Yésaya 58:1-14

  • Pasa sing bener lan pasa sing salah (1-12)

  • Nganggep Sabat kuwi dina sing nyenengké (13, 14)

58  Gusti Allah ngomong karo aku, ”Kowé kudu mbengok sak banter-banteré. Aja mbok tahan. Swaramu kudu banter kaya trompèt. Umat-Ku kudu mbok kandhani soal tumindaké sing nglawan Aku.+ Keturunané Yakub kudu mbok kandhani soal dosa-dosané.   Saben dina wong-wong kuwi nggolèk tuntunan-KuLan ngomong nèk seneng merga ngerti préntah-préntah-Ku,Kaya bangsa sing tumindaké bener Lan sing terus nindakké hukumé Gusti Allah.+ Wong-wong kuwi ngongkon Aku bèn adil wektu ngadili,Lan wong-wong kuwi ngrasa seneng merga cedhak karo Gusti Allah.+   Tapi saiki wong-wong kuwi takon, ’Ngapa kok Njenengan ora nggatèkké pas aku pasa?+ Ngapa kok Njenengan ora perduli pas aku sedhih merga wis nggawé dosa?’+ Mula Aku njawab, ’Merga pas kowé pasa, kowé ngutamakké kepentinganmu* dhéwé,Lan kowé nindhes wong-wong sing kerja mèlu kowé.+   Kowé padha pasa, tapi kowé tetep padu lan gelut. Kowé ya kejem banget nggebugi wong liya. Nèk pasamu kaya ngono, aja berharap swaramu Tak rungokké ing swarga.   Apa Aku ngongkon kowé pasa nganggo cara ngéné iki: Ngrasa sedhih merga wis nggawé dosa,Ndhingkluk kaya suket dhuwur sing mlengkung,Lan ndadèkké kain goni lan awu dadi panggonanmu turu? Apa kaya ngono pasa sing nggawé Yéhuwah seneng?   Dudu kaya ngono, tapi pasa sing Tak senengi kuwi kaya ngéné: Nyingkirké ranté sing dienggo nindakké kejahatan,Nguculi tali ing kayu sing dienggo nggawa beban,+Mbébaské wong sing ditindhes,+Lan nugel kabèh kayu sing dienggo nggawa beban.   Wong sing ngelih* kudu mbok wènèhi pangan.+ Gelandangan lan wong sing mlarat kudu mbok kongkon nginep ing omahmu. Wong sing ora nduwé klambi* kudu mbok wènèhi klambi.+ Sedulurmu kudu mbok tulungi.   Kowé bakal dadi kaya cahaya matahari pas terbit,+Lan kowé bakal cepet pulih manèh kaya mbiyèn. Kowé bakal nindakké apa sing bener,Lan kemuliaané Yéhuwah bakal njaga kowé.+   Nèk kowé ngundang,* Aku, Yéhuwah, bakal njawab. Nèk kowé njaluk tulung, Aku bakal ngomong, ’Kéné Tak tulungi.’ Nèk kowé ora nindhes,Ora ngrendhahké, lan ora ngomong kasar manèh karo wong liya,+ 10  Nèk kowé mènèhi apa sing mbok péngini marang wong sing ngelih*+ Lan nyukupi kebutuhané wong sing susah,Kowé bakal dadi kaya cahaya ing panggonan sing peteng,Kaya cahaya matahari pas awan sing nggawé panggonan sing peteng dadi padhang.+ 11  Yéhuwah bakal terus nuntun kowéLan nyukupi kebutuhanmu senajan kowé manggon ing tanah sing gersang.+ Dhèwèké bakal nguwatké kowé.* Kowé bakal kaya kebon sing dialiri banyu,+Kaya mata air sing terus metu banyuné. 12  Kutha-kuthamu sing mbiyèn dadi reruntuhan bakal dibangun manèh merga kowé sing njaluk.+ Kowé bakal ndandani pondhasi sing wis ana kèt mbiyèn.+ Kowé bakal disebut tukang sing ndandani témbok sing ambruk,*+ Wong sing ndandani dalan ing panggonan sing bakal dienggoni. 13  Nèk kowé ora ngutamakké kepentinganmu* dhéwé lan kowé ngrayakké Sabat, dina sing Tak anggep suci,+Nèk kowé nganggep Sabat kuwi dina sing nyenengké, dina sing suci kanggo Yéhuwah, dina sing penting banget kanggo kowé,+Nèk kowé nganggep kuwi luwih penting timbang kepentinganmu dhéwé lan timbang omongan sing ora ana gunané, 14  Kowé bakal ngrasa bahagia merga Aku, Yéhuwah. Aku bakal nggawé kowé nguwasani gunung-gunung ing bumi.+ Aku bakal mènèhi kowé berkah, yaiku warisan sing diwènèhké marang Yakub nènèk moyangmu,+Merga Aku, Yéhuwah, sing ngomong ngono.”

Katrangan Tambahan

Utawa ”kesenenganmu”.
Utawa ”luwé”.
Lit.: ”sing wuda”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”luwé”.
Lit.: ”balungmu”.
Lit.: ”ndandani bolongan ing témbok”.
Utawa ”kesenenganmu”.