Yésaya 66:1-24

  • Ibadah sing bener lan sing salah (1-6)

  • Zion lan anak-anaké (7-17)

  • Wong-wong diklumpukké bèn ngibadah ing Yérusalèm (18-24)

66  Yéhuwah ngomong ngéné,”Swarga kuwi takhta-Ku, lan bumi kuwi alas sikil-Ku.+ Terus, kowé arep mbangun omah-Ku ing endi?+ Apa ana panggonan sing pantes kanggo Aku?”+   Yéhuwah ngomong, ”Aku dhéwé sing nyiptakké kabèh iki,Lan Aku sing nggawé kabèh dadi ana.+ Aku bakal nggatèkké wong sing rendah hati lan ora semangat Sing nganggep omongan-Ku berharga.+   Wong sing mbelèh sapi Tak anggep kaya wong sing matèni manungsa.+ Wong sing ngorbanké domba Tak anggep kaya wong sing nugel guluné asu.+ Wong sing mènèhi persembahan Tak anggep kaya wong sing mènèhi persembahan getihé babi.+ Wong sing mènèhké menyan kanggo persembahan+ Tak anggep kaya wong sing mberkahi nganggo mantra.*+ Wong-wong kuwi tumindak sak karepé dhéwéLan seneng karo kabèh sing nggawé Gusti Allah jijik.   Aku bakal nggolèk cara bèn isa ngukum wong-wong kuwi.+ Aku bakal nggawé wong-wong kuwi ngalami apa sing dikuwatirké,Merga pas Aku ngundang,* ora ana sing njawab,Pas Aku ngomong, ora ana sing ngrungokké.+ Nurutku, wong-wong kuwi terus nindakké sing jahat,Lan wong-wong kuwi milih nindakké sing ora Tak senengi.”+   Hé kowé sing nganggep berharga omongané Gusti Allah, Yéhuwah ngomong ngéné,”Sedulur-sedulurmu sing sengit lan ngedohi kowé merga jeneng-Ku padha ngécé lan ngomong, ’Muga-muga Yéhuwah diluhurké.’+ Ning, Gusti Allah bakal nduduhké kuwasané lan nggawé kowé ngrasa seneng,Lan wong-wong kuwi bakal digawé isin.”+   Ana swara ribut-ribut saka bait sing ana ing njero kutha. Kuwi swarané Yéhuwah sing lagi mbales mungsuh-mungsuhé sesuai karo tumindaké wong-wong kuwi.   Sakdurungé wong wédok kuwi ngrasakké lara, dhèwèké wis nglairké.+ Sakdurungé ngrasa lara merga arep nglairké, dhèwèké wis nglairké anak lanang.   Apa ana sing wis tau krunguLan ndelok soal iki? Apa ana negara lan bangsaSing ujug-ujug ana? Pas Zion ngrasakké lara, dhèwèké nglairké anak-anak lanang.   Yéhuwah ngomong, ”Apa mungkin Aku nggawé anak sing arep lair dadi ora sida lair?” Gusti Allahmu ngomong, ”Apa mungkin Aku nggawé wong sing arep nglairké dadi ora sida nglairké?” 10  Hé kowé kabèh sing sayang karo Yérusalèm,+ kowé kudu ngrasa seneng bareng dhèwèké.+ Hé kowé kabèh sing sedhih merga dhèwèké, kowé kudu ngrasa seneng banget bareng dhèwèké. 11  Kaya ibu sing nyusoni anaké nganti wareg, Yérusalèm bakal ngopèni kowé. Kowé bakal ngrasa puas lan seneng merga Yérusalèm diajèni. 12  Yéhuwah ngomong ngéné,”Aku bakal nggawé Yérusalèm terus ngrasa tentrem kaya kali sing terus mili+Lan nggawé Yérusalèm diajèni merga éntuk hartané bangsa-bangsa sing akèh banget kaya banyu sing mili nganti lubèr.