Yésaya 59:1-21

  • Merga dosa, wong Israèl ora rukun karo Gusti Allah (1-8)

  • Ngaku dosa (9-15a)

  • Sing ditindakké Yéhuwah wektu ana sing mertobat (15b-21)

59  Yéhuwah isa nylametké.+ Dhèwèké ngrungokké* dongamu.+   Kowé ora rukun karo Gusti Allah merga kesalahanmu dhéwé.+ Merga dosamu, Dhèwèké ora perduli manèh karo kowéLan ora gelem ngrungokké kowé.+   Kowé kerep matèni wong+Lan nggawé dosa. Kowé seneng ngapusi+ lan ngomongké sing ora bener.   Ora ana sing mbéla apa sing bener,+Lan ora ana sing ngomong jujur ing pengadilan. Wong-wong kuwi percaya karo apa sing ora ana gunané,*+ lan omongané ya ora ana gunané. Wong-wong kuwi mikirké apa sing jahat lan akhiré nggawé wong liya cilaka.+   Wong-wong kuwi kaya neteské endhogé ula beracun. Nèk endhog kuwi pecah, sing metu ya ula beracun. Sapa waé sing mangan endhog kuwi mesthi bakal mati. Wong-wong kuwi kaya nggawé kain saka sarang laba-laba.+   Ning, kain kuwi ora isa digawé klambiLan ora isa nutupi awaké.+ Kelakuané wong-wong kuwi nggawé cilaka. Wong-wong kuwi seneng nindakké kejahatan.+   Wong-wong kuwi* cepet-cepet nindakké sing jahatLan cepet-cepet matèni wong sing ora salah.+ Wong-wong kuwi nggawé rencana jahat. Tumindaké wong-wong kuwi nggawé susah lan sengsara.+   Wong-wong kuwi ora ngrasa ayem. Tumindaké ora adil,+Lan kelakuané licik. Sapa waé sing mèlu-mèlu tumindaké wong-wong kuwi ora bakal ngrasa ayem.+   Kuwi sebabé ora ana keadilan ing kénéLan ora ana sing bener. Aku berharap ana cahaya, tapi nyatané sing ana malah peteng. Aku berharap ana padhang, tapi aku mlaku ing panggonan sing peteng.+ 10  Aku kaya wong wuta sing mlaku karo grayah-grayah* témbok. Aku kaya wong sing ora isa ndelok sing terus grayah-grayah.+ Malah, pas awan aku kesandhung, kaya wong sing mlaku pas bengi. Ing antarané wong sing kuwat, aku kaya wong mati. 11  Aku kaya beruang sing nyuwara banter banget. Aku kaya manuk dara sing nyuwara merga sedhih. Aku berharap ana keadilan, tapi nyatané ora ana. Aku berharap ana sing nylametké, tapi jebulé ora ana. 12  Aku wis kerep mbrontak nglawan Njenengan.+ Dosa-dosaku mbuktèkké nèk aku salah.+ Aku sadhar nèk wis mbrontak. Aku ngerti tenan kesalahanku.+ 13  Aku salah lan ora ngakoni Yéhuwah. Aku wis ninggalké Gusti Allah. Aku wis nggawé rencana kanggo mbrontak lan nindhes wong liya.+ Aku mikirké carané ngapusi, lan akhiré aku ngapusi.+ 14  Wong-wong ora gelem nindakké sing adil.+ Ora ana wong sing bener.+ Ing lapangan kutha, ora ana wong sing jujur,Lan wong sing tumindaké bener ora isa mara mrono. 15  Ora ana manèh wong sing jujur.+ Sapa waé sing ora nindakké kejahatan dirampok. Yéhuwah ora seneng wektu ndelok kuwi,Merga ora ana keadilan.+ 16  Gusti Allah ngerti nèk ora ana sing isa nulungi. Dhèwèké kagèt merga ora ana sing nengahi. Mula, Dhèwèké dhéwé sing bakal nylametké nganggo kuwasané. Merga adil, Dhèwèké bakal tumindak. 17  Keadilané kaya klambi perang sing dienggo Dhèwèké. Tumindaké wektu nylametké* kaya topi wesi sing dienggo ing sirahé.+ Tumindaké wektu balas dendam kaya klambi sing dienggo Dhèwèké.+ Semangaté kaya jubah* sing nutupi awaké. 18  Dhèwèké bakal mbales tumindaké wong-wong kuwi.+ Dhèwèké bakal nesu banget lan ngukum mungsuh-mungsuhé.+ Wong-wong sing manggon ing pulau-pulau bakal dibales sesuai karo tumindaké. 19  Wong saka kulon* bakal wedi marang jeneng Yéhuwah,Lan wong saka wétan* bakal wedi marang kemuliaané. Yéhuwah bakal teka kaya aliran kali sing deres,Sing ngalir merga roh suciné. 20  Yéhuwah ngomong, ”Wong sing nebus+ bakal teka ing Zion+Marani keturunané Yakub sing mertobat saka kesalahané.”+ 21  Yéhuwah ngomong manèh, ”Aku nggawé perjanjian karo wong-wong kuwi.”+ Yéhuwah ya ngomong manèh, ”Nganti sakterusé, kowé, anakmu,* lan putumu* bakal nduwèni roh suci sing wis Tak wènèhké marang kowé lan bakal terus nyampèkké omongan-Ku sing wis Tak sampèkké marang kowé.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”Kupingé ora budheg kanggo ngrungokké”.
Utawa ”sing kosong”.
Lit.: ”Sikilé wong-wong kuwi”.
Utawa ”mlaku karo meraba-raba”.
Utawa ”menang”.
Utawa ”jubah tanpa lengen”.
Lit.: ”saka matahari terbenam”.
Lit.: ”saka matahari terbit”.
Lit.: ”benihmu”.
Lit.: ”benihé benihmu”.