Yésaya 62:1-12

  • Jeneng anyar kanggo Zion (1-12)

62  Merga Aku mikirké Zion, Aku ora bakal meneng waé,+Lan merga Aku mikirké Yérusalèm, Aku mesthi bakal tumindak. Bangsa-bangsa bakal ndelok tumindaké wong Zion sing bener kaya ndelok cahaya sing padhang,+Lan bakal ndelok wektu wong Zion dislametké kaya ndelok obor+ sing madhangi pas bengi.   ”Hé wong wédok,+ bangsa-bangsa bakal ndelok tumindakmu sing bener,Lan raja-raja bakal ndelok kemuliaanmu.+ Kowé bakal diwènèhi jeneng anyar.+ Yéhuwah dhéwé sing mènèhi jeneng kuwi.   Kowé bakal dadi kaya mahkota sing apik sing digawa Yéhuwah Lan dadi kaya serbané raja sing digawa Gusti Allahmu.   Kowé ora bakal disebut manèh wong wédok sing ditinggalké,+Lan tanahmu ora bakal disebut manèh tanah sing ora dienggoni.+ Kowé bakal disebut Sing Tak Senengi,+Lan tanahmu bakal disebut Sing Wis Nduwé Bojo,Merga Yéhuwah seneng karo kowé,Lan tanahmu bakal dadi kaya wong sing wis nduwé bojo.   Kaya cah lanang sing nikah karo prawan,Pendudukmu bakal ndadèkké kowé bojoné. Gusti Allahmu bakal ngrasa seneng merga kowé,+Kaya mantèn lanang sing ngrasa seneng merga mantèn wédok.   Hé Yérusalèm, Aku wis ngongkon para penjaga bèn njaga ing témbokmu. Saben dina, awan lan bengi, wong-wong kuwi ora éntuk meneng waé. Hé wong-wong sing muji Yéhuwah,Aja nganti kowé ora ngapa-ngapa.   Kowé kudu terus ndonga marang Gusti Allah nganti Yérusalèm dibangun manèhLan nganti Yérusalèm dipuji kabèh wong ing bumi.”+   Yéhuwah ngangkat tangan tengené sing kuwat karo nggawé sumpah,”Aku ora bakal mènèhké biji-bijianmu manèh marang mungsuh-mungsuhmu. Wong asing ora bakal ngombé anggurmu sing anyar, yaiku hasil kerja kerasmu.+   Ning, wong sing ngumpulké biji-bijian bakal mangan biji-bijian kuwi lan muji Yéhuwah. Wong sing ngumpulké anggur bakal ngombé anggur ing halaman-Ku sing suci.”+ 10  Gerbang-gerbang kudu mbok liwati. Siapna dalan kanggo bangsa kuwi.+ Kowé kudu nggawé dalan gedhé,Lan watu-watuné kudu mbok buwang.+ Wènèhana tandha* kanggo bangsa-bangsa.+ 11  Yéhuwah wis ngumumké iki nganti ujung-ujung bumi,”Kowé kudu ngomong ngéné marang penduduké Zion,’Kowé bakal dislametké.+ Gusti Allah nggawa berkahLan siap mènèhi upah.’”+ 12  Umaté bakal disebut umat sing suci, sing ditebus Yéhuwah,+Lan kowé bakal disebut Kutha sing Digolèki Gusti Allah, Kutha sing Ora Ditinggalké Gusti Allah.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”Wènèhana cagak sing dienggo tandha”.