Yésaya 54:1-17

  • Zion sing mandhul nduwé anak akèh (1-17)

    • Yéhuwah dadi kaya bojoné Zion (5)

    • Anak-anaké Zion diwulang Yéhuwah (13)

    • Senjata sing dienggo nglawan Zion ora bakal mempan (17)

54  Yéhuwah ngomong, ”Hé kowé wong wédok sing ora tau nglairké anak,+ kowé kudu sorak-sorak. Hé kowé sing ora tau ngrasakké lara pas nglairké,+ kowé kudu sorak-sorak,+Merga wong wédok sing ditinggalké bakal nduwé luwih akèh anak* Timbang wong wédok sing nduwé bojo.*+   Kémahmu kudu mbok gawé luwih jembar.+ Kain sing dienggo nutupi kémahmu sing gedhé kudu mbok gawé luwih jembar manèh. Dawakna taliné sak dawa-dawané,Lan pathoké kudu mbok tancepké nganti jero.+   Batas dhaérahmu sing sebelah kiwa lan tengen bakal digawé luwih jembar. Keturunanmu bakal nguwasani bangsa liyaLan bakal manggon ing kutha-kutha sing ora dienggoni manèh.+   Aja wedi,+ merga kowé ora bakal digawé isin.+ Aja rumangsa direndhahké, merga kowé ora bakal kecéwa. Kowé bakal lali wektu kowé digawé isin pas isih enom. Kowé ora bakal kèlingan pas kowé direndhahké merga kowé randha.”   ”Sing Nyiptakké*+ kowé bakal dadi kaya bojomu.*+ Jenengé yaiku Yéhuwah pemimpiné pasukan. Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci kuwi Sing Nebus kowé.+ Dhèwèké bakal disebut Gusti Allah sing nguwasani bumi.+   Wektu Yéhuwah ngundang* kowé, kowé kaya wong wédok sing dilarani lan ditinggalké.+ Kowé kaya wong wédok sing nikah pas enom, terus ditinggalké,” kandhané Gusti Allahmu.   ”Aku ninggalké kowé mung sedhéla,Ning merga Aku mesakké karo kowé, Aku ngumpulké kowé manèh.+   Merga nesu banget, Aku ora perduli manèh karo kowé, tapi kuwi ora suwé.+ Aku bakal mesakké karo kowé merga Aku sayang karo* kowé saklawasé,”+ kandhané Yéhuwah sing nebus kowé.+   ”Kanggo-Ku, saiki kaya jamané Nuh.+ Mbiyèn, Aku nggawé sumpah nèk ora bakal ana manèh banjir gedhé ing bumi kaya pas jamané Nuh,+Mula saiki Aku ya nggawé sumpah nèk ora bakal nesu utawa ngukum kowé manèh.+ 10  Senajan gunung-gunung padha pindhahLan bukit-bukit padha goncang,Aku bakal terus sayang karo* kowé,+Lan perjanjian-Ku nèk Aku bakal rukun karo kowé bakal Tak tepati,”+ kandhané Yéhuwah sing mesakké karo kowé.+ 11  ”Hé wong wédok sing susah,+ sing kena badai, lan ora dihibur,+Aku mbangun témbok-témbokmu nganggo watu lan semèn Lan mbangun pondhasimu nganggo watu safir.*+ 12  Aku bakal nggawé bagéan ndhuwur témbok kuthamu saka watu mérah delima Lan nggawé gerbang-gerbangmu saka watu sing mengkilap. Aku ya bakal nggawé batas-batas dhaérahmu saka watu sing berharga. 13  Kabèh anakmu* bakal diwulang Yéhuwah+Lan bakal terus ngrasa ayem banget.+ 14  Kowé bakal dadi kuwat merga tumindakmu sing bener.+ Ora ana sing bakal nindhes kowé.+ Kowé ora bakal wedi karo apa waé, lan ora ana sing bakal nggawé kowé wedi. Kowé ora bakal dadi wedi.+ 15  Nèk ana wong sing nyerang kowé,Kuwi dudu Aku sing ngongkon. Kabèh sing nyerang kowé ora bakal berhasil.”+ 16  ”Aku sing nyiptakké tukang logamSing nyebul bara apiLan nggawé senjata. Aku ya nyiptakké manungsa sing seneng ngrusak lan seneng matèni.+ 17  Senjata apa waé sing dienggo nglawan kowé ora bakal mempan.+ Kabèh tudhuhan ing pengadilan bakal mbok buktèkké salah. Kabèh tumindak-Ku mau dadi warisané para abdiné Yéhuwah. Para abdi-Ku kuwi Tak anggep bener,” kandhané Yéhuwah.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”anak lanang”.
Utawa ”majikan”.
Utawa ”Sing Nggawé”.
Utawa ”majikanmu”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”nduduhké katresnan sing langgeng marang”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”nduduhké katresnan sing langgeng marang”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”anakmu lanang”.