Yésaya 34:1-17

  • Yéhuwah mbales bangsa-bangsa (1-4)

  • Ora ana sing bakal manggon ing Édom (5-17)

34  Hé bangsa-bangsa, mrénéa lan rungokna. Hé suku-suku bangsa, gatèkna. Muga-muga bumi sak isiné,Tanah lan kabèh hasilé, padha ngrungokké.   Yéhuwah nesu karo kabèh bangsa+Lan karo pasukané bangsa-bangsa kuwi.+ Dhèwèké bakal nyingkirkéLan matèni kabèh bangsa kuwi.+   Mayaté ora bakal dikubur. Mayat kuwi bakal mambu.+ Gunung-gunung kebanjiran getihé wong-wong kuwi.+   Kabèh pasukan langit bakal disingkirké,Lan langit bakal digulung kaya gulungan. Kabèh pasukan langit bakal mati,Kaya godhongé wit anggur sing layu lan rontok,Kaya buah ara garing sing tiba saka wité.   ”Ing langit, pedhang-Ku bakal teles kena getih.+ Kuwi bakal Tak gunakké kanggo ngukum Édom,+Bangsa sing arep Tak singkirké.   Aku, Yéhuwah, nduwé pedhang sing teles kena getih,Yaiku getihé domba lanang enom lan kambing. Pedhang kuwi ketutupan gajih,+Yaiku gajih sing ana ing ginjalé domba lanang. Aku, Yéhuwah, bakal nyiapké korban ing Bozra,Yaiku wong-wong sing jumlahé akèh banget sing dipatèni ing tanah Édom.+   Sapi lanang liar ya bakal dipatèni bareng karo kéwan-kéwan mau. Sapi lanang enom dipatèni bareng karo sapi lanang sing kuwat. Tanah kuwi bakal teles kena getih,Lan lemahé ketutupan gajih.”   Yéhuwah wis nentokké wektu bèn isa mbales mungsuh-mungsuhé,+Yaiku taun sing ditentokké kanggo ngukum mungsuh-mungsuhé merga arep mbéla Zion.+   Aliran-aliran banyuné* bakal dadi aspal,Lan lemahé bakal dadi belérang. Tanahé bakal dadi kaya aspal sing kobong. 10  Awan lan bengi, geniné ora bakal matiLan bakal terus-terusan metu asapé. Tanah kuwi bakal hancur nganti sakterusé. Ora ana sing bakal liwat kono saklawasé.+ 11  Manuk pelikan, landak,Burung hantu sing kupingé dawa, lan manuk gagak bakal manggon ing kono. Gusti Allah bakal ngukur tanah kuwi nganggo tali lan tali sing ana bandhuléKanggo nduduhké nèk tanah kuwi kosong lan wis hancur. 12  Para pejabaté ora ana sing bakal dadi raja,Lan kabèh pemimpiné bakal ora ana manèh. 13  Semak berduri bakal thukul ing menara-menara sing ana bèntèngé. Tanduran liar lan semak berduri bakal thukul ing bèntèngé. Tanah kuwi bakal dadi panggonané asu liar+Lan panggonané manuk unta. 14  Kéwan-kéwan sing ana ing padhang pasir bakal ketemu karo asu liar. Kambing liar* bakal ngundang kanca-kancané. Manuk sing nggolèk pangan pas bengi* bakal manggon lan lèrèn ing kono. 15  Ula bakal nggawé sarang lan ngendhog ing kono. Endhogé bakal netes, lan emboké bakal nglindhungi anaké sing bar netes. Manuk elang bakal ngumpul ing kono karo pasangané. 16  Golèkana kabèh kuwi ing kitabé Yéhuwah, lan wacanen sing banter. Ora ana siji-sijia sing bakal ilang. Kabèh kéwan kuwi bakal nduwé pasangan,Merga Yéhuwah dhéwé sing mènèhi préntah,Lan roh suciné sing ngumpulké kéwan-kéwan kuwi. 17  Dhèwèké nguncalké undhi kanggo kéwan-kéwan kuwiLan nentokké panggonan kanggo kéwan-kéwan kuwi.* Kuwi bakal dadi duwèké kéwan-kéwan kuwi nganti saklawasé. Kéwan-kéwan kuwi bakal manggon ing kono nganti turun-temurun.

Katrangan Tambahan

Mungkin maksudé Bozra, ibu kotané Édom.
Utawa mungkin ”Roh jahat sing bentuké kambing”.
Manuk sing mirip burung hantu.
Lit.: ”Lan mbagi panggonan kuwi kanggo kéwan-kéwan kuwi nganggo tali sing dienggo ngukur”.