Yésaya 33:1-24

  • Hukuman lan harapan kanggo wong sing bener (1-24)

    • Yéhuwah kuwi hakim, sing mènèhi hukum, lan raja (22)

    • Ora ana sing bakal ngomong, ”Aku lara” (24)

33  Cilaka kowé, sing seneng ngalahké tapi durung dikalahké,+Sing ngapusi tapi durung diapusi. Pas kowé wis ngalahké, kowé bakal dikalahké.+ Pas kowé wis ngapusi, kowé bakal diapusi.   Oh Yéhuwah, tulung mesakké aku.+ Aku berharap marang Njenengan. Saben ésuk, tulung kuwatké aku.+ Njenengan sing nylametké aku wektu aku susah.+   Wong-wong padha mlayu wektu krungu swara sing banter. Wektu Njenengan tumindak, bangsa-bangsa padha kocar-kacir.+   Wong-wong bakal ngrampas hartamu kaya kumpulan walang sing nggragas. Wong-wong bakal nyerbu hartamu kaya walang sing nyerbu manungsa.   Yéhuwah bakal diluhurké,Merga Dhèwèké manggon ing panggonan sing dhuwur. Dhèwèké bakal nggawé apa sing bener lan apa sing adil ana ing Zion.   Dhèwèké sing nggawé kowé aman. Iki harta sing berharga,* yaiku keslametan saka+ Gusti Allah,Kawicaksanan, pengetahuan, lan rasa wedi marang* Yéhuwah.+   Wong-wong* sing kendel padha njerit-njerit ing dalan. Para utusan sing njaluk damai padha nangis banter banget.   Dalan gedhé dadi sepi. Ora ana sing liwat kono. Dhèwèké* nglanggar perjanjian. Dhèwèké ngrendhahké kutha-kutha. Dhèwèké ora perduli karo sapa waé.+   Tanah ngrasa sedhih banget* lan gersang. Lébanon dadi isin+ lan wit-witané garing. Syaron dadi kaya padhang pasir. Godhong ing Basyan lan Karmèl padha rontok.+ 10  Yéhuwah ngomong, ”Saiki Aku bakal tumindak. Aku bakal nduduhké kuwasa-Ku+Lan bakal nduduhké kehébatan-Ku. 11  Hé wong jahat, rencana lan tumindakmu kuwi ora ana gunané, kaya suket garing lan jerami. Tumindakmu kaya geni sing ngobong kowé.+ 12  Wong-wong bakal dadi kaya kapur sing diobong. Wong-wong kuwi bakal kaya semak berduri sing dikethok lan diobong.+ 13  Hé kowé sing adoh, rungokna apa sing bakal Tak tindakké. Hé kowé sing cedhak, kowé kudu ngakoni nèk Aku nduwé kuwasa. 14  Wong-wong dosa ing Zion lan wong-wong murtad padha wedi.+ Wong-wong kuwi kandha,’Sapa sing betah ana ing njero geni sing gedhé banget?+ Sapa sing betah ana ing njero geni sing terus murub?’ 15  Wong sing terus nindakké sing bener,+Sing ngomongké apa sing bener,+Sing ora nggolèk untung nganggo cara sing ora jujur,Sing ora gelem nampa suap,+Sing ora gelem ngrungokké rencanané wong sing arep matèni wong liya,Lan sing ora gelem ndelok apa sing jahat, 16  Bakal manggon ing panggonan sing dhuwur. Dhèwèké bakal berlindung ing panggonan sing aman* yaiku ing gunung watu. Dhèwèké bakal terus nduwé panganan,Lan banyuné ora bakal entèk.”+ 17  Hé bangsaku, kowé bakal ndelok raja sing hébat. Kowé bakal ndelok negara sing adoh. 18  Pas kèlingan karo apa sing mbiyèn nggawé kowé wedi, kowé bakal ngomong ngéné,”Endi juru tulisé? Endi wong sing nimbang hadiah kanggo raja?+ Endi wong sing ngétung menara?” 19  Kowé ora bakal ndelok manèh bangsa sing kejem kuwi,Bangsa sing basané angèl dingertèni,Sing basané anèh lan angèl dipahami.+ 20  Deloken kutha Zion, kutha sing biasa dienggo ngrayakké perayaané awaké dhéwé.+ Kowé bakal ndelok nèk Yérusalèm kuwi panggonan sing tenang,Kémah sing ora bakal dipindhah-pindhah.+ Pathok-pathoké ora bakal dicabut,Lan taliné ora bakal dipedhot. 21  Ing kono, Yéhuwah, Gusti Allah sing hébat,Bakal nglindhungi awaké dhéwé kaya kali lan aliran banyu sing amba,Sing ora bakal diliwati kapal perang mungsuhLan kapal gedhé. 22  Yéhuwah kuwi Hakimé awaké dhéwé.+ Yéhuwah kuwi Sing Mènèhi Hukum.+ Yéhuwah kuwi Rajané awaké dhéwé.+ Dhèwèké sing bakal nylametké awaké dhéwé.+ 23  Tali-tali sing ana ing kapalé mungsuh bakal kendho,Ora isa dienggo nalèni cagak, mula layaré ora isa dibukak. Wektu kuwi, hasil jarahan sing akèh banget bakal dibagi-bagi,Malah wong sing lumpuh bakal éntuk akèh jarahan.+ 24  Wong-wong sing manggon* ing tanah kuwi ora bakal ngomong, ”Aku lara.”+ Wong-wong sing manggon ing kono bakal diapura kesalahané.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Iki hartané sing berharga”.
Kétoké wong-wong Yéhuda.
Maksudé, mungsuh.
Utawa mungkin ”Tanah kuwi garing”.
Utawa ”panggonan dhuwur”.
Utawa ”Penduduk”.