Yésaya 51:1-23

  • Zion dadi kaya Taman Èden (1-8)

  • Sing nyiptakké Zion menghibur Zion (9-16)

  • Gelas sing nglambangké rasa nesuné Yéhuwah (17-23)

51  ”Rungokna aku, hé kowé sing ngupaya nindakké sing bener,Hé kowé sing nggolèki tuntunané Yéhuwah. Deloken gunung watu lan lubangSing dadi asalmu.   Élinga karo Abraham bapakmuLan karo Sara+ sing nglairké kowé.* Abraham mung dhèwèkan wektu Aku ngundang* dhèwèké.+ Terus, Aku mberkahi dhèwèké lan nggawé keturunané dadi akèh.+   Aku, Yéhuwah, bakal nggawé Zion+ dadi seneng. Aku bakal mbangun manèh* kabèh reruntuhané.+ Padhang belantarané bakal Tak dadèkké kaya Èden,+Lan padhang pasiré bakal Tak dadèkké kaya tamané Yéhuwah.+ Wong-wong ing Zion bakal ngrasa seneng,Ngucap syukur, lan nyanyi lagu sing apik.+   Hé umat-Ku, gatèkna Aku. Hé bangsa-Ku,+ rungokna Aku. Aku bakal mènèhi kowé hukum.+ Keadilan-Ku bakal dadi cahaya kanggo bangsa-bangsa.+   Ora suwé manèh, Aku bakal nindakké apa sing bener.+ Sedhéla manèh, Aku bakal nylametké kowé.+ Aku bakal ngadili bangsa-bangsa nganggo kuwasa-Ku.+ Wong-wong sing ana ing pulau-pulau bakal berharap marang Aku+ Lan bakal ngentèni Aku tumindak.   Deloken langit,Lan deloken bumi. Langit bakal ilang kaya asap,Bumi bakal dadi kaya klambi sing rusak,Lan penduduké bakal dadi kaya nyamuk. Tapi, Aku bakal terus nylametké umat-Ku nganti saklawasé,+Lan Aku bakal adil sakterusé.+   Rungokna Aku, hé kowé sing ngerti apa sing bener,Sing nyimpen hukum-Ku ing atiné.+ Aja wedi nèk diécé manungsa,Lan ora usah wedi nèk dièlèk-èlèk wong liya.   Wong-wong kuwi kaya klambi sing entèk dipangan serangga,*Kaya kain wol sing dipangan serangga.+ Tapi, Aku bakal adil saklawasé,Lan Aku bakal nylametké umat-Ku sakterusé.”+   Muga-muga Yéhuwah tumindak.+ Muga-muga Njenengan tumindak lan nduduhké kuwasa-Mu. Muga-muga Njenengan tumindak kaya jaman mbiyèn. Njenengan kan sing matèni Rahab*+Lan sing nusuk kéwan laut sing gedhé kuwi.+ 10  Njenengan kan sing nggawé laut sing jero lan amba dadi asat.+ Njenengan kan sing nggawé laut sing jero dadi dalan bèn wong-wong sing ditebus isa nyabrang.+ 11  Wong-wong sing ditebus Yéhuwah bakal bali manèh+Lan bakal ngrasa seneng banget wektu bali ing Zion.+ Wong-wong kuwi bakal terus ngrasa seneng+Lan bahagia nganti saklawasé. Wong-wong kuwi ora bakal sambat lan ora ngrasa susah.+ 12  ”Aku dhéwé sing bakal menghibur kowé.+ Kowé ora usah wedi karo manungsa sing isa mati,+Karo manungsa sing kaya suket ijo sing bakal layu. 13  Ngapa kok kowé lali karo Yéhuwah Sing Nyiptakké* kowé,+Sing nggelar langit+ kaya nggelar kain lan nggawé pondhasiné bumi? Saben dina kowé wedi karo wong sing nindhes kowé merga dhèwèké nesu,Kowé yakin nèk dhèwèké isa matèni kowé. Saiki, endi wong sing nesu lan nindhes kowé mau? 14  Ora suwé manèh, wong sing diranté bakal dieculké.+ Dhèwèké ora bakal mati lan ora bakal dilebokké ing kuburan. Dhèwèké ora bakal kurang pangan. 15  Aku Yéhuwah Gusti AllahmuSing nggawé ombak ing laut dadi gedhé.+ Yéhuwah pemimpiné pasukan kuwi jeneng-Ku.+ 16  Aku bakal ngongkon kowé nyampèkké omongan-Ku. Aku bakal nglindhungi kowé nganggo tangan-Ku,+Bèn Aku isa nggawé langit lan pondhasiné bumi+ Lan bèn Aku isa ngomong karo wong-wong ing Zion, ’Kowé umat-Ku.’+ 17  Hé Yérusalèm,+ ayo ndang sadhar. Kowé wis ngombé saka gelasé Yéhuwah sing nglambangké rasa nesuné. Kowé wis ngombé saka kono. Kuwi wis mbok entèkké nganti kowé sempoyongan.+ 18  Kabèh anak sing wis mbok lairké ora ana sing isa nulungi kowé. Kabèh anak sing wis mbok gedhèkké ora ana sing gelem nyekel tanganmu. 19  Ana loro sing bakal mbok alami,Kowé bakal dihancurké lan dirusak, ngalami kelaparan lan dipatèni nganggo pedhang.+ Sapa sing bakal mesakké kowé? Sapa sing bakal menghibur kowé?+ 20  Anak-anakmu padha semaput,+Padha pating gléthak ing dalan-dalan,Kaya domba liar sing kena jaring. Wong-wong kuwi ngrasakké hukuman saka Yéhuwah merga Dhèwèké nesu banget.” 21  Hé wong wédok sing susah lan sing mabuk dudu merga anggur,Rungokna iki. 22  Gusti Yéhuwah, Gusti Allah sing nglindhungi umaté, ngomong ngéné,”Aku bakal njupuk gelas sing nggawé kowé sempoyongan,+Yaiku gelas sing nglambangké rasa nesu-Ku. Kowé ora bakal ngombé saka gelas kuwi manèh.+ 23  Gelas kuwi bakal Tak wènèhké marang wong-wong sing nyiksa kowé,+Sing ngomong karo kowé, ’Kowé kudu mbungkuk bèn aku isa mlaku karo ngidak gegermu.’ Gegermu dadi kaya lemahLan kaya dalan sing diliwati.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”sing ngrasakké lara banget wektu nglairké kowé”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”bakal menghibur”.
Maksudé, ngengat sing ana ing Israèl. Serangga iki nduwé sayap papat kaya kupu. Sakdurungé nduwé sayap, serangga iki mangan kain.
Utawa ”Sing Nggawé”.