Yésaya 52:1-15

  • Hé Zion, kowé kudu kuwat manèh (1-12)

    • Seneng banget ndelok wong sing nggawa kabar apik (7)

    • Para penjaga padha sorak-sorak (8)

    • Wong sing nggawa barang-barangé Yéhuwah kudu tetep resik (11)

  • Abdiné Yéhuwah bakal dimulyakké (13-15)

    • Penampilané rusak banget (14)

52  Hé Zion,+ kowé kudu kuwat manèh.+ Oh Yérusalèm kutha sing suci, kowé kudu nganggo klambi sing apik.+ Wong sing najis lan sing ora disunat ora bakal mlebu ing kuthamu.+   Hé Yérusalèm, kowé kudu ngresiki awakmu saka debu lan lungguh ing takhta. Hé penduduké Zion+ sing ditawan, uculana tali sing dienggo nalèni gulumu.   Yéhuwah ngomong ngéné,”Pas Aku ngedol kowé, Aku ora nampa dhuwit.+ Mula pas aku nebus kowé, Aku ya ora mènèhi dhuwit.”+   Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah ngomong ngéné,”Mbiyèn umat-Ku lunga ing Mesir bèn isa manggon lan dadi wong asing ing kana.+ Terus, wong Asiria nindhes umat-Ku tanpa alesan.”   Yéhuwah ngomong, ”Mula, saiki Aku kudu piyé?” Yéhuwah ngomong manèh, ”Umat-Ku ditawan tanpa alesan. Wong-wong sing nguwasani umat-Ku terus-terusan ngécé.+ Wong-wong kuwi ngécé jeneng-Ku saben dina.+   Kuwi sebabé umat-Ku bakal ngerti jeneng-Ku.+ Wektu kuwi, umat-Ku bakal ngerti nèk Aku sing ngomongké kuwi kabèh. Aku sing ngomongké kuwi kabèh.”   Seneng banget ndelok wong sing teka ing gunung-gunung karo nggawa kabar apik,+Wong sing nyritakké kabar sing nggawé ayem,+Wong sing nggawa kabar apik soal keadaan sing luwih apik,Wong sing nyritakké kabar nèk Gusti Allah nylametké umaté,Lan wong sing ngomong karo Zion, ”Gusti Allahmu wis dadi Raja.”+   Rungokna kaé, para penjaga padha mbengok. Para penjaga kuwi padha sorak-sorak,Merga wong-wong kuwi bakal ndelok dhéwé wektu Yéhuwah ngumpulké manèh penduduk Zion.   Hé Yérusalèm, kutha sing wis dadi reruntuhan,+ kowé kudu sorak-sorak,Merga Yéhuwah wis menghibur umaté.+ Dhèwèké wis nebus Yérusalèm.+ 10  Yéhuwah wis nduduhké kuwasané sing suci ing ngarepé bangsa-bangsa.+ Kabèh wong ing bumi bakal ndelok wektu Gusti Allah+ nylametké manungsa.* 11  Hé wong-wong sing nggawa barang-barang sing ana ing omahé Yéhuwah,+Metua saka panggonan kuwi.+ Aja nyekel apa waé sing najis.+ Metua saka kono,+ bèn kowé tetep resik. 12  Kowé ora bakal panik wektu metu saka kono,Lan kowé ora perlu mlayu,Merga Yéhuwah bakal nuntun ing ngarepmu,+Lan Gusti Allahé Israèl bakal njaga ing mburimu.+ 13  Abdi-Ku+ tumindak nggunakké pemahamané. Dhèwèké bakal diwènèhi jabatan sing penting. Dhèwèké bakal diajèni lan dimulyakké.+ 14  Wajah lan penampilané rusak bangetNganti ora kaya manungsa manèh. Mula, wong-wong dadi kagèt pas ndelok dhèwèké. 15  Sukmbèn, bangsa-bangsa+ ya bakal kagèt. Ing ngarepé abdi-Ku, raja-raja ora bakal isa ngomong apa-apa manèh+Merga bakal padha ndelok sing durung tau dicritakké marang raja-raja kuwiLan bakal padha mikirké sing durung tau dirungokké raja-raja kuwi.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”Gusti Allah menang”.