Yésaya 55:1-13

  • Diundang mangan lan ngombé ora mbayar (1-5)

  • Golèka tuntunan lan omongané Yéhuwah sing isa dipercaya (6-13)

    • Tumindaké Gusti Allah ora kaya tumindaké manungsa (8, 9)

    • Omongané Gusti Allah mesthi bakal kelakon (10, 11)

55  Hé kowé sing ngelak,+ mrénéa merga ing kéné ana banyu.+ Hé kowé sing ora nduwé dhuwit, mrénéa, lan jupuken pangananmu. Mrénéa, jupuken anggur lan susu.+ Ora usah mbayar.+   Ngapa kok kowé ngentèkké dhuwit mung kanggo tuku apa sing dudu panganan? Ngapa kok kowé ngentèkké upahmu kanggo tuku barang sing ora nggawé kowé puas? Rungokna Aku tenanan. Mangana panganan sing énak,+Lan kowé bakal ngrasa seneng merga mangan panganan sing énak.*+   Mrénéa, lan gatèkna Aku.+ Rungokna bèn kowé tetep urip,Lan Aku bakal nggawé perjanjian karo kowé sing bakal ana saklawasé.+ Kuwi kaya janji-Ku nèk Aku bakal terus nresnani* Daud. Janji iki isa dipercaya.+   Aku wis milih seksi+ kanggo bangsa-bangsa. Dhèwèké dadi pemimpiné+ bangsa-bangsa.   Kowé* bakal ngundang* bangsa sing ora mbok kenal. Bangsa sing ora kenal karo kowé bakal marani kowé. Bangsa-bangsa kuwi nindakké iki kanggo kepentingané Yéhuwah Gusti Allahmu,+Yaiku Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci. Dhèwèké bakal nggawé kowé diajèni.+   Golèka tuntunané Yéhuwah mumpung Dhèwèké isih isa ditemoni.+ Njaluka tulung marang Dhèwèké mumpung Dhèwèké isih cedhak.+   Muga-muga wong sing jahat ora nindakké kejahatan manèh+Lan ora nggawé rencana jahat manèh. Muga-muga wong kuwi mertobat lan bali marang Yéhuwah, Gusti Allahé awaké dhéwé sing bakal mesakké karo wong kuwi,+Merga Gusti Allah bakal bener-bener ngapura wong kuwi.+   Yéhuwah ngomong, ”Pikiran-Ku ora kaya pikiranmu.+ Tumindak-Ku ora kaya tumindakmu.   Kaya langit luwih dhuwur saka bumi,Tumindak-Ku luwih apik timbang tumindakmu,Lan pikiran-Ku luwih apik timbang pikiranmu.+ 10  Udan lan salju sing mudhun saka langit ora bakal bali manèh sakdurungé bumi dadi teles. Kuwi mesthi bakal nggawé tanduran padha thukul, ngetokké buah,Ngetokké benih sing isa ditandur, lan mènèhi bahan pangan sing isa dipangan. 11  Omongan-Ku ya kaya ngono.+ Kabèh sing Tak omongké mesthi bakal kelakon.+ Kuwi mesthi bakal kelakon kaya sing Tak karepké.*+ Kabèh sing Tak préntahké mesthi bakal berhasil. 12  Kowé bakal ngrasa seneng pas mangkat+ Lan ngrasa ayem pas digawa bali.+ Gunung lan bukit bakal sorak-sorak pas kowé teka,+Lan kabèh wit-witan bakal padha keplok-keplok.+ 13  Semak berduri ora bakal ana manèh, merga wit juniper thukul ing kono.+ Tanduran berduri ora bakal ana manèh, merga wit mirtèl* thukul ing kono. Kabèh kuwi bakal nggawé Yéhuwah diluhurké,*+ Lan kuwi bakal dadi tandha sing ana sakterusé.”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”sing ana gajihé”.
Utawa ”terus nduduhké katresnan sing langgeng marang”. Deloken Daftar Istilah.
Ay. 5-7 mungkin omongané Yésaya.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”senengi”.
Semak sing godhongé mengkilap. Kembangé wernané putih lan ambuné wangi.
Utawa ”terkenal”.