Yésaya 32:1-20

  • Raja lan para pemimpin sing adil wektu mréntah (1-8)

  • Wong wédok sing uripé pénak diélikké (9-14)

  • Berkah-berkah merga diwènèhi roh suciné Gusti Allah (15-20)

32  Bakal ana raja+ sing jujur+ wektu mréntah. Bakal ana para pemimpin sing adil wektu mréntah.   Wong-wong kuwi kaya panggonan berlindung pas ana angin gedhé,Kaya panggonan berlindung pas ana badai,Kaya aliran banyu ing lemah sing garing,+Lan kaya tebing watu gedhé sing dienggo ngéyub ing tanah sing gersang.   Wong-wong sing isa ndelok bakal isa ndelok jelas. Wong-wong sing isa krungu bakal nggatèkké tenanan.   Wong sing mauné grusa-grusu bakal mikirké tenanan soal pengetahuan,Lan wong sing mauné ora lancar ngomong bakal ngomong jelas lan lancar.+   Wong jahat ora bakal dianggep manèh dadi wong sing seneng mènèhi,Lan wong sing ora jujur ora bakal dianggep dadi wong sing diajèni.   Wong jahat omongané ora mutu,Lan dhèwèké nggawé rencana jahat+Bèn isa ngojok-ojoki wong liya supaya mbrontak lan ngomong sing ora bener soal Yéhuwah,Bèn wong sing ngelih* tetep ngelih,Lan bèn wong sing ngelak ora diwènèhi ngombé.   Wong sing ora jujur nduwé rencana jahat.+ Dhèwèké ngojok-ojoki wong liya bèn nindakké apa sing bejat.* Dhèwèké ngapusi bèn wong sing susah lan mlarat dadi cilaka,+Senajan wong-wong kuwi ngomongké apa sing bener.   Ning, wong sing seneng mènèhi péngin mènèhi,Lan dhèwèké bakal terus seneng mènèhi.   ”Hé wong wédok sing uripé pénak, tangia lan rungokna omonganku. Hé cah-cah wédok sing uripé ayem,+ gatèkna omonganku. 10  Kira-kira luwih saka setaun manèh, kowé sing uripé ayem bakal ngrasa wedi,Merga ora ana buah anggur sing isa dikumpulké senajan musim panèn wis rampung.+ 11  Hé wong wédok sing uripé pénak, kowé kudu wedi. Hé kowé sing uripé ayem, kowé ya kudu wedi. Copoten klambimu,Lan nganggoa kain goni ing pinggangmu.+ 12  Nangisa* merga sedhih,Merga kabèh sing wis kelakon ing ladhang lan kebon anggurmu. 13  Tanahé bangsaku bakal kebak semak berduri. Kuwi bakal ngebaki omah sing biasa dienggo seneng-seneng,Kutha sing penduduké padha ngrasa seneng.+ 14  Menara sing ana bèntèngé wis ora digunakké manèh. Kutha sing ramé wis ora dienggoni manèh.+ Ofèl+ lan menara penjaga dadi panggonan sing gersang nganti sakterusé. Keledai liar seneng manggon ing kono,Lan domba mangan suket ing kono,+ 15  Nganti awaké dhéwé diwènèhi roh suciné Gusti Allah.+ Padhang belantara bakal dadi kebon buah,Lan kebon buah bakal dianggep kaya hutan.+ 16  Ing padhang belantara lan ing kebon buah bakal terus ana keadilan.+ 17  Nèk ana keadilan, bakal ana rasa ayem,+Rasa tentrem, lan rasa aman nganti saklawasé.+ 18  Bangsaku bakal manggon ing panggonan sing aman,+Tenang, lan nggawé ayem. 19  Ning, hutan bakal hancur merga udan ès,Lan kutha bakal hancur nganti rata karo lemah. 20  Wong sing nyebar benih ing pinggiré aliran banyu,Sing ngeculké sapi lan keledai ing ladhang, bakal bahagia.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”luwé”.
Utawa ”sing ora pantes”.
Lit.: ”Dhadhamu kudu mbok antemi”.