Yésaya 31:1-9

  • Bantuan sing isa diendelké kuwi saka Gusti Allah, dudu saka manungsa (1-9)

    • Jarané Mesir kuwi mung kéwan (3)

31  Cilaka wong sing njaluk bantuané Mesir,+Sing mung ngendelké jaran,+Kréta perang sing jumlahé akèh,Lan kekuwatané jaran sing dienggo perang,*Tapi ora ngendelké Gusti Allahé Israèl sing MahasuciLan ora nggolèk tuntunané Yéhuwah.   Gusti Allah kuwi wicaksana lan mesthi bakal nepati janjiné. Dhèwèké bakal mènèhi bencana. Dhèwèké bakal ngukum kumpulané wong jahatLan ngukum wong sing ndhukung wong jahat.+   Wong Mesir kuwi mung manungsa, ora isa dibandhingké karo Gusti Allah. Jarané wong-wong kuwi mung kéwan, ora isa dibandhingké karo makhluk roh.+ Wektu Yéhuwah nduduhké kuwasané,Sapa waé sing arep nulungi mesthi bakal kesandhung,Lan wong sing ditulungi ya mesthi bakal tiba. Kabèh kuwi bakal mati bareng-bareng.   Yéhuwah ngomong ngéné karo aku,”Yéhuwah pemimpiné pasukan mudhun saka swarga merga arep perangKanggo mbéla Gunung Zion lan bukité,Kaya singa sing swarané banter banget, singa enom* sing kuwat, sing ana ing ndhuwuré mangsané,Sing ora wedi lan ora lungaWektu ana kumpulan gembalaSing bengok-bengok lan nggusah dhèwèké.   Kaya manuk sing mabur cepet banget, Yéhuwah pemimpiné pasukan bakal mbéla Yérusalèm.+ Gusti Allah bakal mbéla lan nylametké dhèwèké. Gusti Allah bakal mbébaské lan nulungi dhèwèké.”  ”Hé wong Israèl,+ mertobat lan balia marang Gusti Allah. Kowé wis jelas-jelas mbrontak nglawan Dhèwèké.  Pas kuwi, saben wong bakal nyingkirké patung allah-allahé sing ora ana gunané, sing digawé saka emas lan pérak, sing wis mbok gawé dhéwé lan marahi kowé dosa.   Wong Asiria bakal dipatèni nganggo pedhang, tapi dudu pedhangé manungsa. Wong-wong kuwi bakal dipatèni dudu nganggo pedhangé manungsa.+ Wong-wong kuwi mlayu bèn ora dipatèni nganggo pedhang kuwi,Lan cah-cah enomé bakal dikongkon kerja paksa.   Sing dipercaya* wong-wong kuwi ora bakal ana manèh merga kewedèn,Lan para pemimpiné bakal wedi merga cagak sing dadi tandha kuwi,” kandhané YéhuwahSing cahayané* ana ing Zion lan sing tungkuné ana ing Yérusalèm.

Katrangan Tambahan

Utawa ”Lan prajurit sing numpak jaran”.
Utawa ”singa enom sing rambuté dawa”.
Lit.: ”Tebing watuné”.
Utawa ”geniné”.