Yésaya 1:1-31

  • Bapak lan anak-anaké sing mbrontak (1-9)

  • Yéhuwah sengit karo ibadah sing ora saktulusé ati (10-17)

  • ”Ayo masalahé awaké dhéwé dirampungké” (18-20)

  • Zion dadi kutha sing setya manèh (21-31)

1  Iki wahyu sing ditampa Yésaya*+ anaké Amoz soal Yéhuda lan Yérusalèm wektu pamréntahané raja-raja Yéhuda,+ yaiku Uzzia,+ Yotam,+ Ahaz,+ lan Hizkia:+   Hé langit, rungokna. Hé bumi, gatèkna,+Merga Yéhuwah wis ngomong ngéné,”Anak-anak lanang sing wis Tak urus lan Tak opèni+Malah mbrontak nglawan aku.+   Sapi waé kenal karo sing nduwéLan keledai waé ngerti ing endi wadhah pakané sing disedhiakké karo sing nduwé,Ning Israèl ora kenal Aku.*+ Umat-Ku dhéwé malah ora nduwé pemahaman.”   Cilaka tenan bangsa sing dosa kuwi,+Wong-wong sing kakèhan dosa,Anak-anak sing jahat lan bejat,Sing wis ora perduli karo Yéhuwah,+Sing wis ora ngajèni Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci,Lan sing wis ninggalké Dhèwèké.   Ngapa kok kowé terus-terusan mbrontak? Apa kowé péngin dihukum luwih abot?+ Sirahmu kebak luka,Lan jantungmu kena penyakit.+   Saka sikil tekan sirah, ora ana bagéan sing séhat. Awakmu bengkak, kebak luka, lan korèngen. Kuwi kabèh ora ditambani,* ora diperban, lan ora diolèsi minyak.+   Tanahmu kuwi ora kopèn. Kuthamu diobong. Ing ngarepmu, wong asing mangan hasil tanahmu.+ Kabèh wis hancur, kaya bar diserang mungsuh.+   Kutha Zion wis ditinggal kaya gubug ing kebon anggur,Kaya gubug ing kebon timun,Lan kaya kutha sing dikepung.+   Nèk blas ora ana sing dislametké Yéhuwah pemimpiné pasukan,Awaké dhéwé mesthi wis dadi kaya SodomLan kaya Gomora.+ 10  Hé kowé para pemimpiné Sodom,+ rungokna omongané Yéhuwah. Hé wong Gomora,+ gatèkna hukumé* Gusti Allahé awaké dhéwé. 11  Yéhuwah kandha, ”Nèk kowé mènèhi korban sing akèh, apa gunané kuwi kanggo Aku?+ Aku wis bosen karo domba lanang+ sing mbok dadèkké persembahan bakaran lan karo gajihé kéwan sing lemu.+ Aku ora seneng karo getihé+ anak sapi,+ anak domba, lan kambing.+ 12  Wektu kowé ngadhep Aku,+Sapa sing ngongkon kowéNgidak-idak halaman-Ku?+ 13  Aja nggawa persembahan biji-bijian sing ora ana gunané manèh. Aku sengit karo dupamu.+ Kowé ngumpul kanggo ngrayakké perayaan bulan anyar,+ Sabat,+ lan perayaan-perayaan liyané.+ Ning, Aku sengit banget merga kowé nggunakké ilmu gaib+ wektu ngumpul ing pertemuan suci. 14  Aku sengit karo perayaan bulan anyar lan perayaan-perayaan liyané sing mbok rayakké. Kuwi dadi beban kanggo Aku. Aku wis kesel nanggung beban kuwi. 15  Wektu kowé ndonga karo ngangkat tanganmu,Aku wegah ndelok kowé.+ Senajan kowé kerep ndonga,+Aku wegah ngrungokké.+ Kowé wis matèni wong akèh.+ 16  Adusa, resikana awakmu.+ Aja nindakké kejahatan manèh ing ngarep-Ku. Aja nindakké sing salah manèh.+ 17  Kowé kudu ngupaya nindakké sing apik lan sing adil.+ Wong sing nindhes kudu mbok senèni. Kowé kudu mbéla haké bocah yatim*Lan mbéla para randha.”+ 18  Yéhuwah kandha, ”Ayo masalahé awaké dhéwé dirampungké.+ Senajan dosamu abang banget kaya getih,Kuwi bakal dadi putih kaya salju.+ Senajan dosamu kaya kain sing wernané abang,Kuwi bakal dadi putih kaya wol. 19  Nèk kowé gelem manut,Kowé bakal éntuk hasil sing apik saka tanah iki.+ 20  Tapi nèk kowé ora gelem manut lan mbrontak,Kowé bakal dipatèni nganggo pedhang.+ Aku, Yéhuwah, sing wis ngomongké kuwi.” 21  Kutha sing setya+ kuwi wis dadi pelacur.+ Mbiyèn kutha kuwi adil+ Lan bener,+Tapi saiki kutha kuwi dienggoni wong sing seneng matèni wong liya.+ 22  Pérakmu wis dadi ora murni,+Lan birmu wis kecampuran banyu. 23  Para pemimpinmu ndableg lan dadi kancané maling.+ Kabèh wong kuwi seneng nampa suap lan njaluk hadiah.+ Wong-wong kuwi ora adil marang bocah yatim*Lan ora gelem ngurusi kasusé para randha.+ 24  Mula, Gusti sing bener, Yéhuwah pemimpiné pasukan,Gusti Allahé Israèl sing Kuwat, kandha,”Wis cukup. Aku bakal nyingkirké mungsuh-mungsuh-Ku,Lan Aku bakal mbales mungsuh-mungsuh-Ku.+ 25  Kowé bakal Tak hukum,Regedanmu bakal Tak resiki nganggo banyu awu,*Lan kowé bakal Tak resiki bèn dadi murni.+ 26  Kowé bakal Tak wènèhi hakim-hakimLan penaséhat-penaséhat kaya mbiyèn manèh.+ Sakwisé kuwi, kowé bakal disebut kutha sing adil lan setya.+ 27  Zion bakal Tak tebus wektu Aku nindakké sing adil,+Lan penduduké bakal Tak gawa bali wektu Aku nindakké sing bener. 28  Wong sing mbrontak lan wong sing dosa bakal dipatèni bareng-bareng,+Lan wong sing ninggalké Yéhuwah bakal disingkirké.+ 29  Kabèh wong sing péngin wit-wit gedhé sing mbok péngini bakal ngrasa isin,+Lan kowé bakal isin merga taman* sing mbok pilih.+ 30  Kowé bakal dadi kaya wit gedhé sing godhongé layu+Lan kaya kebon sing ora disirami. 31  Wong sing kuwat bakal dadi kaya suket garing,Lan apa sing dhèwèké tindakké kaya geni sing mletik. Kuwi kabèh bakal kobong bareng-bareng,Lan ora ana sing isa matèni geni kuwi.”

Katrangan Tambahan

Artiné ”Keslametan Kuwi saka Yéhuwah”.
Utawa ”majikané”.
Lit.: ”dipencèt”.
Utawa ”petunjuké”.
Utawa ”yatim piatu”.
Utawa ”yatim piatu”.
Lit.: ”nganggo larutan alkali”.
Mungkin wit karo taman sing dimaksud ing kéné ana hubungané karo nyembah brahala.