+ Kowé bakal nyusu lan digéndhong. Kowé ya bakal dipangku lan dikudang. 13  Kaya ibu sing menghibur anaké,Aku ya bakal menghibur kowé.+ Kowé bakal dihibur merga Yérusalèm.+ 14  Kuwi bakal mbok delok, lan kowé bakal ngrasa seneng. Balung-balungmu bakal dadi kuwat kaya suket ijo sing bar thukul. Yéhuwah bakal nduduhké kuwasané marang abdiné,Ning Dhèwèké bakal nesu karo mungsuh-mungsuhé.+ 15  ”Wektu Yéhuwah nesu banget lan mbales mungsuh-mungsuhé,Dhèwèké bakal teka kaya geni+ Lan krétané bakal teka kaya badai.+ Dhèwèké bakal ngukum mungsuh-mungsuhé nganggo geni.+ 16  Yéhuwah bakal ngukum kabèh wongNganggo geni lan pedhang. Ana akèh sing dipatèni Yéhuwah.” 17  Yéhuwah ngomong, ”Wong sing siap-siap lan ngresiki awaké bèn isa mlebu ing taman+ lan nyembah allah palsu, sing mangan daging babi,+ daging tikus,+ lan kabèh sing njijiki, kabèh wong kuwi bakal mati. 18  Aku ngerti pikiran lan kelakuané wong-wong kuwi. Aku bakal ngumpulké wong-wong saka bangsa-bangsa lan sing basané béda-béda. Kabèh wong kuwi bakal ndelok kemuliaan-Ku.” 19  ”Aku bakal nggawé tandha ing antarané wong-wong kuwi. Ana wong-wong sing dislametké sing bakal Tak kongkon nemoni wong sing durung tau krungu soal Aku lan durung tau ndelok kemuliaan-Ku, yaiku wong Tubal, wong Yawan,+ wong sing manggon ing pulau-pulau sing adoh. Wong-wong kuwi ya Tak kongkon nemoni wong-wong sing pinter manah, yaiku wong Tarsyis,+ wong Pul, lan wong Ludim.+ Kabèh wong kuwi bakal nyritakké kemuliaan-Ku ing antarané bangsa-bangsa.+ 20  Wong-wong kuwi bakal nggawa kabèh sedulurmu saka tanahé bangsa-bangsa+ bèn isa dadi persembahan kanggo Yéhuwah ing Yérusalèm, gunung-Ku sing suci. Wong-wong kuwi bakal numpak jaran, kréta, kréta sing ana tutupé, keledai,* lan unta, kaya wektu wong Israèl nggawa persembahan ing wadhah sing resik ing omahé Yéhuwah,” kandhané Yéhuwah. 21  Yéhuwah ngomong, ”Bakal ana imam-imam lan wong Lèwi sing Tak pilih.” 22  Yéhuwah ngomong, ”Kaya langit anyar lan bumi anyar+ sing Tak gawé sing bakal terus ana, keturunanmu* lan jenengmu ya bakal terus ana.”+ 23  Yéhuwah ngomong manèh, ”Kabèh manungsa bakal nyembah Aku*+Saben sasi lan saben minggu.* 24  Wong-wong kuwi bakal ndelok mayaté wong-wong sing mbrontak nglawan Aku. Sèt ing mayat-mayat kuwi ora bakal mati,Lan geni sing ngobong mayat-mayat kuwi ora bakal mati.+ Kabèh wong jijik karo mayat-mayat kuwi.”

Katrangan Tambahan

Utawa mungkin ”sing nyembah patung déwa”.
Utawa ”nyeluk”.
Deloken ctn. ing 2Sam 13:29.
Lit.: ”benihmu”.
Utawa ”bakal mbungkuk ing ngarep-Ku”.
Lit.: ”Saka bulan anyar tekan bulan anyar lan saka sabat tekan sabat”.