Yésaya 60:1-22

  • Kemuliaané Yéhuwah madhangi Zion (1-22)

    • Kaya manuk dara sing mulih ing omahé (8)

    • Emas gantiné tembaga (17)

    • Sing sithik bakal dadi sèwu (22)

60  ”Hé wong wédok,+ duduhna cahayamu merga cahayamu wis njedhul. Kemuliaané Yéhuwah madhangi kowé.+   Bumi bakal dadi peteng banget,Lan mendhung sing peteng banget bakal nutupi bangsa-bangsa. Ning, Yéhuwah bakal madhangi kowé,Lan kemuliaané bakal kétok saka kowé.   Bangsa-bangsa bakal marani cahayamu.+ Raja-raja+ bakal nekani cahayamu*+ sing padhang banget.   Deloken sekitarmu. Kabèh wong kuwi wis padha ngumpul lan marani kowé. Anak-anakmu lanang padha teka saka panggonan sing adoh,+Lan anak-anakmu wédok padha digéndhong.+   Wektu kuwi, kowé bakal ndelok lan kétok seneng banget.+ Atimu bakal dheg-dhegan lan ngrasa seneng banget,Merga harta saka laut bakal digawa marang kowé. Kekayaané bangsa-bangsa bakal diwènèhké marang kowé.+   Unta-unta saka Midian lan Éfa+Bakal ngebaki tanahmu.* Kabèh wong saka Syéba bakal tekaKaro nggawa emas lan menyan. Wong-wong kuwi bakal muji Yéhuwah.+   Kabèh domba saka Kédar+ bakal dikumpulké lan digawa marang kowé. Domba-domba lanang saka Nébayot+ bakal digawa marang kowéLan bakal ditampa dadi persembahan ing mézbah-Ku.+ Omah-Ku sing megah* bakal Tak wènèhi hiasan.+   Sapa sing mabur kaya mégaLan kaya manuk dara sing mulih ing omahé?*   Wong sing manggon ing pulau-pulau bakal berharap marang Aku.+ Kapal-kapal Tarsyis bakal ana ing ngarep dhéwé*Karo nggawa anak-anakmu lanang saka panggonan sing adoh.+ Anak-anakmu kuwi nggawa emas lan pérakBèn isa muji jeneng Yéhuwah Gusti Allahmu lan Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci,Merga Aku bakal nggawé kowé diajèni.*+ 10  Wong-wong asing bakal mbangun témbokmu,Lan raja-rajané bakal dadi abdimu.+ Aku ngukum kowé merga nesu,Ning merga Aku apikan, Aku mesakké karo kowé.+ 11  Gerbang-gerbangmu bakal terus mbukak.+ Awan bengi kuwi ora bakal ditutupBèn hartané bangsa-bangsa isa digawa mlebu. Raja-rajané bakal dadi sing pertama nggawa mlebu harta kuwi.+ 12  Bangsa lan kerajaan sing ora gelem dadi abdimu bakal ora ana manèh. Bangsa-bangsa kuwi bakal bener-bener dihancurké.+ 13  Wit-wit gedhé saka Lébanon bakal diwènèhké kowé.+ Wit juniper, wit as,* lan wit cemara+Bakal dienggo mbangun bait-Ku lan nggawé bait-Ku dadi apik. Aku bakal nggawé alas sikilku dadi luwih apik.+ 14  Anak-anaké lanang wong sing nindhes kowé bakal mara lan sujud ing ngarepmu. Kabèh sing ora ngajèni kowé kudu sujud ing sikilmuLan kudu nyebut kowé kuthané Yéhuwah,Zion duwèké Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci.+ 15  Senajan Aku ninggalké kowé, senajan wong-wong sengit karo kowé, lan senajan ora ana sing ngliwati kowé,+Aku bakal nggawé kowé dipuji nganti sakterusé,Lan kowé bakal nggawé wong liya seneng nganti turun-temurun.+ 16  Bangsa-bangsa bakal nyedhiakké kebutuhanmu,+Kaya ibu sing nyusoni anaké.+ Kowé mesthi bakal ngerti nèk Aku, Yéhuwah, sing nylametké kowéLan ngerti nèk Aku Gusti Allahé Yakub sing kuwat, sing nebus kowé.+ 17  Aku bakal mènèhi kowé emas gantiné tembaga. Aku bakal mènèhi kowé pérak gantiné wesi. Aku bakal mènèhi kowé tembaga gantiné kayu. Aku bakal mènèhi kowé wesi gantiné watu. Rasa ayem bakal Tak dadèkké pengawasmu,Lan apa sing adil bakal dadi sing mènèhi tugas.+ 18  Ora ana kejahatan manèh ing tanahmu. Ora ana sing bakal dihancurké utawa diambrukké ing wilayahmu.+ Témbok-témbokmu bakal dijenengi Slamet,+ lan gerbang-gerbangmu bakal dijenengi Pujian. 19  Dudu matahari manèh sing bakal madhangi kowé pas awan,Lan dudu bulan manèh sing bakal madhangi kowé pas bengi,Tapi Aku, Yéhuwah, sing bakal madhangi kowé saklawasé,+Lan Gusti Allahmu sing bakal nggawé kowé bersinar.+ 20  Mataharimu ora bakal terbenam manèh,Lan bulanmu ora bakal ilang cahayané,Merga Yéhuwah bakal dadi cahayamu saklawasé,+Lan kowé ora bakal ngrasa sedhih manèh.+ 21  Kabèh rakyatmu bakal nindakké apa sing bener Lan bakal nduwèni tanah iki saklawasé. Wong-wong kuwi kaya tunas sing Tak tandur,Sing Tak ciptakké+ bèn Aku diluhurké.+ 22  Sing sithik bakal dadi sèwu,Lan sing cilik bakal dadi bangsa sing gedhé lan kuwat. Aku, Yéhuwah, bakal nggawé kuwi ndang kelakon ing wektuné.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”cahayamu pas ésuk”.
Lit.: ”kowé”.
Utawa ”apik banget”.
Utawa ”lawang omahé”.
Utawa ”bakal kaya sakdurungé”.
Utawa ”nggawé kowé dadi apik”.
Wit gedhé sing dhuwuré nganti 15 mèter, sing godhongé wernané ijo enom lan cabangé wernané abu-abu.