolam ndhuwur,+ sing ana ing pinggir dalan gedhé sing ngarah menyang panggonané tukang ngumbahi klambi.  Kowé kudu ngomong ngéné, ’Tenang waé, lan aja kuwatir. Aja wedi karo Rézin raja Siria lan anaké Rémalia+ sing lagi nesu kuwi. Wong-wong kuwi kaya kayu loro sing metu asapé.  Siria, Éfraim, lan anaké Rémalia nggawé rencana nyerang kowé lan kandha,  ”Ayo nyerang Yéhuda. Ayo kerajaan kuwi dihancurké* lan dikalahké.* Ayo awaké dhéwé ndadèkké anaké Tabéèl dadi raja Yéhuda.”+   ”’Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah ngomong ngéné,”Kuwi ora bakal berhasil,Lan kuwi ora bakal kelakon.   Ibu kotané Siria kuwi Damaskus,Lan rajané Damaskus kuwi Rézin. Ora nganti 65 taun manèh,Éfraim bakal bener-bener dihancurké lan ora dadi bangsa manèh.+   Ibu kotané Éfraim kuwi Samaria,+Lan rajané kuwi anaké Rémalia.+ Nèk ora nduwé iman sing kuwat,Kowé bakal dikalahké.”’” 10  Yéhuwah ngomong manèh karo Ahaz, 11  ”Njaluka tandha saka Yéhuwah Gusti Allahmu+ nèk kabèh kuwi bakal kelakon tenan. Kowé kudu njaluk tandha kuwi senajan tandha kuwi ana ing panggonan sing jero kaya Kuburan* utawa ing panggonan sing dhuwur kaya langit.” 12  Tapi Ahaz njawab, ”Aku ora bakal njaluk tandha saka Yéhuwah.” 13  Terus Yésaya ngomong, ”Hé kowé keturunané Daud, apa durung cukup kowé nggawé manungsa jèngkèl, kok nganti kowé nggawé Gusti Allah jèngkèl?+ 14  Mula, Yéhuwah bakal mènèhi kowé tandha iki: Cah wédok* kuwi bakal meteng lan nglairké anak lanang.+ Dhèwèké bakal njenengi bocah kuwi Imanuèl.*+ 15  Bocah kuwi bakal mangan mentéga lan madu wektu dhèwèké wis isa nolak sing salah lan milih sing bener. 16  Sakdurungé bocah kuwi isa nolak sing salah lan milih sing bener, kerajaané raja loro kuwi, yaiku raja-raja sing nggawé kowé wedi, ora bakal dienggoni manèh.+ 17  Yéhuwah bakal ngongkon raja Asiria+ nyerang kowé. Wektu kuwi, kowé, rakyatmu, lan keturunané bapakmu bakal ngalami kesusahan sing durung tau dialami kèt Éfraim pisah karo Yéhuda.+ 18  ”Wektu kuwi, Yéhuwah bakal singsot ngundang* laler saka alirané Kali Nil ing Mesir lan ngundang tawon saka Asiria. 19  Kéwan-kéwan kuwi bakal teka lan manggon ing jurang,* ing celah-celah watu, ing kabèh semak berduri, lan ing kabèh panggonan sing ana banyuné. 20  ”Pas kuwi, Yéhuwah bakal ngongkon raja Asiria+ nyukur rambut ing sirahmu lan wulu ing sikilmu, merga dhèwèké kaya pisau cukur sing diséwa saka wilayah Kali Éfrat. Jénggotmu ya bakal dicukur nganti entèk. 21  ”Wektu kuwi, saben wong bakal nylametké sapi enom siji lan domba loro. 22  Merga ana akèh susu, wong bakal mangan mentéga. Kabèh wong sing isih manggon ing tanah kuwi bakal mangan mentéga lan madu. 23  ”Pas kuwi, mung ana semak berduri lan suket ing panggonan sing mbiyèn ditanduri 1.000 wit anggur sing regané 1.000 dhuwit pérak. 24  Wong bakal lunga mrono karo nggawa busur lan panah, merga kabèh wilayah ing tanah kuwi kebak semak berduri lan suket. 25  Kowé ora bakal wani marani gunung sing mbiyèn biasa dipaculi, merga ing kono kebak semak berduri lan suket. Panggonan kuwi bakal dadi padhang rumput kanggo sapi lan domba.”

Katrangan Tambahan

Utawa mungkin ”wong-wong kuwi”.
Lit.: ”Atiné Ahaz lan atiné kabèh rakyaté”.
Artiné ”Mung Wong Sithik sing Bakal Bali”.
Utawa mungkin ”digawé wedi”.
Utawa ”lan témboké dibolongi”. Lit.: ”lan dibukak”.
Utawa ”Syéol”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Prawan”.
Artiné ”Gusti Allah Ndhukung Awaké Dhéwé”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”wadi”.