Yésaya 29:1-24

  • Cilaka tenan Arièl (1-16)

    • Ngibadah, ning ora tenanan saka ati (13)

  • Wong budheg bakal krungu lan wong wuta bakal ndelok (17-24)

29  ”Cilaka tenan Arièl.* Arièl kuwi kutha sing wis tau didadèkké perkémahané Daud.+ Saben taun, perayaan-perayaan+ kudu terus dirayakké.   Aku bakal nggawé Arièl dadi susah.+ Dhèwèké bakal sedhih lan nangis.+ Kanggo-Ku, dhèwèké bakal dadi kaya tungku mézbahé Gusti Allah.+   Aku bakal ngedegké kémah ing sekitarmu bèn isa nglawan kowé. Aku bakal ngepung kowé nganggo kayu-kayu sing lancip. Aku bakal nggawé témbok bèn isa ngepung kowé.+   Kowé bakal direndhahké lan diuncalké ing lemah,Lan kowé bakal ngomong saka kono. Saka debu, kowé bakal ngomong nganggo swara sing alon banget. Swaramu bakal metu saka lemah,+Kaya swarané wong sing ngundang* arwah,Lan kowé bakal ngomong saka debu nganggo swara bisik-bisik.   Mungsuh-mungsuhmu bakal dadi kaya debu.+ Wong-wong sing kejem bakal dadi kaya kulit biji-bijian sing kabur kena angin.+ Kuwi bakal ujug-ujug kelakon.+   Yéhuwah pemimpiné pasukan bakal nylametké kowéNganggo bledhèg, gempa, lan swara sing banter,Nganggo angin gedhé, badai, lan geni sing ngobong nganti entèk.”+   Kabèh bangsa sing perang nglawan Arièl,+Yaiku sing perang nglawan dhèwèké,Sing nggawé menara kanggo ngepung dhèwèké,Lan sing nggawé dhèwèké susah,Bakal dadi kaya mimpi pas bengi.   Kabèh bangsa sing perang nglawan Gunung Zion+Bakal dadi kaya ngéné: Kaya wong ngelih* sing ngimpi lagi mangan,Ning jebulé isih ngelih pas tangi,Kaya wong ngelak sing ngimpi lagi ngombé,Ning jebulé isih ngelak lan kesel pas tangi.   Bèn waé kowé nggumun lan kagèt.+ Bèn waé kowé wuta supaya ora isa ndelok.+ Wong-wong kuwi mabuk, ning dudu merga anggur. Wong-wong kuwi sempoyongan, ning dudu merga minuman keras. 10  Yéhuwah nggawé kowé turu angler.+ Dhèwèké nggawé mripaté para nabi merem.+ Dhèwèké nutupi sirahé wong sing nyampèkké wahyu.+ 11  Kabèh wahyu sing mbok tampa kuwi kaya buku sing disègel.+ Pas wong sing isa maca dikongkon maca buku kuwi, wong kuwi njawab, ”Ora isa, merga bukuné disègel.” 12  Pas wong sing ora isa maca dikongkon maca buku kuwi, wong kuwi njawab, ”Aku ora isa maca.” 13  Yéhuwah ngomong, ”Umat iki kandha nèk ngibadah marang AkuLan kandha nèk ngajèni Aku,+Tapi kuwi ora tenanan saka atiné. Wong-wong kuwi wedi marang* Aku mung merga manut préntahé manungsa.+ 14  Mula, Aku bakal nggawé akèh mukjijat+Bèn umat iki kagèt. Wong sing wicaksana ora bakal wicaksana manèh. Wong sing pinter ora bakal nduwé pemahaman manèh.”+ 15  Cilaka wong sing ndhelik-ndhelik nggawé rencana bèn Yéhuwah ora ngerti.+ Wong-wong kuwi ndhelik-ndhelik wektu nindakké kejahatanKaro kandha, ”Ora bakal ana sing ngerti. Awaké dhéwé ora bakal konangan.”+ 16  Kowé kuwi ngomongké sing ora bener. Mosok tanah liat dipadhakké karo pengrajiné?+ Apa pantes barang sing wis digawé ngomong kaya ngéné marang sing nggawé,”Dudu kowé sing nggawé aku”?+ Apa pantes barang sing wis dibentuk ngunèkké sing mbentuk,”Kowé ora ngerti apa-apa”?+ 17  Ora suwé manèh, Lébanon bakal diubah dadi kebon buah,+Lan kebon buah bakal dianggep kaya hutan.+ 18  Wektu kuwi, wong budheg bakal krungu swarané wong sing macakké buku. Wong wuta dibébaské saka panggonan sing peteng lan bakal isa ndelok manèh.+ 19  Wong sing rendah hati bakal seneng banget merga Yéhuwah,Lan wong mlarat bakal seneng banget merga Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci.+ 20  Wong sing kejem ora bakal ana manèh,Wong sing nyombongké awaké dhéwé ya ora bakal ana manèh,Lan kabèh wong sing terus-terusan nggolèk kesempatan bèn isa nindakké kejahatan bakal dipatèni.+ 21  Wong-wong kuwi seneng mitnah wong liya,Seneng njebak wong sing mbéla kasus* ing gerbang kutha,+Lan mènèhi keterangan palsu bèn wong sing bener ora éntuk keadilan.+ 22  Mula, Yéhuwah sing nebus Abraham+ ngomong ngéné marang keturunané Yakub,”Yakub ora bakal isin manèh,Lan wajahé ora bakal pucet* manèh.+ 23  Pas dhèwèké ndelok anak-anakéSing ana ing cedhaké, yaiku sing Tak ciptakké,+Wong-wong kuwi bakal ngluhurké jeneng-Ku,Muji Sing Mahasuci Gusti Allahé Yakub,Lan ngajèni Gusti Allahé Israèl.+ 24  Wong sing pikirané ora bener bakal éntuk pemahaman,Lan wong sing sambat bakal éntuk petunjuk.”

Katrangan Tambahan

Mungkin artiné ”Tungku Mézbahé Gusti Allah”. Mungkin kuwi maksudé Yérusalèm.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”luwé”.
Lit.: ”sing nyenèni”.
Maksudé, merga isin lan kecéwa.