Yésaya 44:1-28

  • Berkah kanggo umat sing dipilih Gusti Allah (1-5)

  • Ora ana Gusti Allah sakliyané Yéhuwah (6-8)

  • Wong sing nggawé patung kuwi bodho (9-20)

  • Yéhuwah kuwi sing nebus Israèl (21-23)

  • Dislametké liwat Korès (24-28)

44  ”Hé Yakub abdi-Ku,Hé Israèl sing wis Tak pilih,+ rungokna.   Aku, Yéhuwah, sing nggawé lan sing mbentuk kowé,+Sing nulungi kowé kèt kowé ing wetengé ibumu.* Aku ngomong karo kowé,’Hé Yakub abdi-Ku,+Hé Yésyurun*+ sing wis Tak pilih, aja wedi.   Aku bakal mènèhi banyu marang wong sing ngelak,+Lan Aku bakal nggawé banyu mili ing lemah sing garing. Aku bakal mènèhi roh suci-Ku marang keturunanmu,*+ Lan Aku bakal mberkahi keturunanmu.   Wong-wong kuwi bakal kaya suket ijo sing thukulé cepet banget+Lan kaya wit* sing ana ing cedhaké aliran banyu.   Ana sing ngomong, ”Aku duwèké Yéhuwah.”+ Sing liyané péngin diundang nganggo jenengé Yakub,Lan sing liyané manèh bakal nggawé tulisan ing tangané, ”Duwèké Yéhuwah.” Dhèwèké bakal nggunakké jeneng Israèl.’   Aku iki Yéhuwah rajané Israèl.+ Aku iki sing wis nebus+ wong-wong kuwi. Aku, Yéhuwah pemimpiné pasukan, ngomong karo kowé,’Aku sing pertama lan sing terakhir.+ Ora ana Gusti Allah sakliyané Aku.+   Apa ana sing isa dibandhingké karo Aku?+ Nèk pancèn ana, bèn waé dhèwèké njawab lan mbuktèkké marang Aku.+ Kèt Aku nggawé bangsa ing jaman mbiyèn,Apa ana sing isa ngandhani apa sing ora suwé manèh bakal kelakonLan sing bakal kelakon sukmbèn?   Hé umat-Ku, aja wedi,Lan aja kuwatir.+ Kan Aku mbiyèn wis ngomong lan ngandhani kowé. Kowé kuwi seksi-seksi-Ku.+ Apa ana Gusti Allah sakliyané Aku? Ora ana. Ora ana Gunung Watu+ liyané sing nglindhungi kowé.’”   Kabèh sing nggawé patung kuwi ora ana apa-apané,Lan barang-barangé sing disenengi ora ana gunané.+ Seksi-seksiné* ora isa ndelok lan ora ngerti apa-apa.+ Mula, sing nggawé patung-patung kuwi bakal isin.+ 10  Apa ana sing gelem mbentuk déwa utawa patung logam*Sing ora ana gunané?+ 11  Kabèh kancané bakal isin.+ Wong-wong sing nggawé patung kuwi mung manungsa biasa. Bèn waé wong-wong kuwi ngumpul lan siap-siap. Wong-wong kuwi bakal wedi banget lan padha isin. 12  Tukang wesi manaské wesi nganggo alaté.* Wesi kuwi dibentuk nganggo palu. Tangané tukang wesi kuwi kuwat banget.+ Tapi akhiré, dhèwèké ngelih* lan ora nduwé kekuwatan manèh. Dhèwèké ora ngombé lan dadi kesel. 13  Tukang kayu nggunakké tali kanggo ngukur lan nggambar pola nganggo kapur abang. Dhèwèké nggawé tandha nganggo jangka lan ngukir kayu nganggo alat. Terus, kayu kuwi dibentuk kaya manungsa+Sing bentuké apik Bèn isa didèlèhké ing omah.*+ 14  Ana wong sing gawéané negor wit aras. Dhèwèké milih wit sing gedhé.* Wit kuwi diopèni nganti saya gedhé ing antarané wit-wit ing hutan.+ Dhèwèké nandur wit salam, lan wit kuwi thukul saya gedhé merga udan. 15  Ana wong sing ndadèkké wit kuwi dadi kayu bakar. Kayu bakaré ana sing diobong bèn wong kuwi ora kadhemen. Kayu kuwi ya digunakké kanggo manggang roti. Kayu saka wit kuwi ya digawé allah lan disembah. Kayu kuwi dibentuk dadi patung, terus disembah.