Yésaya 48:1-22

  • Israèl disenèni lan digawé murni (1-11)

  • Yéhuwah nglawan Babilon (12-16a)

  • Gusti Allah mulang sing ana manfaaté (16b-19)

  • ”Kowé kudu metu saka Babilon” (20-22)

48  Rungokna, hé keturunané Yakub,Sing nyebut awakmu dhéwé nganggo jeneng Israèl+Lan sing asalé saka keturunané* Yéhuda. Kowé nggawé sumpah nganggo jeneng Yéhuwah+Lan njaluk tulung marang Gusti Allahé Israèl,Senajan kowé ora tulus lan ora nindakké apa sing bener.+   Kowé ngaku-ngaku dadi penduduké kutha sing suci+Lan njaluk bantuané Gusti Allahé Israèl+Sing jenengé Yéhuwah pemimpiné pasukan.   ”Kèt mbiyèn Aku wis ngandhani kowé soal apa sing mbiyèn kelakon. Aku dhéwé sing ngomongLan nyritakké soal kuwi.+ Aku langsung nindakké apa sing wis Tak omongké, lan kuwi mesthi kelakon.+   Aku ngerti nèk kowé kuwi ndableg banget.+ Kowé ora manut lan angèl dikandhani.*   Mula, mbiyèn Aku ngandhani kowé. Kabèh wis Tak omongké marang kowé sakdurungé kuwi kelakon,Bèn kowé ora ngomong, ’Patung déwaku sing nggawé kabèh kuwi kelakon. Patung lan patung logamku* sing mréntahké kuwi.’   Kowé wis weruh lan krungu soal kuwi kabèh. Ngapa kok ora mbok critakké?+ Saka saiki aku ngandhani kowé apa sing bakal kelakon+Lan rahasia sing ora mbok ngertèni.   Lagi saiki kuwi Tak ciptakké, dudu kèt mbiyèn. Kuwi durung tau mbok rungokké,Bèn kowé ora ngomong, ’Kèt mbiyèn aku wis ngerti’.   Kowé ora tau ngrungokké soal kuwi,+ kowé ora ngerti soal kuwi,Lan mbiyèn kowé ora gelem ngrungokké. Aku ngerti nèk kowé kuwi licik,+Lan kèt lair kowé seneng mbrontak.+   Ning, Aku ngupaya bèn ora nesu supaya jeneng-Ku diluhurké.+ Aku bakal sabar bèn Aku dimulyakké. Aku ora bakal matèni kowé.+ 10  Aku wis nggawé kowé dadi murni, ning dudu kaya pérak sing digawé murni.+ Aku meneng waé wektu kowé ngalami kesusahan bèn kowé dadi murni kaya logam sing dilebur ing tungku.+ 11  Aku bakal tumindak bèn jeneng-Ku dimulyakké.+ Aku ora bakal meneng waé nèk jeneng-Ku diécé.+ Mung Aku thok sing kudu diluhurké, dudu allah liya.* 12  Hé Yakub, hé Israèl sing Tak pilih, rungokna Aku. Aku ora berubah.+ Aku sing pertama lan sing terakhir.+ 13  Aku sing nggawé pondhasiné bumi.+ Aku sing nggelar langit kaya nggelar kain.+ Pas Tak undang, kuwi kabèh* langsung teka. 14  Hé kowé kabèh, ngumpula lan rungokna. Apa ana allah liya sing nyritakké kabèh iki? Wong sing ditresnani Yéhuwah*+Bakal nindakké apa sing dikarepké Gusti Allah marang Babilon.+ Dhèwèké bakal nggunakké kekuwatané kanggo nyerang wong Khaldéa.+ 15  Aku dhéwé sing wis ngomong soal kuwi, lan Aku wis ngundang dhèwèké.+ Aku sing nggawé dhèwèké teka, lan kabèh sing ditindakké mesthi bakal berhasil.+ 16  Nyedhaka marang Aku, lan rungokna iki. Kèt awal, Aku mesthi ngandhani apa sing bakal kelakon lan ora Tak simpen dhéwé.+ Pas kuwi kelakon, Aku ya wis ana ing kono.” Saiki, Yéhuwah Gusti sing Mahakuwasa wis ngongkon aku lan mènèhi aku roh suciné. 17  Yéhuwah sing nebus kowé, Gusti Allahé Israèl sing Mahasuci,+ ngomong ngéné,”Aku Yéhuwah Gusti Allahmu,Sing mulang kowé soal apa waé sing ana manfaaté kanggo kowé,+Sing nuntun kowé bèn kowé ngerti apa sing kudu mbok tindakké.+ 18  Nèk kowé manut karo préntah-Ku,+Kowé bakal terus ngrasa ayem, kaya kali sing terus mili,+Lan kowé bakal terus nindakké apa sing bener, kaya ombaké laut sing ora tau mandheg.+ 19  Keturunanmu* lan anak putumuBakal dadi akèh banget kaya pasir.+ Jenengmu kabèh bakal terus Tak éling-éling.” 20  Kowé kudu metu saka Babilon.+ Kowé kudu mlayu saka tanahé wong Khaldéa. Kowé kudu sorak-sorak wektu ngumumké iki.+ Iki kudu mbok critakké nganti ujung-ujungé bumi.+ Kowé kudu ngomong, ”Yéhuwah wis nebus Yakub abdiné.+ 21  Wong-wong kuwi ora bakal ngelak pas Dhèwèké nuntun wong-wong kuwi ing padhang pasir.+ Dhèwèké nggawé banyu metu saka gunung watu. Dhèwèké mbelah gunung watu lan nggawé banyuné metu akèh banget.”+ 22  Yéhuwah ngomong, ”Wong jahat ora tau ngrasa ayem.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”mata airé”.
Lit.: ”Otot gulumu saka wesi, lan bathukmu saka tembaga”.
Utawa ”patung saka logam sing dilebur”.
Utawa ”Aku ora bakal mbagi kemuliaan-Ku karo liyané”.
Maksudé, bumi lan langit.
Maksudé, Korès.
Lit.: ”Benihmu”.