Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

96 РАЗКАЗ

Исус избира Савел

Исус избира Савел

Савел бил римски гражданин, роден в Тарс. Той бил фарисей, който много добре познавал юдейския закон и мразел християните. Савел измъквал мъже и жени от домовете им и ги хвърлял в затвора. Той дори стоял и гледал как една разгневена тълпа убива с камъни ученика Стефан.

Не стига че Савел арестувал християните в Йерусалим, но поискал от първосвещеника да го прати в град Дамаск, за да залови християните и там. Като наближавал града, изведнъж около него заблестяла ярка светлина и той паднал на земята. Чул се глас, който казал: „Савле, защо ме преследваш?“ Савел попитал: „Кой си ти?“ Гласът отговорил: „Аз съм Исус. Отиди в Дамаск и ще разбереш какво трябва да правиш.“ Но понеже Савел бил ослепял, трябвало да го заведат за ръка в града.

Там имало един верен християнин на име Анания. Исус му казал във видение: „Отиди в къщата на Юда на улицата, наречена Права, и потърси Савел.“ Анания казал: „Господарю, чувал съм много за този мъж. Той хвърля твоите ученици в затвора!“ Но Исус му казал: „Отиди при него. Избрал съм го да проповядва добрата новина на много народи.“

И така, Анания намерил Савел и му казал: „Савле, брате, Исус ме изпрати, за да прогледнеш.“ На часа Савел прогледнал. Той научил повече за Исус, покръстил се като християнин и започнал да проповядва в синагогите с другите християни. Представяш ли си колко изненадани били юдеите, като видели Савел да говори на хората за Исус? Те казали: „Това не е ли човекът, който преследваше учениците на Исус?“

Савел проповядвал на хората в Дамаск 3 години. Юдеите го мразели и се наговорили да го убият. Но братята научили за заговора и му помогнали да избяга. Сложили го в един кош и го спуснали през дупка в градската стена.

Когато отишъл в Йерусалим, Савел се опитал да се срещне с братята там, но те се страхували от него. Тогава един добър ученик на име Варнава го завел при апостолите и ги убедил, че той наистина се е променил. Савел започнал да проповядва смело добрата новина със сбора в Йерусалим. По–късно той станал известен с името Павел.

„Христос Исус дойде в света, за да спаси грешниците. А аз съм най–големият измежду тях“ (1 Тимотей 1:15)