+ 16  Kayu bakar kuwi sebagéan diobongKanggo manggang daging, terus dagingé dipangan nganti wareg. Kayu kuwi ya diobong bèn wong kuwi ora kadhemen. Wong kuwi ngomong,”Wah, aku ora kadhemen manèh.” 17  Kayu sing liyané digawé patung sing dianggep allah. Wong kuwi sujud lan nyembah patung kuwi. Dhèwèké ndonga marang patung kuwi,”Slametna aku merga njenengan allahku.”+ 18  Wong sing nggawé patung kuwi ora ngerti apa-apa lan ora paham apa-apa,+Merga mripaté kaya ketutup lan ora isa ndelok. Wong-wong* kuwi ora nduwé pemahaman sing bener. 19  Ora ana sing nduwé pengetahuan lan pemahaman. Kuduné wong-wong kuwi mikir ngéné,’Kayu bakaré sing sebagéan tak obongBèn isa tak enggo manggang roti lan daging. Mosok sing sebagéan manèh tak gawé patung sing njijiki?+ Mosok aku nyembah kayu?’* 20  Dhèwèké kaya wong sing mangan awu. Dhèwèké nindakké sing ora bener merga pikirané wis dipengaruhi. Dhèwèké ora isa nylametké dhèwèké dhéwé. Dhèwèké ya ora ngakoni nèk wis nyekel patung sing ora ana gunané. 21  ”Hé Yakub, hé Israèl, kabèh sing Tak omongké mau kudu mbok éling-éling,Merga kowé abdi-Ku. Aku sing mbentuk kowé, lan kowé abdi-Ku.+ Hé Israèl, Aku ora bakal lali karo kowé.+ 22  Kesalahanmu bakal Tak apura,*Lan dosamu bakal Tak tutupi kaya nganggo méga.+ Mertobata, lan kowé bakal Tak tebus.+ 23  Hé langit, kowé kudu sorak-sorakMerga Yéhuwah wis tumindak. Hé bumi, kowé kudu sorak-sorak.+ Hé gunung, hutan, lan wit-witan ing hutan,Kowé kudu sorak-sorakMerga Yéhuwah wis nebus Yakub,Lan Dhèwèké nduduhké kemuliaané liwat wong Israèl.”+ 24  Yéhuwah, sing nebus kowé,+Sing mbentuk kowé pas kowé isih ana ing wetengé ibumu, ngomong ngéné,”Aku, Yéhuwah, sing nggawé kabèh. Aku sing nggelar langit kaya nggelar kain.+ Aku sing mbentuk* bumi.+ Wektu kuwi, apa ana sing mbantu Aku? 25  Aku nduduhké nèk tandha saka nabi palsu kuwi salah,Lan Aku nggawé tukang ngramal kétok kaya wong bodho.+ Aku nggawé wong wicaksana dadi bingungLan nggawé pengetahuané wong kuwi dadi ora ana gunané.+ 26  Aku nggawé omongané abdi-Ku kelakon tenanLan nggawé ramalané utusan-Ku bener-bener kelakon.+ Aku sing ngomong soal Yérusalèm, ’Kutha kuwi bakal dienggoni.’+ Aku ya sing ngomong soal Yéhuda, ’Kutha-kuthané bakal dibangun manèh,+Lan kabèh sing wis diambrukké bakal Tak bangun manèh.’+ 27  Aku sing ngongkon kali, ’Dadia asat. Kabèh aliran banyumu bakal Tak gawé garing.’+ 28  Aku sing ngomong soal Korès,+ ’Dhèwèké gembala sing Tak pilih. Dhèwèké bakal nindakké kabèh sing Tak karepké.’+ Aku sing ngomong soal Yérusalèm, ’Kutha kuwi bakal dibangun manèh.’ Aku sing ngomong soal baité, ’Pondhasimu bakal dibangun.’”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”kèt kowé lair”.
Artiné ”Wong sing Bener”, gelar kanggo ngajèni Israèl.
Lit.: ”benihmu”.
Ing basa Ibrani, kuwi maksudé wit sing biasa thukul ing pinggir kali ing Timur Tengah. Ing basa Inggris, kuwi disebut ”Poplar”.
Maksudé, patung-patungé.
Utawa ”patung saka logam sing dilebur”.
Utawa ”arit”.
Utawa ”luwé”.
Utawa ”kuil”.
Basa Inggrisé oak.
Lit.: ”Atiné wong-wong kuwi”.
Utawa ”kayu garing”.
Utawa ”hapus”.
Lit.: ”nggelar”.