Yésaya 8:1-22

  • Wong Asiria arep nyerang (1-8)

    • Mahèr-syalal-has-baz (1-4)

  • Aja wedi merga ”Gusti Allah ndhukung aku” (9-17)

  • Yésaya lan anak-anaké dadi tandha (18)

  • Manut karo hukum, dudu roh jahat (19-22)

8  Yéhuwah ngomong karo aku, ”Tulisen ’Mahèr-syalal-has-baz’* ing lèmpèngan watu sing gedhé+ nganggo alat tulis sing biasané.  Undangen* wong loro sing isa dipercaya, yaiku Imam Uria+ lan Zakharia anaké Yébérékhia, bèn dadi seksi-Ku.”  Terus aku nindakké hubungan sèks karo bojoku, yaiku nabi wédok kuwi. Akhiré, dhèwèké meteng lan nglairké anak lanang.+ Yéhuwah ngomong karo aku, ”Bocah kuwi kudu mbok jenengi Mahèr-syalal-has-baz,  merga sakdurungé bocah kuwi isa ngundang,* ’Bapak!’ lan ’Ibu!’ harta sing ana ing Damaskus lan barang-barang berharga sing ana ing Samaria bakal dirampas lan diwènèhké marang raja Asiria.”+  Yéhuwah ngomong karo aku manèh,   ”Merga bangsa iki wis nolak banyu sing mili alon saka Syiloa*+Lan luwih seneng karo Rézin lan anaké Rémalia,+   Yéhuwah bakal ngongkon raja Asiria+ lan kabèh pasukanéKanggo nyerang bangsa iki,Kaya banyuné Kali Éfrat sing jero lan mbludagSing ngebaki kabèh saluran banyunéLan nutupi pinggiré   Nganti Yéhuda kleleb. Banyu kuwi bakal kaya banjir sing dhuwuré sak gulu.+ Oh Imanuèl,*+ Banyu kuwi bakal nutupi kabèh panggonan ing tanahmu.   Hé bangsa-bangsa, gawénen wong-wong kuwi cilaka, ning kowé dhéwé sing bakal dihancurké. Hé kowé wong-wong saka panggonan sing adoh ing bumi, rungokna. Kowé kudu siap-siap mèlu perang,* ning kowé dhéwé sing bakal dihancurké.+ Kowé kudu siap-siap mèlu perang, ning kowé dhéwé sing bakal dihancurké. 10  Gawéa rencana, ning kuwi ora bakal kelakon. Kowé isa nggawé rencana apa waé, ning kuwi ora bakal berhasil,Merga Gusti Allah ndhukung aku.*+ 11  Wektu ngomong karo aku, Yéhuwah mènèhi kuwasané marang aku. Dhèwèké ngandhani aku supaya ora niru-niru kelakuané bangsa iki. Dhèwèké ngomong ngéné, 12  ”Aja ngomong nèk kuwi rencana jahat mung merga kabèh wong padha ngomong nèk kuwi rencana jahat. Aja wedi karo apa sing nggawé wong-wong kuwi wedi,Lan aja panik. 13  Mung Yéhuwah pemimpiné pasukan sing kudu mbok anggep suci.+ Kowé kudu wedi marang* Dhèwèké,Lan Dhèwèké sing kudu mbok hormati.”+ 14  Gusti Allah bakal dadi kaya panggonan sing suci,Ning kanggoné kerajaan Israèl loro-loroné,Dhèwèké bakal dadi kaya watu sing dibalangkéLan watu sing nggawé kesandhung.+ Kanggoné para penduduk Yérusalèm,Dhèwèké bakal dadi kaya perangkap lan jerat. 15  Akèh sing bakal kesandhung, tiba, lan luka-luka. Wong-wong kuwi bakal kena jerat lan kecekel. 16  Tutupen gulungan sing wis ditulisi* kuwi. Wènèhna hukum* kuwi marang murid-muridku bèn disimpen. 17  Aku bakal terus ngentèni Yéhuwah,+ sing wis ora perduli karo keturunané Yakub.+ Aku mung berharap marang Dhèwèké. 18  Ing Israèl, aku lan anak-anak sing wis diwènèhké Yéhuwah marang aku+ dadi tandha+ lan mukjijat saka Yéhuwah pemimpiné pasukan sing manggon ing Gunung Zion. 19  Nèk ana sing ngomong karo kowé, ”Kowé kudu njaluk petunjuk saka wong sing ngundang* arwah utawa tukang ngramal sing komat-kamit lan omongané ora jelas,” apa kowé bakal manut karo wong kuwi? Wong-wong kuduné njaluk bantuan marang Gusti Allahé. Wong sing urip kuduné ora njaluk bantuan marang wong mati.+ 20  Kuduné wong-wong kuwi manut karo hukum lan manut karo isiné gulungan sing wis ditulisi* mau. Nèk omongané wong-wong kuwi ora sesuai karo omongané Gusti Allah, wong-wong kuwi ora nduwé harapan.*+ 21  Wong-wong sing ana ing tanah kuwi bakal susah lan kelaparan.+ Merga ngelih* lan nesu, wong-wong kuwi ndelok ndhuwur karo nyumpahi rajané lan Gusti Allahé. 22  Terus wektu ndelok sekitaré, wong-wong kuwi ndelok wong-wong liyané padha susah lan sedhih, sengsara lan putus asa, ngalami musibah lan ora nduwé harapan.

Katrangan Tambahan

Mungkin maksudé ”Cepet-Cepet Éntuk Jarahan”.
Utawa ”Celuken”.
Utawa ”nyeluk”.
Syiloa kuwi saluran banyu.
Deloken Yés 7:14.
Utawa ”kudu nganggo sabuk”.
Kata Ibrani kanggo ”Gusti Allah ndhukung awaké dhéwé” yaiku Imanuèl. Deloken Yés 7:14; 8:8.
Utawa ”sing wis disahké”.
Utawa ”petunjuk”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”sing wis disahké”.
Utawa ”cahaya”.
Utawa ”luwé”.