Yésaya 5:1-30

  • Lagu soal kebon angguré Yéhuwah (1-7)

  • Cilaka kebon angguré Yéhuwah (8-24)

  • Gusti Allah nesu marang umaté (25-30)

5  Aku péngin nyanyi kanggo Dhèwèké sing tak sayangi. Lagu iki soal Dhèwèké lan kebon angguré.+ Sing tak sayangi nduwé kebon anggur ing lembah sing subur.   Dhèwèké macul lemah lan nyingkirké watu-watuné. Lemahé ditanduri anggur mérah pilihan. Dhèwèké mbangun menara ing tengah-tengahé kebon kuwiLan nggali lemah kanggo nggawé panggonan meres anggur.+ Dhèwèké péngin kebon kuwi ngasilké buah anggur sing apik,Ning jebulé sing metu malah anggur liar.+   Kuwi sebabé Dhèwèké kandha, ”Hé kowé penduduk Yérusalèm lan wong Yéhuda,Tulung kandhani sapa sing salah, Aku apa kebon anggur-Ku.+   Kebon anggur-Ku wis Tak opèni tenan. Aku iki isih kurang apa?+ Kok nganti sing metu kuwi anggur liar,Dudu anggur sing Tak karepké.   Mula, saiki kowé Tak kandhaniKebon anggur-Ku kuwi arep Tak gawé kaya ngéné: Pageré arep Tak singkirkéLan Tak obong.+ Témboké arep Tak ambrukkéLan Tak idak-idak.   Kebon anggur kuwi ora bakal Tak opèni manèh.+ Lemahé ora bakal Tak paculi, lan wit angguré ora bakal Tak pangkasi. Kebon kuwi bakal kebak suket lan semak berduri.+ Aku bakal ngongkon méga bèn ora nggawé udan ing kono.+   Bangsa Israèl kuwi kebon angguré Yéhuwah pemimpiné pasukan.+ Penduduk Yéhuda kuwi tanduran sing disenengi Gusti Allah. Dhèwèké berharap wong-wong ing kono adil wektu ngadili,+Tapi nyatané ora adil. Dhèwèké berharap wong-wong ing kono nindakké sing bener,Tapi nyatané akèh wong sing sambat merga dijahati.”+   Cilaka wong sing nambah jumlah omahé bèn saya akèh+Lan sing nambah jumlah ladhangé,+Nganti wong liya ora kebagianLan mung dhèwèké sing manggon ing tanah kuwi.   Aku krungu sumpahé Yéhuwah pemimpiné pasukan. Dhèwèké ngomong nèk akèh omah sing apik lan gedhéBakal dadi reruntuhanLan ora ana sing manggon ing kono.+ 10  Kebon anggur patang héktar* mung isa ngasilké anggur sak bat.* Benih gandum sak homèr* mung isa ngasilké gandum sak éfa.*+ 11  Cilaka tenan wong sing ésuk-ésuk tangi merga arep ngombé alkohol,+Sing terus-terusan ngombé anggur tekan bengi nganti mabuk. 12  Pas pésta, wong kuwi nduwé harpa, alat musik bersenar,Rebana, suling, lan anggur,Ning wong kuwi ora mikirké kegiatané YéhuwahLan ora perduli karo sing ditindakké Gusti Allah. 13  Bangsaku bakal ditawanMerga ora kenal karo Gusti Allah.+ Wong-wong sing dihormati bakal kelaparan,+Lan bangsa kuwi bakal ngelak banget. 14  Kuburan* dadi saya amba,Kaya nduwé cangkem sing mbukak amba banget.+ Wong-wong ing Yérusalèm sing dihormati, sing seneng ribut, lan sing seneng péstaBakal mlebu ing kono. 15  Manungsa bakal dirèmèhkéLan direndhahké. Wong sing sombong bakal direndhahké. 16  Yéhuwah pemimpiné pasukan bakal diluhurké merga Dhèwèké kuwi adil. Gusti Allah sing bener lan Sing Mahasuci+ bakal nduduhké nèk Dhèwèké kuwi suci liwat tumindaké sing bener.+ 17  Anak domba bakal mangan suket ing padhang rumputé dhéwé. Wong asing bakal mangan ing panggonan sing ora kopèn, sing mbiyèn dienggoni kéwan-kéwan sing lemu. 18  Cilaka wong sing seneng ngapusi, merga wong kuwi ora isa dipisahké saka dosa lan salahé,Kaya kéwan sing ora isa dipisahké saka kréta sing ditarik nganggo tali. 19  Wong kuwi ngomong, ”Mbok Gusti Allah ndang tumindak,Lan sing dikarepké Gusti Allah ndang kelakon bèn isa tak delok. Mbok tujuané* Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci ndang kelakonBèn aku isa ngerti.”+ 20  Cilaka wong sing ngomong nèk apik kuwi jahat lan jahat kuwi apik,+Sing ngomong nèk peteng kuwi padhang lan padhang kuwi peteng,Lan sing ngomong nèk pait kuwi legi lan legi kuwi pait. 21  Cilaka wong sing rumangsa wicaksanaLan rumangsa pinter.+ 22  Cilaka wong sing kuwat ngombé anggurLan sing pinter nggawé minuman keras oplosan.+ 23  Cilaka wong sing mbéla wong jahat merga disuap,+Ning malah ora adil marang wong sing bener.+ 24  Wong sing ora gelem manut hukumé* Yéhuwah pemimpiné pasukanLan ora ngajèni omongané Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci,+Bakal kaya jerami sing kobong nganti entèkLan kaya suket garing sing diobong. Akaré bakal bosok,Lan kembangé bakal garing, terus kabur kena angin kaya debu. 25  Yéhuwah nesu bangetLan bakal ngukum umaté.+ Gunung-gunung bakal goncang,Lan mayaté wong-wong kuwi bakal dadi kaya sampah ing dalan.+ Senajan kabèh kuwi kelakon, Dhèwèké tetep nesuLan tetep ngukum umaté. 26  Dhèwèké mènèhi tandha marang bangsa sing adoh.+ Dhèwèké singsot bèn wong-wong saka bangsa kuwi padha teka saka ujung bumi.+ Wong-wong kuwi tekané cepet banget.+ 27  Ora ana sing kesel utawa kesandhung. Ora ana sing ngantuk utawa turu. Sabuké ora kendho,Lan sandhalé ora rusak. 28  Kabèh panahé landhep,Lan kabèh busuré wis siap dienggo manah. Kuku jarané kaya watu sing atos banget,Lan rodha krétané kaya angin badai.+ 29  Swarané wong-wong kuwi kaya swarané singa sing nggero,Kaya swarané singa enom* sing lagi nggero.+ Wong-wong kuwi kaya singa sing nggereng lan nyokot mangsané,Terus mangsané kuwi digawa lunga lan ora ana sing isa nylametké. 30  Wektu kuwi, wong-wong kuwi kaya singa sing nggereng sakwisé nangkep mangsané. Swarané wong-wong kuwi kaya swarané ombak laut.+ Wong-wong bakal ndelok nèk tanah kuwi peteng banget,Lan langité peteng merga ketutup méga.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Sepuluh pasang”, yaiku luasé ladhang sing isa dibajak sepuluh pasang sapi sedina.
1 bat = 22 L. Deloken Lamp. B14.
1 homèr = 220 L. Deloken Lamp. B14.
1 éfa = 22 L. Deloken Lamp. B14.
Utawa ”Syéol”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”keputusané; rencanané”.
Utawa ”petunjuké”.
Utawa ”singa enom sing rambuté dawa”.